Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Vluchtelingencrisis legt vooral bestaande economische problemen bloot

Blog donderdag 24 september 2015

De Conventie van Genève en de financiering van onze sociale welvaartsstaat lijken op gespannen voet te staan. Door de toegang tot de sociale 'verzekeringen' te beperken, maar wel de toegang tot de volledige sociale 'rechten' te garanderen, wordt een tweedeling in onze maatschappij vermeden.

Meer info

Welkom

De samenleving heeft nood aan nieuwe ideeën, een nieuwe visie, een nieuw model. Meer van hetzelfde is geen optie gezien de uitdagingen die op ons afkomen. Langs de zijlijn blijven staan ook niet.

Prof.dr. Lode Vereeck neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op. In heldere taal legt hij vernieuwende, haalbare voorstellen aan u voor. Een andere kijk op de toekomst.

Naast een beknopte biografie vindt u op deze site zijn motivatie om politiek actief te zijn. U kan hier ook zijn duidelijke standpunten lezen over een ander beleid, alsook artikels uit de pers. En u kan hem hier aan het werk zien.

Indien u meer informatie wenst, een beleidsvoorstel heeft of wil meewerken, aarzel dan niet om contact op te nemen.