Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Verlaagde BIV voor zelfgebouwde vliegtuigen

Blog maandag 27 oktober 2014

De verlaagde BIV voor zelfgebouwde vliegtuigen (61,50 euro) is een fiscale uitzonderingsmaatregel die werd goedgekeurd door het Vlaams parlement in juni 2011. Hoeveel hobbyisten maakten er tot nu toe gebruik van? En wat bracht deze verlaagde BIV op voor de Vlaamse regering?

Meer info

Welkom

Naast een beknopte biografie vindt u op deze site zijn motivatie om politiek actief te zijn. U kan hier ook zijn duidelijke standpunten lezen over een ander beleid, alsook artikels uit de pers. En u kan hem hier aan het werk zien.

De samenleving heeft nood aan nieuwe ideeën, een nieuwe visie, een nieuw model. Meer van hetzelfde is geen optie gezien de uitdagingen die op ons afkomen. Langs de zijlijn blijven staan ook niet.

Prof.dr. Lode Vereeck neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op. In heldere taal legt hij vernieuwende, haalbare voorstellen aan u voor. Een andere kijk op de toekomst.

Indien u meer informatie wenst, een beleidsvoorstel heeft of wil meewerken, aarzel dan niet om contact op te nemen.