Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Waar is de regering met ons geld naar toe?

Blog zondag 04 december 2016

Show me the money? De regering heeft het uitgegeven aan meer netto-loon, meer jobs, meer uitgaven voor asiel, terreur en langdurig zieken en ze heeft minder belastingen ontvangen door een lager dan verwachte groei.

Meer info

Welkom

De samenleving heeft nood aan nieuwe ideeën, een nieuwe visie, een nieuw model. Meer van hetzelfde is geen optie gezien de uitdagingen die op ons afkomen. Langs de zijlijn blijven staan ook niet.

Prof.dr. Lode Vereeck neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op. In heldere taal legt hij vernieuwende, haalbare voorstellen aan u voor. Een andere kijk op de toekomst.

Naast een beknopte biografie vindt u op deze site zijn motivatie om politiek actief te zijn. U kan hier ook zijn duidelijke standpunten lezen over een ander beleid, alsook artikels uit de pers. En u kan hem hier aan het werk zien.

Indien u meer informatie wenst, een beleidsvoorstel heeft of wil meewerken, aarzel dan niet om contact op te nemen.