Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Bio

Na zijn studies licentiaat toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (1987), behaalde Lode Vereeck een doctoraat economie aan de Universiteit Maastricht (1993).

Van 1992 tot 2004 was hij er ook verbonden als deeltijds docent Rechtseconomie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

In 1994 werd Lode Vereeck benoemd als docent Economie aan de Faculteit TEW van het Limburgs Universitair Centrum.

Sinds 1998 is hij tevens gastprofessor Rechtseconomie aan de Faculteit Rechten van de Universidad Torcuato di Tella te Buenos Aires.

Van 1999 tot 2000 werkte Lode Vereeck als adjunct-kabinetschef voor KMO-beleid, waar hij verantwoordelijk was voor sociale zekerheid en administratieve vereenvoudiging.

In 2001 werd hij door de Vlaamse regering aangesteld als bestuurder van de transnationale Universiteit Limburg (tUL).

Van 2004 tot 2009 was hij terug voltijds verbonden aan de Universiteit Hasselt, waar hij zich toelegde op mobiliteitsvraagstukken. De laatste jaren gaat zijn aandacht naar efficiënte regelgeving. Hij is thans nog deeltijds verbonden aan de Universiteit Hasselt.

Eind 2008 besliste Lode Vereeck om in de actieve politiek te stappen bij LDD. Hij werd in juni 2009 verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger voor de kieskring Limburg.

In 2014 keerde Lode Vereeck terug naar de liberale moederpartij, Open VLD.
 

Opleidingen

1983-1987: Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen, Universiteit Antwerpen, België
Optie: Publieke Economie – Internationale Economische en Diplomatieke Betrekkingen

1988-1993: Doctor Economische Wetenschappen, Universiteit Maastricht (UM), Nederland
Optie: Economie van de Publieke Sector en het Overheidsgedrag

 

Loopbaan

1987-1992: Assistent Macro-Economie.
Universiteit Antwerpen, Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen.

1992-2004: Universitair Docent Rechtseconomie.
Universiteit Maastricht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

1994-1999: Docent Economie.
Limburgs Universitair Centrum, Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen.

1998-2009: Gastprofessor Rechtseconomie.
Universidad Torcuato di Tella, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Buenos Aires, Argentinië.

1999-2000: Federaal Adjunct-Kabinetschef Middenstand en KMO-beleid.
Kabinet van Landbouw en Middenstand, Brussel.

2000-2004: Lid College van Bestuur.
transnationale Universiteit Limburg, Maastricht-Hasselt.

2000-heden: Hoofddocent Economie en Beleidsmanagement.
Universiteit Hasselt, Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen en Faculteit Rechten. - Expert, Mobiliteitsraad Vlaanderen, Brussel (tot 2009).

2009-2014: Vlaams volksvertegenwoordiger.
Vlaams Parlement, Brussel.
- Fractieleider
- Lid, Uitgebreid Bureau (Lid, Commissie Reglement en Samenwerking)
- Lid, Commissie Algemeen Beleid, Financiën & Begroting
- Plv. lid, Commissie Economie
- Lid, Ad hoc Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten
- Plv. lid, Ad hoc Commissie Hoger Onderwijs
- Lid, Instituut Samenleving en Technologie