Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Blog

Het leger is weer in

zondag 1 juli 2018  - Lode Vereeck 

Het leger is weer in. Mij zal u er niet vinden, want ik ben een pacifist. Uit de reacties die ik daar meestal op krijg, blijkt dat velen niet weten wat pacifisme is, noch de basisregels van geweld en het oorlogsrecht kennen.

Lees meer →

De ‘sociale vlaktaks’ heet niets voor niets ‘sociaal’

vrijdag 17 november 2017 

De sociale vlaktaks van Open Vld heeft als doel de personenbelasting drastisch te vereenvoudigen en te verlagen. Door de schrapping van de aftrekposten, de positieve werkgelegenheidseffecten en de verbreding van de belastbare basis met de roerende inkomsten mag de sociale vlaktaks zich met recht sociaal noemen.

Lees meer →

Afbouw van schuldenberg door groene stroom kan aan 10 euro

woensdag 28 juni 2017  - Lode Vereeck 

Is het mogelijk om de Vlaamse schuldenberg aan groenestroomcertificaten weg te werken aan ongeveer 10 euro per gezin per jaar? Dat is een haalbare opdracht, maar stoelt m.i. wel op enkele aanames.

Lees meer →

No Illegal Taxation Without Compensation

zaterdag 24 juni 2017 

'No Taxation Without Representation' houdt onder meer in dat er geen belastingen worden geheven zonder parlementaire toestemming en zonder wettelijke basis. Een ongrondwettelijke belasting is dan ook een gevaarlijk precedent dat de rechtstaat ondermijnt. En dus geldt ook 'No Illegal Taxation Without Compensation.' Illegale belastingen moeten worden teruggestort aan het volk.

Lees meer →

Panacheren

maandag 29 mei 2017 

De grootste tekortkoming van een meerpartijendemocratie is dat de kiezer geen stem heeft bij de coalitievorming. Dit democratisch deficit kan opgevangen worden door te panacheren. Dat betekent dat de kiezer op verschillende partijen of kandidaten van verschillende partijen kan stemmen.

Lees meer →

Politieke vernieuwing: 100 voorstellen voor democratie en tegen oligarchie

maandag 15 mei 2017  - Lode Vereeck i.s.m. Rik Daems, Willem-Frederik Schiltz en Annemie Turtelboom 

De huidige democratische instellingen en spelregels voldoen niet meer. 100 voorstellen voor democratischere verkiezingen, een sterkere volksvertegenwoordiging en een betekenisvolle burgerparticipatie moeten er enerzijds voor zorgen dat de burgers en hun vertegenwoordigers terug meer macht krijgen. Anderzijds bestrijden ze de oligarchie door een slankere uitvoerende macht, minder particratie en meer transparantie.

Lees meer →

Het voorwaardelijk basisinkomen

vrijdag 21 april 2017 

Het basisinkomen is enkel haalbaar indien de onvoorwaardelijkheid wordt losgelaten en het gekoppeld wordt aan een gemeenschapsdienst, of indien het beperkt wordt tot een belastingvrije basisbijslag.

Lees meer →

Actie 12-12: een fiscale kanttekening

zondag 26 maart 2017 

Uit solidariteit met de hongerlijdende Afrikanen én de Vlaamse belastingbetalers zal ik mijn bijdrage zelf verdubbelen en storten op een andere rekening dan die van het consortium 12-12, zodat u als belastingbetaler niet mee mijn rekening/schenking betaalt.

Lees meer →

HASTA LA LIBERTAD SIEMPRE!

zaterdag 4 februari 2017 

Necesitamos una contra-contra-revolucion, contra el populismo, contra el communismo… Luchamos por la democracia liberal, por una sociedad abierta, por la libertad. Hasta la libertad siempre!

Lees meer →

Terreur of verzet? Een pacifistische kijk

woensdag 11 januari 2017 

Bij een politiek of maatschappelijk conflict kiest een pacifist nooit voor een gewelddadige oplossing (met uitzondering van het recht op zelfverdediging). Wie verkiest om politieke of maatschappelijke conflicten toch met geweld op te lossen, heeft zich aan enkele regels van het internationaal oorlogsrecht te houden. Zo is blinde terreur tegen de burgerbevolking verboden.

Lees meer →

Wat als... de overheid slechts één belasting zou heffen ?

donderdag 22 december 2016  - Lode Vereeck 

Welke belasting zou alle andere belastingen kunnen vervangen? Locke, George en Feige tonen de weg.

Lees meer →

Waar is de regering met ons geld naar toe?

zondag 4 december 2016 

Show me the money? De regering heeft het uitgegeven aan meer netto-loon, meer jobs, meer uitgaven voor asiel, terreur en langdurig zieken en ze heeft minder belastingen ontvangen door een lager dan verwachte groei.

Lees meer →

Vereeck stelt vragen over fiscale behandeling van Nederlandse AOW in België

vrijdag 2 december 2016  - Lode Vereeck 

In tegenstelling tot het standpunt van de Belgische minister van Financiën heeft de AOW volgens de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks betrekking op een beroepswerkzaamheid. De vraag is: wat verklaart de tegengestelde visies omtrent de AOW en de fiscale behandeling die hieruit voortvloeit? Welk standpunt primeert en waarom? Met andere woorden: hoe kan een Nederlandse basisuitkering, die wordt toegekend op basis van ouderdom, door de Belgische fiscus worden benaderd als een pensioen dat voortvloeit uit een uitgeoefende beroepswerkzaamheid? Lode Vereeck houdt u op de hoogte.

Lees meer →

Is Donald Trump een fascist?

zondag 13 november 2016 

Is Donald Trump een fascist? Het is een legitieme vraag, want de president-elect heeft een aantal ondemocratische uitspraken gedaan waarin hij o.a. dreigt de uitslag van de verkiezingen niet te zullen aanvaarden. Maar wat zijn eigenlijk de kenmerken van het fascisme?

Lees meer →

Fiscaliteit van de toekomst: schaf de belastingbrief af

zondag 31 juli 2016 

Het idee om de belastingbrief af te schaffen leidt als vanzelf tot een nieuw belastingstelsel van bevrijdende bronbelastingen en een belastingvrije basisbijslag. Dat is een rechtvaardig systeem want iedereen is gelijk voor de wet, de fiscale druk is progressief en de tarieven zijn redelijk. Bovendien is het systeem innovatief, duidelijk, administratief eenvoudig en klaar voor de transactiegebaseerde economie van de toekomst.

Lees meer →

Minder bla bla, meer tsjoek tsjoek

vrijdag 20 mei 2016 

Maar liefst 18 overlegorganen houden zich bezig met de coördinatie van het openbaar vervoer in België. Schaf ze af en vervang ze door 1 beslissingsorgaan: het Intermodaliteitsplatform (op de juridische basis van het ECMM) waarin ook de nieuwe Investeringscel verankerd wordt. Dat is de voornaamste conclusie van senator Lode Vereeck en zijn co-rapporteurs.

Lees meer →

Coördinatie van het openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, MIVB)

donderdag 19 mei 2016  - Karin Brouwers en Lode Vereeck 

De samenwerking tussen de openbare vervoersmaatschappijen kan fors verbeterd worden door de vervoersregie te scheiden van de uitvoering en te snoeien in het woud van overlegorganen.

Lees meer →

Conceptnota bij de opmaak van een ‘instrumentendecreet’

vrijdag 13 mei 2016 

Instrumentendecreet, instrumentengids, instrumentenbox, instrumentenkoffer, aanbouwdecreet, toetsingskader, participatie, harmonisatie, task force, kernteam. Het komt toch nog goed met de ruimtelijke ordening in Vlaanderen.

Lees meer →

Dank voor uw stem en vertrouwen!

woensdag 30 maart 2016 

Verkozen in het partijbestuur van Open Vld! Dank voor uw stem en vertrouwen. Het werk kan nu beginnen om de liberale waarden te verdedigen en de Vrijheidspartij terug de grootste van het land te maken.

Lees meer →

Free Market & Go.

woensdag 23 maart 2016 

Zijn jobs in de private en publieke sector economisch gelijk(w)aardig?

Lees meer →