Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Blog

Fiscaliteit van de toekomst: schaf de belastingbrief af

zondag 31 juli 2016 

Het idee om de belastingbrief af te schaffen leidt als vanzelf tot een nieuw belastingstelsel van bevrijdende bronbelastingen en een belastingvrije basisbijslag. Dat is een rechtvaardig systeem want iedereen is gelijk voor de wet, de fiscale druk is progressief en de tarieven zijn redelijk. Bovendien is het systeem innovatief, duidelijk, administratief eenvoudig en klaar voor de transactiegebaseerde economie van de toekomst.

Lees meer →

Minder bla bla, meer tsjoek tsjoek

vrijdag 20 mei 2016 

Maar liefst 18 overlegorganen houden zich bezig met de coördinatie van het openbaar vervoer in België. Schaf ze af en vervang ze door 1 beslissingsorgaan: het Intermodaliteitsplatform (op de juridische basis van het ECMM) waarin ook de nieuwe Investeringscel verankerd wordt. Dat is de voornaamste conclusie van senator Lode Vereeck en zijn co-rapporteurs.

Lees meer →

Coördinatie van het openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, MIVB)

donderdag 19 mei 2016  - Karin Brouwers en Lode Vereeck 

De samenwerking tussen de openbare vervoersmaatschappijen kan fors verbeterd worden door de vervoersregie te scheiden van de uitvoering en te snoeien in het woud van overlegorganen.

Lees meer →

Conceptnota bij de opmaak van een ‘instrumentendecreet’

vrijdag 13 mei 2016 

Instrumentendecreet, instrumentengids, instrumentenbox, instrumentenkoffer, aanbouwdecreet, toetsingskader, participatie, harmonisatie, task force, kernteam. Het komt toch nog goed met de ruimtelijke ordening in Vlaanderen.

Lees meer →

Dank voor uw stem en vertrouwen!

woensdag 30 maart 2016 

Verkozen in het partijbestuur van Open Vld! Dank voor uw stem en vertrouwen. Het werk kan nu beginnen om de liberale waarden te verdedigen en de Vrijheidspartij terug de grootste van het land te maken.

Lees meer →

Free Market & Go.

woensdag 23 maart 2016 

Zijn jobs in de private en publieke sector economisch gelijk(w)aardig?

Lees meer →

Staatshervormingen jagen België op kosten

vrijdag 18 maart 2016  - Bart Eeckhout  -  De Morgen, pag. 8-9. 

Nieuw onderzoek bevestigt wat velen vermoeden, maar niemand durft te zeggen. Er is een aantoonbare correlatie tussen het hoge overheidsbeslag en de federalisering van het land.

Lees meer →

'Echte hypocrisie? 5 jaar niks doen en dan verwijten dat ze jouw lamentabele erfenis aanpakken'

zondag 13 maart 2016  - Lode Vereeck  -  Knack.be 

Lode Vereeck (Open VLD) pikt de kritiek van Rob Beenders (SP.A) niet op het energiebeleid van Vlaams minister Annemie Turtelboom. 'Problemen creëren is één ding. Problemen oplossen, daar heb je liberalen voor nodig.'

Lees meer →

Limburg is niet gebaat bij politieke spelletjes

dinsdag 8 maart 2016 

De studie over de onderfinanciering van de Limburgse regio is al méér dan een jaar publiek raadpleegbaar op deze website. Daarin komen de methodologie, de belangrijkste resultaten, de mogelijke oplossingen en de detailberekeningen uitgebreid aan bod. Vandaag zie ik dan ook geen meerwaarde meer in een toelichting van deze studie tijdens een hoorzitting in het Vlaams parlement.

Lees meer →

Vlaamse energieheffing: wie geen geloofwaardig alternatief biedt, is niet geloofwaardig.

woensdag 2 maart 2016  - Lode Vereeck  -  Knack.be 

Met stijgende verbazing volg ik sinds enkele weken het debat over de Vlaamse energieheffing. Bewuste desinformatie, gepersonaliseerde aanvallen: de groenen zijn de Trumpisten van Vlaanderen geworden. Wie geen geloofwaardig alternatief biedt, is immers zelf niet geloofwaardig.

Lees meer →

Kandidaat partijbestuur Open Vld

dinsdag 1 maart 2016 

Ik ben kandidaat voor het partijbestuur van Open Vld. Met uw stem hou ik de partij goed scherp.

Lees meer →

Rechtvaardigheid: mooie principes of resultaten?

vrijdag 19 februari 2016 

Er worden veel foutieve en onzinnige dingen gezegd over de Vlaamse energieheffing. Alleen het argument van de woekerrendementen snijdt hout. De minister van energie heeft echter het resultaat gespeeld. En dat kan wel eens rechtvaardiger zijn dan mooie principes.

Lees meer →

Gemeenten verdienen honderden miljoenen aan elektriciteit en dalende energieprijzen

dinsdag 9 februari 2016 

De daling van de totale energiekosten zal - ondanks de stijging van de elektriciteitskosten - een gunstige impact hebben op de gemeentebegrotingen. Daarenboven verdienen Vlaamse gemeenten meer dan 300 miljoen euro aan elektriciteitsdistributie.

Lees meer →

Schuld en economische groei

woensdag 3 februari 2016  - Willem Vanlaer, Wim Marneffe, Lode Vereeck en Johan Van Overtveldt  -  European Journal of Government and Economics 4/2, december 2015, p. 79-103 

Uit onderzoek van de Universiteit Hasselt blijkt dat de totale publieke én private schuld op middellange en lange termijn nauwelijks tot geen effect heeft op de economische groei. Een land kiest daarom best voor een lage schuldratio, zodat oplopende rentebetalingen niet tot betalingsproblemen leiden.

Lees meer →

Zijn belastingen onrechtvaardig voor singles?

woensdag 20 januari 2016 

De belastingen die singles betalen, zouden “onrechtvaardig en achterhaald” zijn. Dat singles te veel belastingen betalen, is een feit. Maar ook gezinnen betalen te veel belastingen. Wat zou gelden voor de singles, geldt echter nog meer voor de alleenverdieners. Een overzicht.

Lees meer →

Wetsevaluatie werkt niet

dinsdag 12 januari 2016 

Kwalitatieve wetgeving is te belangrijk voor de economische groei en welvaart. Dus stop de blokkering van het Comité Wetsevaluatie, die nu anderhalf jaar aansleept.

Lees meer →

Shift+Alt+Crombez

zaterdag 9 januari 2016 

John Crombez (sp.a) stelt in zijn nieuwe boek 'Ctrl+Alt+Del' voor om de economie en de sociale zekerheid te “resetten”. Maar volstaat het om de software terug op te starten?

Lees meer →

De grauwe recepten van De Grauwe

zondag 3 januari 2016 

Ruben Mooijman, journalist bij Het Nieuwsblad/De Standaard, interviewde Paul De Grauwe (69) en concludeert dat de Leuvense econoom alvast niet vies is van controverse. Tot daar aan toe. Jammer genoeg is er meer aan de hand. Zijn recepten - uit de economische kookboeken van de grauwe jaren '70 - zijn bijwijlen dodelijk voor de welvaart en toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Lees meer →

De tax shift ontleed

zaterdag 31 oktober 2015  - Yves Lambrix  -  Het Belang van Limburg, De Plus, pag. 6. 

De tax shift die de regering-Michel doorvoert, is historisch en slim tegelijk. Historisch omdat ze 7,4 miljard euro lasten op arbeid wegshift, waardoor er onder normale omstandigheden 80.000 extra jobs worden gecreëerd. Slim omdat de koopkracht van werkenden, steuntrekkers en gepensioneerden er niet op achteruit gaat.

Lees meer →

Een gat in de tweede tax shift?

woensdag 28 oktober 2015 

De notificaties en tabellen bij de tweede tax shift tonen duidelijk dat het gat in die tweede tax shift vanaf 2020 ongeveer 1,37 miljard euro bedraagt. Maar ook vóór 2020 zou er volgens minister van begroting, Sophie Wilmès, een tekort zijn van 1,15 miljard euro. Het siert de minister dat ze dit openlijk meedeelt. Respect.

Lees meer →