Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Blog

Drie kleine staatsgreepjes

donderdag 19 maart 2020  - Lode Vereeck 

Drie reacties op de volmachten van de minderheidsregering, het uitstel van de liberale voorzittersverkiezing, en de ontsporing van de begroting.

Lees meer →

United States of Belgium

woensdag 8 januari 2020 

Het is voor elke waarnemer duidelijk dat de Belgische constructie niet meer functioneert. Ik pleit voor de Verenigde Staten van België, een federaal land bestaande uit 4 volwaardige deelstaten: Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Oost-België. In tegenstelling tot vandaag beschikken de federale staat en de deelstaten over exclusieve, homogene bevoegdheden en een exclusieve, autonome fiscaliteit.

Lees meer →

Inleiding, "Taksjager", pagina 7-13.

dinsdag 26 februari 2019  - Lode Vereeck  -  Uitgeverij Vrijdag, pag. 7-13. ISBN 978-94-6001-715-5 

Wat mag u van dit boek verwachten? Eerst duik ik met u onder in het hedendaagse oerwoud van belastingen. Gewapend met een groot kapmes, want we zullen ferm moeten snoeien om door het bos de bomen te zien. Geloof me, het is nog erger dan u dacht, maar uiteindelijk wordt wel duidelijk hoe het belastingstelsel in elkaar steekt en waarvoor u al die belastingen ‘betaalt’? Vervolgens vegen we alles van tafel en beginnen we met een wit blad. Daarop tekenen we het perfecte belastingstelsel uit. Dat moet eenvoudig, eerlijk, efficiënt en zo klein mogelijk zijn. Dit fiscaal ideaal is ons kompas. Het houdt ons op koers in onze zoektocht naar haalbare fiscale hervormingsvoorstellen. Een voor een leggen we ze op de rooster. Wat goed is, nemen we mee; wat slecht is, snijden we weg. En dan komt het einddoel van Taksjager in zicht: een fonkelnieuw belastingstelsel op maat van de samenleving in de eenentwintigste eeuw.

Lees meer →

Toespraak bij de voorstelling van "Taksjager" in de Senaat

dinsdag 26 februari 2019  - Lode Vereeck  -  Uitgeverij Vrijdag. ISBN 978-94-6001-715-5 

In Taksjager neem ik u in 5 etappes mee op mijn zoektocht naar het fiscaal ideaal, op weg naar de Gouden Graal van de economen, t.t.z. één enkele eenvoudige en eerlijke belasting die alle andere belastingen vervangt.

Lees meer →

Het nut van extremistische partijen in een democratie

maandag 12 november 2018 

Zoals de kanaries in de kolenmijn de mijnwerkers waarschuwden voor het dodelijke mijngas, zo vertellen extremistische partijen ons wat er gebeurt aan de rand van de samenleving. Het is belangrijk dat ook die stemmen gehoord worden. We kunnen er maar beter niet blind of doof voor zijn.

Lees meer →

Diepenbeek 2018-2024: zes prioriteiten

woensdag 19 september 2018  - Open Vld Diepenbeek 

Voor de volgende 6 jaar werken wij aan 6 prioriteiten voor Diepenbeek: veiligheid en gezelligheid, jongeren en ouderen, beleving, economie en toerisme, mobiliteit, bestuur en financiën. En wat geen kerntaken zijn voor een gemeente, daar houden wij ons niet langer mee bezig.

Lees meer →

1. Diepenbeek 2018-2024: Veiligheid, gezelligheid en wonen

woensdag 19 september 2018  - Open Vld Diepenbeek 

#GezelligWonen

Lees meer →

2. Diepenbeek 2018-2024: Jongeren, ouderen en gezinnen

woensdag 19 september 2018  - Open Vld Diepenbeek 

#KansenVoorJongeren #ZorgzaamVoorOuderen

Lees meer →

3. Diepenbeek 2018-2014: Beleving

woensdag 19 september 2018  - Open Vld Diepenbeek 

#ActiefLeven #VanSportTotTheater

Lees meer →

4. Diepenbeek 2018-2014: Economie en toerisme

woensdag 19 september 2018  - Open Vld Diepenbeek 

#Kenniscampus #Ondernemersvriendelijk #ToeristischHart

Lees meer →

5. Diepenbeek 2018-2024: Mobiliteit

woensdag 19 september 2018  - Open Vld Diepenbeek 

#VeiligOpWeg

Lees meer →

6. Diepenbeek 2018-2024: Bestuur en financiën

woensdag 19 september 2018  - Open Vld Diepenbeek 

#FinancieelGezond #BurgersBeslissenMee #GoedBestuurd

Lees meer →

Venezuela staat op instorten

zaterdag 25 augustus 2018  - Lode Vereeck 

Venezuela is een rijk land met de grootste oliereserves ter wereld. Toch is de economie een puinhoop en zijn 1,5 miljoen Venezolanen op de vlucht. Vandaag heerst er honger en armoede. Hoe is het zover kunnen komen? En geraakt het land hieruit?

Lees meer →

Het leger is weer in

zondag 1 juli 2018  - Lode Vereeck 

Het leger is weer in. Mij zal u er niet vinden, want ik ben een pacifist. Uit de reacties die ik daar meestal op krijg, blijkt dat velen niet weten wat pacifisme is, noch de basisregels van geweld en het oorlogsrecht kennen.

Lees meer →

De ‘sociale vlaktaks’ heet niets voor niets ‘sociaal’

vrijdag 17 november 2017 

De sociale vlaktaks van Open Vld heeft als doel de personenbelasting drastisch te vereenvoudigen en te verlagen. Door de schrapping van de aftrekposten, de positieve werkgelegenheidseffecten en de verbreding van de belastbare basis met de roerende inkomsten mag de sociale vlaktaks zich met recht sociaal noemen.

Lees meer →

Afbouw van schuldenberg door groene stroom kan aan 10 euro

woensdag 28 juni 2017  - Lode Vereeck 

Is het mogelijk om de Vlaamse schuldenberg aan groenestroomcertificaten weg te werken aan ongeveer 10 euro per gezin per jaar? Dat is een haalbare opdracht, maar stoelt m.i. wel op enkele aanames.

Lees meer →

No Illegal Taxation Without Compensation

zaterdag 24 juni 2017 

'No Taxation Without Representation' houdt onder meer in dat er geen belastingen worden geheven zonder parlementaire toestemming en zonder wettelijke basis. Een ongrondwettelijke belasting is dan ook een gevaarlijk precedent dat de rechtstaat ondermijnt. En dus geldt ook 'No Illegal Taxation Without Compensation.' Illegale belastingen moeten worden teruggestort aan het volk.

Lees meer →

Panacheren

maandag 29 mei 2017 

De grootste tekortkoming van een meerpartijendemocratie is dat de kiezer geen stem heeft bij de coalitievorming. Dit democratisch deficit kan opgevangen worden door te panacheren. Dat betekent dat de kiezer op verschillende partijen of kandidaten van verschillende partijen kan stemmen.

Lees meer →

Politieke vernieuwing: 100 voorstellen voor democratie en tegen oligarchie

maandag 15 mei 2017  - Lode Vereeck i.s.m. Rik Daems, Willem-Frederik Schiltz en Annemie Turtelboom 

De huidige democratische instellingen en spelregels voldoen niet meer. 100 voorstellen voor democratischere verkiezingen, een sterkere volksvertegenwoordiging en een betekenisvolle burgerparticipatie moeten er enerzijds voor zorgen dat de burgers en hun vertegenwoordigers terug meer macht krijgen. Anderzijds bestrijden ze de oligarchie door een slankere uitvoerende macht, minder particratie en meer transparantie.

Lees meer →

Het voorwaardelijk basisinkomen

vrijdag 21 april 2017 

Het basisinkomen is enkel haalbaar indien de onvoorwaardelijkheid wordt losgelaten en het gekoppeld wordt aan een gemeenschapsdienst, of indien het beperkt wordt tot een belastingvrije basisbijslag.

Lees meer →