Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

1. Diepenbeek 2018-2024: Veiligheid, gezelligheid en wonen

woensdag 19 september 2018  Open Vld Diepenbeek

1. #GezelligWonen

 

Met zijn ideale ligging en goede voorzieningen heeft Diepenbeek vele nieuwe inwoners aangetrokken. Het is dan ook een aantrekkelijke woongemeente en daar zijn we best trots op!

 

Dit heeft er echter ook voor gezorgd dat onze gemeente almaar meer volgebouwd is geraakt met nieuwbouwprojecten, veelal appartementswoningen. Deze evolutie was onvermijdelijk, maar jammer genoeg is hiermee ook een deel van de gezelligheid van het oorspronkelijke dorp verdwenen.

 

Sfeer en gezelligheid zijn nochtans uiterst belangrijk voor de levenskwaliteit van jong en oud, maar ook voor de bloei en groei van een aantrekkelijk horeca- en handelsleven, op maat van de Diepenbekenaar.

 

Wij willen dus niet bij de pakken blijven zitten en willen de uitdaging aangaan om er voor te zorgen dat Diepenbeek de sfeervolle en gezellige gemeente wordt die haar inwoners verdienen. 

 

En dat betekent veel aandacht voor het openbaar domein. De netheid in het straatbeeld blijft superbelangrijk, want iedereen woont immers graag in een mooie en nette buurt. Een nette omgeving vraagt teamwork van stadsbestuur en inwoners.

 

Bovendien wil Open Vld de publieke open ruimte behouden, vergroenen en bebloemen. Dat zal enige creativiteit vergen, maar er zijn veel mogelijkheden onze gemeente op te fleuren. We zouden bv. in de bebouwde kernen kleine bomen of groeneilanden of verticale tuinen kunnen aanplanten, die een stijlvolle en rustgevende sfeer creëren. We verfraaien pleintjes in woonzones met aandacht voor duurzaam groenonderhoud, verlichting en straatmeubilair, het aanbrengen van speel– en fitnesstoestellen.

 

Het is onze overtuiging dat we deze herstijling van Diepenbeek bij uitstek moet gebeuren in samenspraak met de inwoners, de handelaars, de horeca-uitbaters, de natuurverenigingen, de tuinexperten, de jeugd, de studenten, de senioren…, kortom iedereen die van Diepenbeek een sfeervolle en gezellige gemeente wil maken.

 

Als poort tot Kempen en Haspengouw biedt Diepenbeek met de Dauteweyers (als broedgebied van de groene boomkikker) en het Ganzebroek, de Dorpsbemden, Patersbos, De Maten en Nietelbroeken prachtige en ongerepte natuurgebieden. Het is er heerlijk vertoeven voor de inwoners van Diepenbeek en Open Vld wil deze troeven behouden.

 

Meer groen is absoluut nodig, maar het hoeft en mag zich hier voor ons ook niet toe beperken. Waarom ook niet eens een uniek kunstwerk laten maken dat het huidige Diepenbeek een gezicht en uitstraling geeft? Een zogenaamde landmark of opvallend object in het landschap (bv. een reuze boomkikker). Zo kunnen we de eigenheid van elke wijk binnen de gemeente een gezicht geven. Zo kan bv. op de rotonde N76/Sint-Vincentius een landmark worden voorzien dat de wijk typeert.

 

Een gezellige gemeente moet makkelijk bereikbaar zijn. Dat betekent dat er voldoende parkeergelegenheid moet zijn, die eenvoudig georganiseerd is en zo optimaal mogelijk geïntegreerd in het straatbeeld.

 

Open Vld wil ook en in het bijzonder aan gezinnen de mogelijkheid bieden om in Diepenbeek een eigen woning te kunnen bouwen. Het aanbod aan betaalbare bouwkavels speelt hierin in cruciale factor. Open Vld wil dit aanbod graag vergroten door het op de markt brengen van (publieke) kavels te versnellen en te faciliteren.

  

Voor onze huidige en toekomstige inwoners is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk kunnen beginnen met hun bouwplannen. Diepenbeek is ‘ontvoogd’ en kan dus gelukkig zelf op een vlotte manier stedenbouwkundige vergunningen afleveren binnen de wettelijke termijn van 75 dagen. Open Vld zal blijven waken over een snelle, klantvriendelijke afhandeling van dossiers, eenvoudige vergunningsvoorwaarden en duurzame, maar realistische bouwvoorschriften.

 

De Diepenbekenaar kan bij de gemeente terecht voor het vinden van de juiste subsidie voor energiezuinige maatregelen die beschikbaar zijn op federaal, Vlaams en provinciaal niveau. Open Vld pleit bovendien voor windmolens langs het Albertkanaal en niet in de nabijheid van woongebieden zoals bv. langs de E313.

 

Een gemeente kan ook pas een gezellig en sfeervolle woon- en leefomgeving zijn wanneer ze ook veilig is. Dat is een basisvoorwaarde. Gelukkig daalde het aantal geregistreerde misdrijven in onze politiezone met 2,7% in 2015 ten opzichte van 2000. Het aantal woninginbraken nam zelfs af met 38,3%.

 

Veiligheid is een zaak van iedereen. Toch is de wijkagent vaak het eerste en meest vertrouwde aanspreekpunt. Dit houdt in dat de politie zichtbaar en aanspreekbaar moet zijn, zowel van persoon tot persoon als digitaal. Open Vld pleit daarom voor het behoud van een volwaardig politiekantoor in onze gemeente met een maximale bereikbaarheid.

 

Open Vld Diepenbeek wil het buurtinformatienetwerk (BIN) Crijt verderzetten en toepassen in alle wijken. Een BIN is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie, waarbij snel informatie wordt uitgewisseld over verdachte bewegingen. Daardoor kan het algemeen veiligheidsgevoel worden verhoogd, neemt de sociale controle toe en wordt het belang van preventie benadrukt. Ook de opzet van een BIN-Z, en buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers, is een optie.

 

Daarnaast wordt de inzet van gemeenschapswachten bij misdaadpreventie, grote evenementen en in schoolomgevingen onderzocht. Zij kunnen tevens een rol krijgen bij het uitschrijven van Gemeentelijke Administratieve Sancties.

 

Open Vld wil een publieke ruimte die veilig is. Zonder vaste camera’s als het kan, met als het moet. Zulke camera’s kunnen problemen met criminaliteit, vandalisme, hangjongeren of (overmatig) gebruik van alcohol oplossen, in bepaalde wijken of straten of aan speelpleinen.

 

Heeft u ook sterke ideeën? Stuur ons dan een mail op openvld.diepenbeek@outlook.com of bezoek ons op ons hoofdkwartier: Marktplein 23.  #Samen met u geven wij zo vorm aan het Diepenbeek van morgen!

← Terug naar het overzicht