Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

2. Diepenbeek 2018-2024: Jongeren, ouderen en gezinnen

woensdag 19 september 2018  Open Vld Diepenbeek

2. Onze gemeente is jong van hart en zet in op levenslang leren van haar inwoners.

 

Getuige hiervan is het enorm uitgebreid onderwijsaanbod, van de kleuterschool tot de seniorenuniversiteit. Meer dan 2.000 studenten wonen en leven in Diepenbeek. Wij willen van hen meer dan ooit de ambassadeurs van Diepenbeek als kennisgemeente maken.

 

Om de studenten meer bij onze gemeente te betrekken, bieden wij ze studiemogelijkheden aan in o.a. De Plak (wat een groot succes is) en zorgen voor interessante voorwaarden bij het organiseren van evenementen. In samenspraak met de middenstand wordt onderzocht of er een studentenkorting kan worden ingevoerd, wanneer zij inkopen doen bij de lokale handelaars. Het openstellen van gemeentelijke zalen voor academische lezingen kan ook de band met de universiteit en hogescholen versterken en verdiepen.

 

De voorbije jaren hebben aangetoond dat een bruisend studentenleven niet in tegenspraak moet zijn met een aangenaam woonklimaat. Studenten hebben bewezen dat ze op de universitaire campus ongestoord student kunnen zijn, met respect voor de buurt. In 2017 onderging de legendarische Fitlink een volledige renovatie en werd uitgebreid met een nieuwe fuifzaal met akoestische nooddeuren. Ook aan jeugdlokaal Heizoe werden de nodige ingrepen uitgevoerd, zoals de verplaatsing van de ingang en de installatie van een verluchtingssysteem, om de hinder van feestende jongeren voor de buurt te beperken.

 

Open Vld is trots op de vele jeugdbewegingen die in Diepenbeek actief zijn. De jeugd is onze toekomst en verdient dan ook alle aandacht. In overleg met de Jeugdraad wil Open Vld Diepenbeek het jeugdbeleid verder uitbouwen door:

 

- het voorzien van een ontmoetingsplaats of ‘chillzone’ voor jongeren die niet bij een organisatie zijn aangesloten, waar leuke activiteiten worden aangeboden.

- het blijvend ondersteunen van onze jeugd- en sportverenigingen.

- het opzetten van een “Festival voor Jongeren”. Diepenbeek beschikt hiervoor met het Demerstrand over een unieke locatie. De ambities reiken ver en het festival moet uitgroeien tot de Limburgse tegenhanger van ‘Pennenzakkenrock’ in Mol enerzijds en tot een kort-bij-huis-alternatief voor Dranouter anderzijds. Fumprock gaf hiervoor reeds een goede aanzet.

- het blijven organiseren van de DOE-activiteiten, zoals de Grabbelpas. De samenwerking met BKO ’t Ankertje blijkt een succesformule te zijn die we willen behouden. Maar ook voor jongeren tussen 12 en 16 jaar moet er tijdens de schoolvakanties een uitgebreid vrijetijdsaanbod worden uitgewerkt.

- het ondersteunen en begeleiden van projecten en initiatieven van jongeren, jeugdbewegingen en jeugdhuiswerkingen.

- het versterken van de jeugdwerking vanuit de scholen door opnieuw in te stappen in het project ‘Haspenvoud’. Dit intergemeentelijke samenwerkingsverband van de jeugddiensten van Borgloon, Hoeselt en Riemst organiseerde en ondersteunde in het verleden grote jongerenactiviteiten met tal van workshops en richt zich nu op de organisatie van inleefreizen.

-  het creëren van speelbossen, veilige speelpleinen en skateterreinen.

-  het uitbreiden van het aanbod aan muziek, woord en dans door de danslessen voor jongeren en volwassen, die georganiseerd worden door de Kunstacademie van Genk, in Diepenbeek aan te bieden.

 

Open Vld wil een gezinsvriendelijk beleid voeren, waarin bijzondere aandacht is voor opvoedingsondersteuning en buitenschoolse kinderopvang. De centrale buitenschoolse kinderopvang wordt verder uitgebouwd, met aandacht voor de diverse leeftijdsgroepen, ruimere opvangmogelijkheden, de mogelijkheden van een uitbreiding van de kinderopvang via subsidies van Kind en Gezin en/of in samenwerking met privé-partners. 

 

Diepenbeek telde in 2016 in totaal 18.906 inwoners. Hiervan was 18% (3.411) 65 jaar of ouder. Dit is een stijging met 45,3% ten opzichte van 2005, terwijl de groep 0-19 jarigen in deze periode met 1,7% afnam. Het belang en de uitdagingen van het ouderenbeleid in onze gemeente kunnen dan ook moeilijk worden overschat. Open Vld wil het gemeentelijk sociaal beleid oriënteren op het welzijn en de zorgnoden van ouderen enerzijds en op de vragen van de actieve senioren anderzijds.

 

In de eerste plaats moeten de wijzigende zorgbehoeften worden opgespoord om de juiste zorg en opvang te kunnen bieden. Voor Open Vld is het van ondergeschikt belang wie de zorg en de opvang aanbiedt, maar wel dat ze kwalitatief en betaalbaar is voor onze inwoners op leeftijd. Het gemeentelijk ouderenzorgbeleidsplan van december 2015 moet indien nodig worden aangepast aan de zorgbehoeften van vandaag en morgen en rekening houden met de nieuwste toepassingen in zorgtechnologie.

 

Door de integratie van het OCMW in de gemeentelijke diensten moet de zorgbehoevende oudere in de toekomst beroep kunnen doen op een uniek loket, dat informeert en begeleidt naar de gepaste voorziening.

 

Het initiatief voor een dagopvangcentrum voor zorgbehoevenden, die nog zelfstandig thuis leven met steun van mantelzorgers in de oude vleugel van WZC De Visserij werd in de huidige bestuursperiode beslist. Op deze manier kunnen mantelzorgers af en toe worden ontlast van hun zorgtaken.

 

Open Vld erkent de nood aan aangepaste woningen voor senioren. Het aanbod aan seniorenflats wordt fors uitgebreid o.m. aan het Park Rooierheide/Patersbos en in het klooster. Nieuwe initiatieven moeten kunnen rekenen op de volle steun en medewerking van het gemeentebestuur.

 

Open Vld wil de seniorenadviesraad nog meer betrekken als een volwaardige gesprekspartner die actief meedenkt over het seniorenbeleid.

 

Open Vld Diepenbeek wil voorts een duurzaam karakter geven aan de mindermobielecentrale en plaatst een uitbreiding hiervan met vervoer voor andersvaliden eveneens op de agenda. Er wordt onderzocht of de gemeente de administratieve kost van 0,25 euro per rit voor haar rekening kan nemen. Aandacht moet verder uitgaan naar de toegankelijkheid van openbare gebouwen en stedelijke infrastructuur. Dit betekent dat waar nodig gemeentelijke gebouwen worden aangepast voor mindervaliden.

 

Heeft u ook sterke ideeën? Stuur ons dan een mail op openvld.diepenbeek@outlook.com of bezoek ons op ons hoofdkwartier: Marktplein 23.  #Samen met u geven wij zo vorm aan het Diepenbeek van morgen!

← Terug naar het overzicht