Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

3. Diepenbeek 2018-2014: Beleving

woensdag 19 september 2018  Open Vld Diepenbeek

3. #ActiefLeven  #VanSportTotTheater

 

Diepenbeek heeft sportkriebels. Sporters kunnen zich volop uitleven op het gemeentelijke sportcentrum Demerstrand. Met de aanleg van een atletiekpiste, nieuwe voetbalvelden en een moderne speeltuin rond het thema ‘water’ zijn er concrete stappen gezet om Demerstrand te laten uitgroeien tot een volwaardige sport- en belevingssite voor alle leeftijden.

 

De komende bestuursperiode wil Open Vld Diepenbeek werk maken van een duidelijke totaalvisie op de sportbeleving in Diepenbeek in het algemeen en over Demerstrand in het bijzonder. Van de Sportraad wordt gevraagd dat ze hierin actief meedenkt, initiatieven neemt, de standpunten, wensen en ideeën van de betrokkenen bundelt en een duidelijk advies formuleert. De bouw van een nieuw voetbalstadion en tenniscentrum moet uitgetekend worden en passen binnen deze totaalvisie.  

 

De wetenschapscampus is tevens de thuisbasis van het Limburgs Sportmedisch Adviescentrum Adlon. De amateursporter kan er terecht voor een fitheidstest die wetenschappelijk onderbouwd is, maar ook topsporters kunnen er hun conditie laten screenen, zoals de renners van Lotto-Soudal in het verleden al deden. De wielercultuur zit in het DNA van de Diepenbekenaar. Namen zoals Gert Steegmans en Ben Hermans hebben hun plek in de Vlaamse wielergeschiedenis veroverd. Open Vld wil zich inspannen voor de organisatie van een eigen (na-Tour) wielercriterium. Een dergelijk sportevenement kan voor een grote return zorgen, zowel op publicitair vlak als voor de lokale middenstand. Een zodanig groot evenement moet, gezien de financiële en organisatorische inspanning, door een grondige kosten-batenanalyse worden voorafgegaan.

 

Fietsknooppunt 100 loopt dwars door Diepenbeek. Ook dit willen wij stevig promoten om sportievelingen van overal te laten genieten van onze fantastische gemeente. Diepenbeek heeft dus een stevige reputatie als fietsgemeente en wil die verder uitbouwen door ervoor te zorgen dat in Diepenbeek:

- elk kind veilig naar school kan fietsen

- evenementen makkelijk toegankelijk zijn voor fietsende bezoekers

- elke jonge Diepenbekenaar makkelijk toegang heeft tot een fiets, eventueel via VEDO

- de zwakke weggebruiker centraal staat bij de inrichting van de openbare ruimte.

 

Naast sportieve beweging willen we ook aandacht besteden aan culturele beleving in Diepenbeek. Open Vld Diepenbeek zette haar schouders onder de verdere ontwikkeling van de Servaassite als culturele ‘hotspot’ van Diepenbeek. We mogen terecht fier zijn op het gemeenschapscentrum De Plak dat eind 2015 werd voltooid. De grote polyvalente zaal geeft talent van binnen en van (ver) buiten de gemeente de kans om hun podiumkunsten te tonen. De drie vergaderzalen, die gekoppeld kunnen worden, bieden aan het lokale verenigingsleven de ruimte om elkaar in hartje Diepenbeek te ontmoeten in een frisse en hedendaagse ambiance. De Plak is tevens een geschikte locatie voor nieuwe vormen van sportbeleving zoals yoga, Thai Chi, meditatie. Maar de reservatie (en annulatie) van zalen moet wel flexibeler, sneller en goedkoper worden gemaakt voor de verenigingen.

 

De culturele agenda was in het seizoen 2017/2018 goed gevuld. Toch moet Diepenbeek volgens Open Vld niet de ambitie hebben om te concurreren met de culturele buurgemeenten Hasselt en Genk. Het gemeentelijk cultuuraanbod moet zich eerder onderscheiden en kan best complementair zijn aan de culturele activiteiten in de buurgemeenten. Ook op deze manier kan een volwaarwaardige cultuurbeleving aan de Diepenbekenaren worden aangeboden.

 

Open Vld Diepenbeek wil alle inwoners op een vernieuwende manier met cultuur in contact brengen. Ook de bibliotheek kan een ontmoetingsplaats vormen, die plaats biedt aan lezingen, tentoonstellingen, voordrachten en matinees. Burgers die thuis niet over een rustige studeerplek, internetaansluiting of dagbladen beschikken, moeten hiervoor in de bibliotheek terecht kunnen. Ook op maandag moet de hoofdbibliotheek geopend zijn.

 

Met de nieuwbouw van het ontmoetingscentrum in Lutselus, kan de wijk niet alleen rekenen op een nieuw baken in het landschap, maar ook op een nieuwe plek waar inwoners van alle achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. Het centrum biedt ruimte voor geloofsbeleving, maar ook voor diverse evenementen. De verschillende lokalen moeten er toegang geven tot gratis wifi, waarmee ook de overige gemeentelijke vergaderzalen worden uitgerust.     

 

Het succes, bereik en de kost van de uitleencheque voor verenigingen, instellingen en buurtcomités dient te worden geëvalueerd. Nieuwe manieren worden onderzocht waarop de gemeente evenementen georganiseerd door verenigingen, instellingen en buurtcomités kan faciliteren, bij voorkeur in samenwerking met de lokale horeca en middenstand.  

 

Heeft u ook sterke ideeën? Stuur ons dan een mail op openvld.diepenbeek@outlook.com of bezoek ons op ons hoofdkwartier: Marktplein 23.  #Samen met u geven wij zo vorm aan het Diepenbeek van morgen!

 

 

← Terug naar het overzicht