Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

4. Diepenbeek 2018-2014: Economie en toerisme

woensdag 19 september 2018  Open Vld Diepenbeek

4. #Kenniscampus #Ondernemersvriendelijk #ToeristischHart

  

Diepenbeek is tot ver buiten haar grenzen bekend voor haar universiteit. Open Vld wil Diepenbeek nog meer op de Vlaamse en internationale kaart zetten als ‘slimme gemeente’. Hiervoor ontwikkelen we een beleid dat innovatieve start-ups aantrekt naar onze eigen KMO-zones. De gemeente moet bedrijven ondersteunen en niet bedelven onder administratieve regeltjes. We faciliteren en ondersteunen bovendien de samenwerking tussen de KMO’s en de gevestigde onderzoeksinstellingen en incubatoren. De leegstand op de KMO-zones moet via een leegstandsheffing worden tegengegaan.

 

De ontwikkeling van lokale KMO-zones moet in de eerste plaats leiden tot lokale tewerkstelling. Door werk dichter bij huis, dragen we immers bij aan de oplossing van de mobiliteitsknoop. Open Vld zoekt actief naar een oplossing voor het herlokaliseren van een aantal zonevreemde Diepenbeekse bedrijven. Met het oog op een zuinig grondgebruik wordt hierin voorkeur gegeven aan terreinen dicht bij of naast de bestaande KMO-zones. Het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) is – in tegenstelling tot in Genk-Bilzen – nauwelijks ontsloten. Een uitsluiting van het ENA biedt volgens Open Vld niet alleen economische opportuniteiten, maar kan ook de verkeersdruk van het goederenvervoer door het centrum van Diepenbeek verminderen. Gezien de nabijheid van woningen is er geen plaats voor vervuilende bedrijven, laat staan Seveso-bedrijven.

 

Open Vld is ook voorstander om de KMO-zones uit het centrum te verplaatsen, zodat de verkeersdrukte afneemt en deze gebieden weer vrijkomen voor woonuitbreiding, handel en recreatie. Dit is uiteraard een werk van meerdere bestuursperiodes.

 

Het ondernemersplatform Diepenbeek functioneert tot nu toe als een fijne ontmoetingsplaats voor Diepenbeekse ondernemers georganiseerd door de gemeente. Voor Open Vld mag het meer zijn dan een netwerk. Open Vld wil dit platform in de toekomst daarom omvormen naar een forum, dat op regelmatige basis samenkomt en waarin de ondernemers op een gestructureerde manier inspraak krijgen in en input geven over het lokaal economisch beleid, zoals de verdere kwalitatieve ontwikkeling van bedrijventerreinen, het communiceren rond openbare werken, het garanderen van de tewerkstelling en het aangaan van innovatieve samenwerkingsverbanden. De bestaande adviesraad lokale economie moet in dit forum opgaan.

 

De uitbouw van een ‘www’-gebied (wonen/winkelen/werken) achter de Molenstraat en de Grendelbaan wordt vandaag tegengehouden door het uitblijven van de uitvoering van het Spartacusplan, dat in een ontsluitingsweg voorziet. Open Vld wil niet langer wachten op groen licht van Vlaanderen en wil een alternatief formuleren, zodat de ontwikkeling van detailhandel een kans krijgt. Een nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) vormt hierin de enige oplossing.

 

De lokale middenstand en horeca is mede bepalend voor de identiteit van onze gemeente. De charmante pleinen, de leuke terrassen, het uitgebreid en gevarieerd winkelaanbod dienen als troef extra in de markt te worden gezet. Een citymarketingplan zorgt voor een duidelijke visie en lange termijn strategie waaraan acties worden opgehangen. Volgens Open Vld hoort de opdracht voor de uitwerking van een dergelijk citymarketingplan niet thuis bij een extern onderzoeksbureau dat vaak weinig feeling heeft met de lokale middenstand, maar wel bij het gemeentebestuur samen burgers en ondernemers.

 

Diepenbeek is een verstedelijkte plattelandsgemeente waardoor er zich ook op het vlak van het plattelandsbeleid uitdagingen stellen. Een efficiënt open ruimtegebruik, moderne natuurbeleving en de ontwikkeling van landbouwactiviteiten is vaak een moeilijke evenwichtsoefening. Naast de natuurverenigingen wil Open Vld ook de lokale landbouwers betrekken in het verhaal van natuurbeleving, denken we hierbij aan de bloemrijke akkerranden, logeren op de boerderij en de hoevewinkels. Daarnaast moet de gemeente de verkoop van hoeveproducten en dus de korte-ketenverkoop stimuleren. Dit kan door het promoten van het aanbod aan streek- en landbouwproducten in het gemeentelijk infoblad en door de landbouwers vrij te stellen van standgeld indien zij hun producten wensen aan te bieden op de wekelijkse markt.

 

Voor Open Vld is de toeristische sector een volwaardige speler en partner binnen de lokale economie. De toeristische troeven moeten verder ontplooid en in de markt gezet worden. Het hoevetoerisme is een belangrijke pijler binnen het verblijfstoerisme in Diepenbeek. De economische impact van het verblijfstoerisme op onze gemeente ligt in 2016 met 135 euro per persoon per nacht ver boven het Vlaamse gemiddelde (80 euro). Gemiddeld besteden de toeristen die in onze gemeente verblijven 78 euro per persoon per nacht aan hun logies, terwijl dit in het Vlaams Gewest gemiddeld bij 52 euro ligt.

 

Open Vld is dan ook van mening dat Diepenbeek zich moet profileren als dé toeristische uitvalsbasis in Limburg. Het provinciaal recreatiedomein Bokrijk, het Nationaal Park Hoge Kempen, het Gallo-Romeinsmuseum, Plopsaland en Fietsknooppunt 100 zijn slechts een aantal attracties die zich op een boogscheut van onze gemeente bevinden. De logiesuitbaters en ondernemers binnen de vrije tijdseconomie moeten alle kansen krijgen om bij te dragen aan de uitbouw van de lokale toeristische sector, hierin ondersteund door de gemeentelijke toeristische dienst. Open Vld pleit verder voor een betere zichtbaarheid van het toeristisch onthaalpunt door een verhuis naar het (oud-)gemeentehuis.

 

Heeft u ook sterke ideeën? Stuur ons dan een mail op openvld.diepenbeek@outlook.com of bezoek ons op ons hoofdkwartier: Marktplein 23.  #Samen met u geven wij zo vorm aan het Diepenbeek van morgen!

 

 

 

 

← Terug naar het overzicht