Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Drie kleine staatsgreepjes

donderdag 19 maart 2020  Lode Vereeck

In de week van 16 maart 2020 werden er drie kleine staatsgreepjes gepleegd, die de democratie en de schatkist onder druk zetten.

1. Burgers kiezen de volksvertegenwoordigers, niet de ministers. Volksvertegenwoordigers die hun macht afstaan aan de regering, verraden hun kiezers. Volmachten zijn immers niet nodig om deze coronacrisis te bestrijden. Andere landen nemen ook ingrijpende maatregelen zonder volmachten. Dit land heeft gewoon nood aan een echte regering, die gedragen wordt in het noorden en het zuiden van het land.

2. Het partijbestuur van Open VLD heeft de verkiezingen voor een nieuwe partijvoorzitter en 20 leden van het partijbestuur uitgesteld. Dit uitstel is absoluut niet noodzakelijk en ook niet fair voor kandidaten met een klein verkiezingsbudget. Bovendien is het in strijd met hoofdstuk 13, art.19, §1 van de partijstatuten.[1] Door de onnodige manipulatie van de verkiezingsgang lijkt het alsof er andere belangen spelen. Echte liberalen zijn doorwinterde democraten, kiezen voor vooruitgang en stemmen dus digitaal. Wat de Britse socialisten is gelukt, moet ook de Vlaamse liberalen lukken. Gewoon doen!

3. Michel/Wilmès-I sloeg een gat van 14,4 miljard euro in de begroting,[2] en dat in tijden van hoogconjunctuur en nulrente. Il faut le faire. Wilmès-II krijgt nu volmachten. Daardoor valt de parlementaire controle op de uitgaven zo goed als weg. Wat overblijft, is een parlementaire goedkeuring na de feiten. Deze gelegitimeerde hold-up op de schatkist is de snelste weg naar het staatsbankroet. Ofwel naar loodzware post-corona besparingen, ofwel een torenhoge corona-taks. Hoe dan ook wachten ons nog zware tijden, omdat de Zweedse coalitie de budgettaire toekomst onvoldoende heeft voorbereid.

 

Hoe zwaar zullen de budgettaire gevolgen zijn?

1. Volgens HBVL (4 april 2020) kosten de federale corona-maatregelen (tijdelijke werkloosheid, verplichte sluiting) de Schatkist 4,2 miljard euro per maand door de meeruitgaven aan tijdelijke werkloosheidssteun en de minderinkomsten aan bedrijfsvoorheffing, sociale premies en belasting op toegevoegde waarde. Dit bedrag houdt geen rekening met de meeruitgaven voor regionale maatregelen en voor medische zorgen (testen, beschermmateriaal). Als de maatregelen gedurende een trimester van kracht blijven, loopt het federale tekort op tot 14,4 (huidig tekort) + 12,6 (corona) = 27,0 miljard euro (2020) of 6% van het (gedaalde) bbp.

2. Ook de Vlaamse laat-ons-Oosterweel-uit-de-begroting-houden-en-doen-dat-onze-neus-bloedt regering zakt dieper in het rood. De hinderpremie bij verplichte sluiting van bedrijven en de energiepremie voor tijdelijk werklozen kosten samen 0,93 + 0,37 = 1,30 miljard euro per trimester. Volgens de Vlaamse overheid zou de compensatiepremie voor bedrijven die 60% omzetverlies lijden, 1,20 miljard euro kosten. Verder verwacht Vlaanderen 1 miljard minder inkomsten. Hierdoor stijgt het voorspelde tekort op de Vlaamse begroting tot minstens: 0,5 (huidig tekort) + 1,3 + 1,2 (corona-maatregelen) + 1,0 (minderinkomsten) = 4,0 miljard euro.

3. De Nationale Bank van België (NBB) en het Federaal Planbureau (FPB) berekenden ondertussen ook de financiële en economische gevolgen van de huidige corona-maatregelen indien ze zeven weken zouden duren. Het bruto binnenlands product (bbp) zou in 2020 met 8% of 40 miljard euro krimpen.[3] De impact op de publieke financiën is navenant: het overheidstekort zou uitkomen op 7,5% van het (gedaalde) bbp of 33 miljard euro. Daardoor stijgt de overheidsschuld tot 115% bbp of ruim 500 miljard euro aan het einde van 2020. Hopelijk blijven de rentevoeten laag, want anders dreigt een Belgisch staatsbankroet. Gelukkig verwachten NBB en FPB dat de Belgische economie in 2021 met 8,6 % zal opveren (indien er ondertussen niet te veel faillissementen zijn). Fingers crossed.[1] Artikel 19 - Verkiezing §1. De voorzitter en de leden van het partijbestuur worden in principe verkozen voor een termijn van 4 jaar. Indien daartoe ernstige redenen bestaan kan de partijraad [en dus niet het partijbestuur] evenwel beslissen om deze bestuursverkiezingen te vervroegen of te verdagen, met een maximum van 3 maanden vroeger of later.

Dit is een logische clausule, want anders zou de bestuursleden zelf hun mandaat kunnen verlengen.

[2] Voor ze premier werd, was mevr. Sophie Wilmès minister van Begroting...

[3] Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt voor België dit jaar een economische krimp van 6,9% bbp. In 2021 zou een positieve groei volgen van 4,6%.

← Terug naar het overzicht