Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

HASTA LA LIBERTAD SIEMPRE!

zaterdag 4 februari 2017

 

Acceptance speech voor de Blauwe Reus 2016, de prijs van Jong VLD voor de meest verdienstelijke liberaal.

 

Vrienden,

Ik dank u voor deze award. Het is een hele eer.
Dank aan de leden van Jong VLD, voor hun excellente keuze. 
Dank ook aan de lokale afdelingen en de medewerkers om de road show over de tax shift te organiseren.

De Blauwe Reus is een écht heel bijzondere prijs:

Ten eerste waren er de andere kandidaten die extra glans geven aan deze award: Jan Terlouw, de bekende jeugdschrijver en founding father van D’66, en Darya Safai, die opkomt voor vrouwenrechten hier en in Iran. Absolute toppers zijn zij.

Ik ben de 10de winnaar van deze award. En jullie vragen jullie wellicht af: waarom heeft het zolang geduurd? Wel, dat komt omdat ik de vorige 9 keer geweigerd heb. En ook dit jaar zou ik opnieuw geweigerd hebben, ware het niet voor het prijzengeld… 1,5 miljoen euro… verspreid over de volgende 10 jaar… op voorwaarde dat er geen meerwaardebelasting komt. 

Ten tweede, wat deze award extra speciaal maakt, is dat ik van de 10 winnaars nog maar 9de blanke man ben die de Blauwe reus wint. 

Ten derde ben ik ook heel blij met de motivering vanwege de jury: “Vanuit het sterfhuis van de Senaat slaagde professor Vereeck erin om zijn stempel te drukken op het fiscaal debat en verdedigde hij de vrije handel. Lode Vereeck werd bekroond met de titel Blauwe Reus voor zijn tomeloze inzet om een zinnig belastingsysteem te promoten.”

Meer bepaald sprak de jury haar waardering uit over de road show over de tax shift. Van Poperinge tot Kinrooi. Het was soms lang en ver rijden.

Maar ik heb er ook veel uit geleerd: politici moeten hun verantwoordelijkheid nemen en moeilijke maatregelen uitleggen, uitleggen, uitleggen, herhalen, communiceren, communiceren, communiceren, herhalen: over de tax shift, indexsprong, turteltaks, slimme meter.

Want de maatregelen werken. Vorig jaar zijn er 55.000 jobs bijgekomen. Sinds de start van de regering Michel al 105.000. En mijn provincie Limburg die bijzonder hard getroffen werd door de sluiting van Ford heeft ondertussen minder werklozen dan voor de sluiting!

Toch hangen er donkere wolken boven onze liberale samenleving. 
Er woedt een contrarevolutie tegen de Verlichting. 
Er zijn mensen die strijden voor het einde van onze manier van samenleven. 
En ze hebben lef – dat moet gezegd:
- de terroristen, die zelfs geen respect hebben voor een mensenleven,
- de populisten, die enkel de nadelen en niet de veel grotere voordelen van internationale handel zien,
- de conservatieven, die de rechtstaat niet erkennen en rechters aanvallen als “wereldvreemd”,
- de communisten, die terug minder belastingen, euh… meer belastingen en meer overheid willen.

Laat ons onze tegenstanders dus goed kiezen. Want in dat lijstje zitten geen beleidspartijen. Logisch, omdat zij ons model – de liberale democratie en de vrije markteconomie - hebben omarmd.

In mei ’68 kwam een einde aan de traditionele samenleving. De vrouwenemancipatie brak door. De ontzuiling werd ingezet en de Kerk bepaalt sindsdien niet langer ons doen en laten, ook niet dat van katholieken. En in november ’89 viel de Muur van Berlijn. Sindsdien is de sociale markteconomie zowat overal ter wereld ingevoerd.

Zoals gezegd, zijn er nieuwe vijanden - met veel lef. Maar lef hebben wij ook. En vooral: wij hebben de beste ideologie.

Onze partij is de vrijheidspartij. Maar dat is niet genoeg.

Het moet de bevrijdingspartij zijn. Wij moeten een contra-contra-revolutie starten.

Necesitamos una contra-contra-revolucion, contra el populismo, contra el communismo…
Luchamos por la democracia liberal, por una sociedad abierta, por la libertad.
Hasta la libertad siempre!
Hasta la libertad siempre!

Een nieuwe liberale strijd: op uw school, op uw werk, in uw vereniging, in uw bestuur.
Van Poperinge tot Kinrooi. Van Brussel tot Washington. Pleeg geweldvrij verzet!

Wat moet een bevrijdingspartij doen? Simpel: ons bevrijden.

Bevrijd ons van de belastingbrief. BEVRIJD ONS!
Bevrijd ons van veel te veel belastingen. BEVRIJD ONS!
Bevrijd ons van de overheidsschuld die als een molensteen rond de nek van de jongeren hangt. BEVRIJD ONS!
Bevrijd ons van administratieve rompslomp en betutteling. BEVRIJD ONS!
Bevrijd ons van 8 parlementen en 6 regeringen. BEVRIJD ONS!
Bevrijd ons van hebzucht, van het soort politici die graaien in de kas van PubliFin. BEVRIJD ONS!
Bevrijd ons van de hebzucht van mensen zoals die VW manager die voor 12 maanden werk 12 miljoen euro opstrijkt, denkt die soms dat ze een voetballer is? BEVRIJD ONS!
Bevrijd ons van discriminatie zoals Khadija Zamouri en haar zoon moedig en zonder rancune kwamen getuigen in De Afspraak. BEVRIJD ONS!
Bevrijd ons van de verspilling van talent door ongelijke kansen. BEVRIJD ONS!
Bevrijd ons van misdaad en terreur. BEVRIJD ONS!
Bevrijd ons van de plastiek soep in de oceaan. BEVRIJD ONS!
Mijn auto is mijn vrijheid. Bevrijd ons van de files. BEVRIJD ONS!
Bevrijd ons van alternatieve feiten. BEVRIJD ONS!
Bevrijd ons van oude mannen met geblondeerde haren. Nee, ik bedoel niet Rik Daems.
Bevrijd ons van het gezondheidsfascisme en van Tournée Minérale. BEVRIJD ONS!

Vrijheid is het beste anti-gif!
Het is nu niet de tijd om bang thuis te zitten.
Jullie, jongeren, moeten nu komen.
Het oude establishment is alle krediet kwijt.
Nieuwe gezichten, nieuwe ideeën: van basisinkomen over zelfrijdende wagen tot stemrecht.
Koppel de lonen van de parlementairen aan het begrotingstekort: min 3% begrotingstekort is min 3% loon.
Laat jullie horen. Jullie zijn de toekomst.

Daarom draag ik deze prijs op aan jullie, liberale jongeren.
Jullie zijn mijn Blauwe Reuzen!

Ik dank u.

← Terug naar het overzicht