Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

No Illegal Taxation Without Compensation

zaterdag 24 juni 2017

 

Het hoogste gerechtshof van dit land oordeelt dat een belasting ongrondwettelijk is omwille van het verbod op dubbele belasting ('non bis in idem'), maar dat ze dit jaar toch nog geïnd mag worden en niet moet worden terugbetaald aan de belastingbetalers. Ik kan daar geen touw aan vastknopen, maar ik ben dan ook geen jurist.(*) Het volledige arrest kan u trouwens onderaan in bijlage nalezen.

 

Aan de grondslag van de Amerikaanse onafhankelijkheid lag het principe ‘No Taxation Without Representation’ (geen belastingen zonder bestuurlijke vertegenwoordiging). De Amerikaanse kolonisten weigerden hogere belastingen te betalen aan het Britse moederland, zolang ze geen inspraak hadden in het bestuur. De rest is geschiedenis.

 

De begroting is dan ook een wet waarin de wetgevende macht (het parlement) precies aangeeft welke belastingen de uitvoerende macht (de regering) mag heffen - en geen cent meer - en waaraan ze dat geld mag besteden - en aan niets anders -. Geen belastingen dus zonder parlementaire toestemming en zonder wettelijke basis, laat staan zonder grondwettelijke basis.

 

Een ongrondwettelijke belasting is dus een 'contradictio in terminis', want elke belasting moet een wettelijke basis hebben. Het oordeel van het Grondwettelijk Hof, meer bepaald de toestemming tot het innen van een ongrondwettelijke belasting ondermijnt dan ook – oh, ironie – de rechtstaat en het broze vertrouwen in de overheid. Het is een gevaarlijk en subversief precedent. En daarom kan maar beter een ander principe gelden: ‘No Illegal Taxation Without Compensation' (oftewel: illegale belastingen moeten teruggestort worden aan het volk).

  

(*) De standpunten in deze blog weerspiegelen mijn persoonlijke opvattingen. Ze binden noch mijn partij, noch mijn fractie.

 

.pdf

← Terug naar het overzicht