Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Blog

Terreur of verzet? Een pacifistische kijk

woensdag 11 januari 2017 

Bij een politiek of maatschappelijk conflict kiest een pacifist nooit voor een gewelddadige oplossing (met uitzondering van het recht op zelfverdediging). Wie verkiest om politieke of maatschappelijke conflicten toch met geweld op te lossen, heeft zich aan enkele regels van het internationaal oorlogsrecht te houden. Zo is blinde terreur tegen de burgerbevolking verboden.

Lees meer →

Wat als... de overheid slechts één belasting zou heffen ?

donderdag 22 december 2016  - Lode Vereeck 

Welke belasting zou alle andere belastingen kunnen vervangen? Locke, George en Feige tonen de weg.

Lees meer →

Waar is de regering met ons geld naar toe?

zondag 4 december 2016 

Show me the money? De regering heeft het uitgegeven aan meer netto-loon, meer jobs, meer uitgaven voor asiel, terreur en langdurig zieken en ze heeft minder belastingen ontvangen door een lager dan verwachte groei.

Lees meer →

Vereeck stelt vragen over fiscale behandeling van Nederlandse AOW in België

vrijdag 2 december 2016  - Lode Vereeck 

In tegenstelling tot het standpunt van de Belgische minister van Financiën heeft de AOW volgens de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks betrekking op een beroepswerkzaamheid. De vraag is: wat verklaart de tegengestelde visies omtrent de AOW en de fiscale behandeling die hieruit voortvloeit? Welk standpunt primeert en waarom? Met andere woorden: hoe kan een Nederlandse basisuitkering, die wordt toegekend op basis van ouderdom, door de Belgische fiscus worden benaderd als een pensioen dat voortvloeit uit een uitgeoefende beroepswerkzaamheid? Lode Vereeck houdt u op de hoogte.

Lees meer →

Is Donald Trump een fascist?

zondag 13 november 2016 

Is Donald Trump een fascist? Het is een legitieme vraag, want de president-elect heeft een aantal ondemocratische uitspraken gedaan waarin hij o.a. dreigt de uitslag van de verkiezingen niet te zullen aanvaarden. Maar wat zijn eigenlijk de kenmerken van het fascisme?

Lees meer →

Fiscaliteit van de toekomst: schaf de belastingbrief af

zondag 31 juli 2016 

Het idee om de belastingbrief af te schaffen leidt als vanzelf tot een nieuw belastingstelsel van bevrijdende bronbelastingen en een belastingvrije basisbijslag. Dat is een rechtvaardig systeem want iedereen is gelijk voor de wet, de fiscale druk is progressief en de tarieven zijn redelijk. Bovendien is het systeem innovatief, duidelijk, administratief eenvoudig en klaar voor de transactiegebaseerde economie van de toekomst.

Lees meer →

Minder bla bla, meer tsjoek tsjoek

vrijdag 20 mei 2016 

Maar liefst 18 overlegorganen houden zich bezig met de coördinatie van het openbaar vervoer in België. Schaf ze af en vervang ze door 1 beslissingsorgaan: het Intermodaliteitsplatform (op de juridische basis van het ECMM) waarin ook de nieuwe Investeringscel verankerd wordt. Dat is de voornaamste conclusie van senator Lode Vereeck en zijn co-rapporteurs.

Lees meer →

Coördinatie van het openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, MIVB)

donderdag 19 mei 2016  - Karin Brouwers en Lode Vereeck 

De samenwerking tussen de openbare vervoersmaatschappijen kan fors verbeterd worden door de vervoersregie te scheiden van de uitvoering en te snoeien in het woud van overlegorganen.

Lees meer →

Conceptnota bij de opmaak van een ‘instrumentendecreet’

vrijdag 13 mei 2016 

Instrumentendecreet, instrumentengids, instrumentenbox, instrumentenkoffer, aanbouwdecreet, toetsingskader, participatie, harmonisatie, task force, kernteam. Het komt toch nog goed met de ruimtelijke ordening in Vlaanderen.

Lees meer →

Dank voor uw stem en vertrouwen!

woensdag 30 maart 2016 

Verkozen in het partijbestuur van Open Vld! Dank voor uw stem en vertrouwen. Het werk kan nu beginnen om de liberale waarden te verdedigen en de Vrijheidspartij terug de grootste van het land te maken.

Lees meer →

Free Market & Go.

woensdag 23 maart 2016 

Zijn jobs in de private en publieke sector economisch gelijk(w)aardig?

Lees meer →

Staatshervormingen jagen België op kosten

vrijdag 18 maart 2016  - Bart Eeckhout  -  De Morgen, pag. 8-9. 

Nieuw onderzoek bevestigt wat velen vermoeden, maar niemand durft te zeggen. Er is een aantoonbare correlatie tussen het hoge overheidsbeslag en de federalisering van het land.

Lees meer →

'Echte hypocrisie? 5 jaar niks doen en dan verwijten dat ze jouw lamentabele erfenis aanpakken'

zondag 13 maart 2016  - Lode Vereeck  -  Knack.be 

Lode Vereeck (Open VLD) pikt de kritiek van Rob Beenders (SP.A) niet op het energiebeleid van Vlaams minister Annemie Turtelboom. 'Problemen creëren is één ding. Problemen oplossen, daar heb je liberalen voor nodig.'

Lees meer →

Limburg is niet gebaat bij politieke spelletjes

dinsdag 8 maart 2016 

De studie over de onderfinanciering van de Limburgse regio is al méér dan een jaar publiek raadpleegbaar op deze website. Daarin komen de methodologie, de belangrijkste resultaten, de mogelijke oplossingen en de detailberekeningen uitgebreid aan bod. Vandaag zie ik dan ook geen meerwaarde meer in een toelichting van deze studie tijdens een hoorzitting in het Vlaams parlement.

Lees meer →

Vlaamse energieheffing: wie geen geloofwaardig alternatief biedt, is niet geloofwaardig.

woensdag 2 maart 2016  - Lode Vereeck  -  Knack.be 

Met stijgende verbazing volg ik sinds enkele weken het debat over de Vlaamse energieheffing. Bewuste desinformatie, gepersonaliseerde aanvallen: de groenen zijn de Trumpisten van Vlaanderen geworden. Wie geen geloofwaardig alternatief biedt, is immers zelf niet geloofwaardig.

Lees meer →

Kandidaat partijbestuur Open Vld

dinsdag 1 maart 2016 

Ik ben kandidaat voor het partijbestuur van Open Vld. Met uw stem hou ik de partij goed scherp.

Lees meer →

Rechtvaardigheid: mooie principes of resultaten?

vrijdag 19 februari 2016 

Er worden veel foutieve en onzinnige dingen gezegd over de Vlaamse energieheffing. Alleen het argument van de woekerrendementen snijdt hout. De minister van energie heeft echter het resultaat gespeeld. En dat kan wel eens rechtvaardiger zijn dan mooie principes.

Lees meer →

Gemeenten verdienen honderden miljoenen aan elektriciteit en dalende energieprijzen

dinsdag 9 februari 2016 

De daling van de totale energiekosten zal - ondanks de stijging van de elektriciteitskosten - een gunstige impact hebben op de gemeentebegrotingen. Daarenboven verdienen Vlaamse gemeenten meer dan 300 miljoen euro aan elektriciteitsdistributie.

Lees meer →

Schuld en economische groei

woensdag 3 februari 2016  - Willem Vanlaer, Wim Marneffe, Lode Vereeck en Johan Van Overtveldt  -  European Journal of Government and Economics 4/2, december 2015, p. 79-103 

Uit onderzoek van de Universiteit Hasselt blijkt dat de totale publieke én private schuld op middellange en lange termijn nauwelijks tot geen effect heeft op de economische groei. Een land kiest daarom best voor een lage schuldratio, zodat oplopende rentebetalingen niet tot betalingsproblemen leiden.

Lees meer →

Zijn belastingen onrechtvaardig voor singles?

woensdag 20 januari 2016 

De belastingen die singles betalen, zouden “onrechtvaardig en achterhaald” zijn. Dat singles te veel belastingen betalen, is een feit. Maar ook gezinnen betalen te veel belastingen. Wat zou gelden voor de singles, geldt echter nog meer voor de alleenverdieners. Een overzicht.

Lees meer →