Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Blog

Wetsevaluatie werkt niet

dinsdag 12 januari 2016 

Kwalitatieve wetgeving is te belangrijk voor de economische groei en welvaart. Dus stop de blokkering van het Comité Wetsevaluatie, die nu anderhalf jaar aansleept.

Lees meer →

Shift+Alt+Crombez

zaterdag 9 januari 2016 

John Crombez (sp.a) stelt in zijn nieuwe boek 'Ctrl+Alt+Del' voor om de economie en de sociale zekerheid te “resetten”. Maar volstaat het om de software terug op te starten?

Lees meer →

De grauwe recepten van De Grauwe

zondag 3 januari 2016 

Ruben Mooijman, journalist bij Het Nieuwsblad/De Standaard, interviewde Paul De Grauwe (69) en concludeert dat de Leuvense econoom alvast niet vies is van controverse. Tot daar aan toe. Jammer genoeg is er meer aan de hand. Zijn recepten - uit de economische kookboeken van de grauwe jaren '70 - zijn bijwijlen dodelijk voor de welvaart en toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Lees meer →

De tax shift ontleed

zaterdag 31 oktober 2015  - Yves Lambrix  -  Het Belang van Limburg, De Plus, pag. 6. 

De tax shift die de regering-Michel doorvoert, is historisch en slim tegelijk. Historisch omdat ze 7,4 miljard euro lasten op arbeid wegshift, waardoor er onder normale omstandigheden 80.000 extra jobs worden gecreëerd. Slim omdat de koopkracht van werkenden, steuntrekkers en gepensioneerden er niet op achteruit gaat.

Lees meer →

Een gat in de tweede tax shift?

woensdag 28 oktober 2015 

De notificaties en tabellen bij de tweede tax shift tonen duidelijk dat het gat in die tweede tax shift vanaf 2020 ongeveer 1,37 miljard euro bedraagt. Maar ook vóór 2020 zou er volgens minister van begroting, Sophie Wilmès, een tekort zijn van 1,15 miljard euro. Het siert de minister dat ze dit openlijk meedeelt. Respect.

Lees meer →

Wie wordt de nieuwe president van Argentinië?

maandag 26 oktober 2015 

Afgelopen zondag, 25 oktober, vond de eerste ronde plaats van de presidentsverkiezingen in Argentinië. De tweede ronde van de presidentsverkiezingen tussen Daniel Scioli en Mauricio Macri vindt plaats op 22 november. Wie het ook wordt, hij zal het hoofd moeten bieden aan zwaar economisch onweer.

Lees meer →

Vluchtelingencrisis legt vooral bestaande economische problemen bloot

donderdag 24 september 2015 

De Conventie van Genève en de financiering van onze sociale welvaartsstaat lijken op gespannen voet te staan. Door de toegang tot de sociale 'verzekeringen' te beperken, maar wel de toegang tot de volledige sociale 'rechten' te garanderen, wordt een tweedeling in onze maatschappij vermeden.

Lees meer →

Vlaanderen kan wel, maar wil niet

vrijdag 28 augustus 2015 

De nieuwe senaat geeft Vlaanderen belangrijke nieuwe bevoegdheden op het federale niveau! Maar we weten duidelijk (nog) niet hoe we met deze macht moeten omgaan. Vlaanderen kan wel, maar begrijpt, durft of wil het niet. Arm Vlaanderen.

Lees meer →

De Volkskamer: geen loting, maar rotatie

maandag 24 augustus 2015 

Om de kloof tussen de burgers en de politiek te helpen dichten, stel ik voor om meer mensen de mogelijkheid te geven om politieke verantwoordelijkheid op te nemen door een grotere rotatie, m.n. door het aantal regelgevende en het aantal uitvoerende mandaten per persoon te beperken tot 2 legislaturen.

Lees meer →

Grexit als suboptimale oplossing voor de Grieken

donderdag 16 juli 2015  - Lode Vereeck 

In De Tijd vraagt columnist Andreas Tirez zich af waarom de Grieken niet zelf kiezen voor een exit uit de eurozone. Hij verwijst daarbij uitgebreid naar mijn blog waarin ik de nadelen van een Grexit op termijn beschrijf. Een repliek.

Lees meer →

Vermijd Grexit als het kan

dinsdag 14 juli 2015 

Waarom Griekenland en Europa economisch slechter af zouden zijn geweest met een Grexit.

Lees meer →

Gaan de treinoverwegen tussen Hasselt en Bilzen dicht?

vrijdag 26 juni 2015 

Hoewel de voorbereidende werkzaamheden al lopen, zullen de treinoverwegen in Diepenbeek pas zeker sluiten als er gestart wordt met de aanleg van de Spartacus sneltramlijn tussen Hasselt en Maastricht. Dat blijkt uit een antwoord van minister Galant aan senator Lode Vereeck.

Lees meer →

T-TIP: meer welvaart door vrijhandel, maar geen uitverkoop aan corporate America

donderdag 11 juni 2015  - Patrick Dewael, Lode Vereeck en Philippe de Backer 

Het wordt dringend tijd dat het maatschappelijk debat over T-TIP opnieuw over feiten en reële bezorgdheden gaat, en niet over fabels.

Lees meer →

Langer werken. Hoe doe je dat?

maandag 8 juni 2015  - Lode Vereeck, Egbert Lachaert en Vincent Van Quickenborne  -  Visienota - Open Vld 

Langer werken. Hoe doe je dat? De stijgende levensverwachting maakt van langer werken een onontkoombare uitdaging voor de beleidsmakers. Werknemers langer aan de slag houden, lijkt een evidentie, maar makkelijk is het niet. In deze nota worden concrete voorstellen gedaan om alle werknemers, jong en oud, goesting te geven om langer door te werken.

Lees meer →

Razonabilidad es moralidad

woensdag 20 mei 2015  - Luk Van Biesen y Lode Vereeck 

El proyecto de ley belga afecta a los fondos buitres directamente. Esperemos que los diputados belgas se mantengan firmes y no sucumban a la presión y la mentira de los representantes de un grupo de capitalistas de casino inmorales.

Lees meer →

Redelijkheid is zedelijkheid

woensdag 20 mei 2015  - Luk Van Biesen en Lode Vereeck 

Het Belgische wetsvoorstel treft de aasgierfondsen recht in het hart. Hopelijk houden de Belgische kamerleden voet bij stuk en zwichten zij niet voor de druk en de leugens vanwege een groep immorele casinokapitalisten.

Lees meer →

Openbaar vervoer in de 21ste eeuw

dinsdag 12 mei 2015 

Collectief vervoer is geschikt voor de lange afstanden, individueel vervoer voor fijnmazige verplaatsingen. Geïndividualiseerd collectief vervoer (zoals de belbus) is een ‘contradictio in usu’. De toekomst is het gecollectiviseerd individueel vervoer (zoals elektrische zelfrijdende auto's).

Lees meer →

Argentina, los buitres y yo

donderdag 7 mei 2015  -  De Morgen, website. 

[...] Enkele maanden na het bankroet in 2001 vlieg ik terug naar Buenos Aires. In een zo goed als lege Airbus 340. In de stad hangt een beklemmende sfeer. Ik zie de mensen in de cafés doelloos voor zich uit staren. De tango speelt, maar er wordt niet gedanst. [...] Voor het eerst sinds ik er lesgeef, zie ik kinderen in de straten die in vuilniszakken op zoek zijn naar eten. Ook voor de Argentijnen is dat een schok. Er wordt in de kranten schande over gesproken.

Lees meer →

Vlaanderen heeft last van Parkinson’s Law

zondag 26 april 2015 

De opsplitsing van overheidstaken om een extra overheidsinstelling - met raad van bestuur - te kunnen creëren? Een participatiemaatschappij die met geleend geld de lopende uitgaven van de overheid voorfinanciert? Dat kan toch niet? Jawel. Van “goed bestuur” is in Vlaanderen bijwijlen weinig te merken. Het Vlaams Energiebedrijf is zonder meer het toppunt van bestuurlijke verdwazing en inefficiëntie.

Lees meer →

Geen deelstaten bij federale tax shift. Waarom Rutten gelijk heeft

woensdag 22 april 2015 

De verantwoordelijkheid voor een tax shift ligt volledig bij de partijen van de coalitie en nergens anders. Rutten heeft dus gelijk.

Lees meer →