Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Blog

Zweden versus Portugezen. Cijfers liegen nooit.

woensdag 22 oktober 2014 

De Zweedse coalitie van liberalen, Vlaams-nationalisten en christen-democraten wil vooral jobs creëren en geen schulden doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Dat wil de Portugese oppositie van socialisten en groenen eigenlijk ook, maar zij vinden dat de werknemers de rekening betalen. Niet waar, zeggen de Zweden, de regering neemt vooral maatregelen voor de koopkracht. Wie heeft er gelijk?

Lees meer →

Is N-VA een fascistische partij? Non.

woensdag 15 oktober 2014 

Het vergoeilijken van de collaboratie door minister Jan Jambon was olie op het vuur van de franstalige oppositie die luidruchtig de beleidsverklaring van de nieuwe premier, Charles Michel, in de Kamer verstoorde. De negatieve uitspraken van staatssecretaris Francken over Marokkaanse en Congolese migranten leidden tot nog zwaardere verwijten (en publieke excuses). In oktober 2012 had de inname van het stadhuis van Antwerpen door Bart De Wever en zijn medestanders ook al heftige reacties losgeweekt. Maar is de N-VA daarmee een fascistische partij, zoals de PS suggereert? Wat zijn eigenlijk de kenmerken van het fascisme? En welk standpunt nemen liberalen in?

Lees meer →

Hoge rentelasten op oude schuld hinderpaal voor investeringsbeleid

zondag 5 oktober 2014 

Moet de overheid besparen of investeren via schuldfinanciering? Dat is de brandende beleidsvraag voor onze regeringen, nu de economie dreigt te verzanden in een deflatie en liquiditeitsval. Het antwoord is - zoals steeds - genuanceerd: het hangt af van de impliciete rentevoet, d.w.z. de rentelasten op de historische schuld.

Lees meer →

Anti-deflatoir beleid: welke opties resten er?

dinsdag 30 september 2014 

Nu de economische groei lijkt stil te vallen, dreigt Europa in een deflatie te verzinken. Een depreciatie of devaluatie van de euro lijkt zowat de enige uitweg. Alle andere opties (begrotingstekorten, lagere rentevoet, groei van de geldhoeveelheid) zijn of niet meer mogelijk, of niet doeltreffend.

Lees meer →

Gratis en gratis is twee

dinsdag 23 september 2014 

Door het koppig vasthouden aan het gratis openbaar vervoer voor alle senioren is het hele gratis-beleid in diskrediet geraakt. De weerzin tegen het gratis-beleid is vandaag zo groot dat alles op de schop gaat. Nochtans is het ene gratis het andere niet. Er is een wezenlijk verschil tussen een “gratis deel voor allen” en “alles gratis voor een deel”.

Lees meer →

De glorierijke toekomst van de senaat

dinsdag 16 september 2014 

In een federaal land is het nuttig om een tweede kamer te hebben die de belangen van de deelstaten op het federale niveau behartigt. In een confederaal model is de senaat zelfs de belangrijkste assemblée waar de deelstaten overleggen wat ze samen doen en hoe ze samenwerken. Wat ook de toekomst van België, een glorierijke toekomst gloort voor de senaat. Maar...

Lees meer →

Joepie, ik ben senator. Wat nu?

vrijdag 27 juni 2014 

De nieuwe Senaat is een feit. Maar wat gaan de 50 deelstaatsenatoren en 10 gecoöpteerde senatoren daar nu precies uitrichten?

Lees meer →

Het bochtenwerk van de N-VA

vrijdag 18 april 2014  - Lode Vereeck en Dirk Van Mechelen  -  De Standaard, pag. 34 

Doordat de N-VA deel uitmaakt van de Vlaamse regering, richt ze haar pijlen op de federale. Alleen schiet ze volgens Lode Vereeck en Dirk Van Mechelen met steeds wisselende middelen en al te vaak naast het doelwit. En is het niet vreemd dat een partij met een zo Vlaams profiel geen Vlaams programma voorlegt?

Lees meer →

'Vlaamse regering maakt met asociale miserietaks scheidende mensen tientallen miljoenen euro armer'

donderdag 10 april 2014  - Lode Vereeck  -  Knack.be 

Een beschaafd land heft géén belasting op verarming, schrijft Lode Vereeck (Open VLD) over de Vlaamse 'miserietaks'. 'Deze Vlaamse regering heeft een laffe aanval ingezet op scheidende mensen. Haar 'warme samenleving' bezorgt vele mensen dan ook koude rillingen.'

Lees meer →

Open Vld wil een eenvoudig en verlaagd KMO-tarief in de vennootschapsbelasting

vrijdag 4 april 2014 

De KMO's zijn de motor van de Belgische economie. Zij zijn essentieel voor het concurrentievermogen en voor de werkgelegenheid. Om het ondernemerschap verder aan te moedigen, wil Open Vld dat KMO's kunnen kiezen voor een verlaagd vlak tarief van 25% vennootschapsbelasting.

Lees meer →

Open Vld wil een eenvoudige en permanente regeling voor liquidatieboni

vrijdag 4 april 2014 

De "overgangsregeling" voor liquidatieboni is een eenmalige maatregel waarbij bedrijven 10% liberatoire roerende voorheffing betalen op reserves die worden omgezet in eigen vermogen. Open Vld wil aan bedrijven de permanente mogelijkheid bieden om jaarlijks een deel van de belaste reserves of belaste winst te reserveren op een afzonderlijke passiefrekening. Hierop wordt 10% anticipatieve, liberatoire roerende voorheffing betaald door de vennootschap. Het Open Vld voorstel heeft tal van voordelen voor zowel bedrijven als overheid.

Lees meer →

Schulden Limburgse OCMW's ontploffen

donderdag 3 april 2014  - Yves Lambrix  -  Het Belang van Limburg, pag. 1. 

De schulden van de Vlaamse OCMW's zijn in 2012 met 15,5% gestegen, tot bijna twee miljard euro. Maar de stijging is veruit het grootst in Limburg, met liefst 40% of 63 miljoen euro.

Lees meer →

Wat kon in de jaren '60, kan ook in de jaren '10

dinsdag 1 april 2014 

Het 5-5-5 groeiplan van Open Vld heeft als ambitie om 300.000 meer mensen aan het werk te krijgen tegen 2019. Daarvoor wil Open Vld 5 miljard lastenverlagingen op arbeid en 5 miljard meer koopkracht. We nemen hiervoor maatregelen vanaf dag 1, zonder extra belastingen die het effect teniet doen en dit zowel op federaal als Vlaams niveau. Om dat te realiseren, laten we de overheidsuitgaven nog stijgen met de gezondheidsindex. Dat is een doeltreffende en redelijke aanpak, die wel 5 jaar moet volgehouden worden.

Lees meer →

Vlaams Energiebedrijf is overbodig en dus pure verspilling van publieke middelen

maandag 3 maart 2014  - DRM/KNS  -  BELGA 

BRUSSEL 03/03 (BELGA) = "Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is een dure en volstrekt overbodige Vlaamse overheidsinstelling". Dat besluit Vlaams parlementslid Lode Vereeck (Open Vld) op basis van een reeks parlementaire vragen over het VEB. Volgens Vereeck kunnen de taken van het VEB perfect gedaan worden door bestaande instellingen, heeft het VEB zijn ambities fors moeten bijstellen en zit de overheidsinstelling op een berg geld (bijna 50 miljoen euro), maar doet het daar amper iets mee. De Open Vld'er concludeert: "Met het VEB wordt het PS-model in Vlaanderen door de N-VA in de praktijk gebracht".

Lees meer →

Een sociaal pact over snoei en groei

zaterdag 22 februari 2014 

Moeten er eerst jobs bijkomen zodat de fiscale druk omlaag kan, of moeten eerst de lasten omlaag om meer jobs te creëren? Groeien om te snoeien of snoeien om te groeien? Snoei is nodig voor endogene groei en exogene reële groei moet aangewend worden voor snoei. Daarover moeten de overheden, vakbonden en werkgevers een sociaal pact sluiten, zodat de werkgelegenheid wordt gemaximeerd.

Lees meer →

Verkiezingsstrijd is losgebarsten

zondag 9 februari 2014 

De kiezer wil verandering. Maar welke verandering? Een economische of een staatkundige? Het is het één of het ander. En de keuze is niet vrijblijvend. Want hoe groter de nationalistische partijen -> hoe forser de communautaire eisen -> hoe groter de kans dat PS in de federale regering zit omwille van de tweederde meerderheid -> hoe kleiner de kans op een economische en fiscale hervorming. Enkel een niet-nationalistische partij biedt dus perspectief.

Lees meer →

"Het Onevenwichtige Evenwicht" (2014)

zaterdag 21 december 2013 

De budgettaire toestand van Vlaanderen oogt gezond. Maar het begrotingsevenwicht verdoezelt enkele onevenwichten: wegvallende eenmalige maatregelen, ongedekte risico’s op meeruitgaven, gestegen schuld, maar vooral langere wachtlijsten zonder duidelijk perspectief. Het “onevenwichtige evenwicht” kan misschien een populair album van Suske en Wiske worden, maar als financiële non-fiction wordt het geen best-seller.

Lees meer →

De Lijn betaalt rekening van falend Limburgs NMBS-beleid

woensdag 4 december 2013 

De provincie Limburg is via het spoor zeer slecht ontsloten. In Noord-Limburg zijn spoorwegverbindingen zo goed als onbestaande. De lage frequentie en de vele stopplaatsen maakt treinen weinig attractief en geen valabel alternatief voor de auto. Het feit dat Limburg door de NMBS stiefmoederlijk wordt behandeld, is een oud zeer. Als de NMBS het laat afweten, dan kan men of de NMBS hervormen, of de Limburgse mobiliteit trachten te verbeteren via De Lijn. Zo is het Spartacus-project geboren waarin treinen vervangen werden door lightrails of sneltrams. De Lijn betaalt in Limburg dus de rekening van een falend NMBS-beleid.

Lees meer →

Een sociale btw-verlaging op elektriciteit

zaterdag 30 november 2013 

Een lagere elektriciteitsprijs dankzij een btw-verlaging is ‘asociaal’. Dat is de provocerende en contra-intuïtieve stelling van professor Geert Peersman. Blijft er niet meer geld over voor andere consumptie indien elektriciteit een kleiner deel van het loon opslorpt? Nee, zegt Peersman, want die redenering houdt geen rekening met de loonindexering. Het zou zelfs voor een daling van de koopkracht zorgen, omdat elektriciteit een groter gewicht in de indexkorf krijgt. Maar die redenering houdt dan weer geen rekening met de 'afgevlakte' gezondheidsindex.

Lees meer →

Elektrische auto: 10 maatregelen

zaterdag 16 november 2013 

Dit jaar zakte de verkoop van elektrische wagen volledig in elkaar. De afschaffing van de federale belastingvermindering was een voorname oorzaak. In de rest van Europa daarentegen zet de groei in de verkoop zich wel voort. Nu de federale overheid afhaakt, ligt de bal in het kamp van de gewesten om initiatieven te nemen om het gebruik van de elektrische wagen aantrekkelijker te maken. Zij moeten een goed uitgekiend pakket van fiscale, financiële, laadinfrastructurele, sensibiliserings- en verkeersmaatregelen treffen.

Lees meer →