Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Blog

Een fiscale hervorming zal "smart" zijn of ze zal niet zijn

dinsdag 2 december 2014 

Het is geen goed idee om een fiscale hervorming door te voeren in tijden van budgettaire stress en/of onder tijdsdruk. Dat neemt niet weg dat een fiscale hervorming in België meer dan wenselijk is. Een duurzame fiscale hervorming kan echter enkel slagen indien het belastingssysteem SMART is: Simpel, Matig, Aanvaard, Rechtvaardig en Terecht.

Lees meer →

LRM zorgt voor 27% nieuwe jobs

woensdag 26 november 2014 

Over de afgelopen vijf jaar zagen de LRM-bedrijven hun tewerkstelling stijgen met 27%, waarvan het overgrote deel in Limburg. Het toont het belang en de meerwaarde van een sterk verankerde Limburgse Reconversie Maatschappij.

Lees meer →

Helft bruggen Albertkanaal al verhoogd. Kwart bruggen via PPS in Vlaamse begroting.

zaterdag 22 november 2014  - Marino Keulen, Martine Taelman, Lode Vereeck 

Twintig jaar geleden besliste de Vlaamse regering om de vrije doorvaarthoogte onder de 63 bruggen van het Albertkanaal te verhogen van 7,00m tot 9,10m, om de doorvaart van schepen met vier lagen containers mogelijk maken. Vandaag is de helft gebouwd. Een kwart zou via PPS gerealiseerd worden, met alle budgettaire consequenties vandien.

Lees meer →

Lagere factuur voor hogere opleiding

donderdag 20 november 2014 

Deze blog is mijn persoonlijk standpunt; het verbindt geenszins mijn partij (Open Vld), noch mijn werkgever (Universiteit Hasselt). Als universiteitsprof stel ik de vraag wat ikzelf en mijn collega’s kunnen doen om de opleidingsfactuur voor onze studenten te beperken. De lijst maatregelen is niet exhaustief. En sommige maatregelen botsen wellicht met andere doelstellingen. Alle kritische bedenkingen en constructieve ideeën zijn dan ook welkom op lode.vereeck@uhasselt.be

Lees meer →

No tax shift without tax limit

zondag 16 november 2014 

Een bovengrens voor het overheidsbeslag is de basisvoorwaarde voor een rechtvaardige hervorming van het belastingssysteem.

Lees meer →

Absurd dat reglement senatoren verbiedt om vragen te stellen

zaterdag 15 november 2014 

De Senaat is hervormd tot een deelstatenkamer die de belangen van de deelstaten op federaal niveau behartigt. Toch wordt ze nog te vaak beschouwd als een federaal parlement dat zich niet te bemoeien heeft met de deelstaten.

Lees meer →

Gelijkheid als spelregel in de vrije markt

donderdag 6 november 2014 

De Franse goeroe-econoom Piketty is wereldwijd bekend voor zijn monumentale werk met de titel “Capital”, waarin hij de groeiende ongelijkheid in de wereld aanklaagt. Vormt de ongelijkheid een bedreiging voor onze toekomst en welvaart? En, zo ja, moeten er dan nieuwe regels komen in de economie?

Lees meer →

Tussen vraag en senaat staan wetten in de weg

donderdag 6 november 2014 

Om zijn parlementair werk naar behoren te kunnen vervullen, zou élke senator over alle nodige informatie, in het bijzonder over zijn eigen deelstaat, moeten kunnen beschikken. Dit stuit momenteel op (grond)wettelijke bezwaren. Maar waar een wil is, is een weg...

Lees meer →

DINA wordt minder populair en mogelijks betalend

vrijdag 31 oktober 2014 

De gratis DINA-abonnementen van De Lijn in ruil voor het inleveren van een nummerplaat verliezen steeds meer aan populariteit. Hoe ziet de toekomst eruit?

Lees meer →

"Drietrapsraket" lanceert jongeren, maar laat talent onbenut

woensdag 29 oktober 2014 

Eind oktober 2014 telde Vlaanderen 51.309 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, lanceerde de Vlaamse minister van Werk een “drietrapsraket” bestaande uit individuele beroepsopleidingen in de onderneming (IBO), werkinlevingen voor jongeren (WIJ!) en instapstages. Maar komt de raket wel van de grond? En zijn er voldoende jonge astronauten?

Lees meer →

Verlaagde BIV voor zelfgebouwde vliegtuigen

maandag 27 oktober 2014 

De verlaagde BIV voor zelfgebouwde vliegtuigen (61,50 euro) is een fiscale uitzonderingsmaatregel die werd goedgekeurd door het Vlaams parlement in juni 2011. Hoeveel hobbyisten maakten er tot nu toe gebruik van? En wat bracht deze verlaagde BIV op voor de Vlaamse regering?

Lees meer →

Zweden versus Portugezen. Cijfers liegen nooit.

woensdag 22 oktober 2014 

De Zweedse coalitie van liberalen, Vlaams-nationalisten en christen-democraten wil vooral jobs creëren en geen schulden doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Dat wil de Portugese oppositie van socialisten en groenen eigenlijk ook, maar zij vinden dat de werknemers de rekening betalen. Niet waar, zeggen de Zweden, de regering neemt vooral maatregelen voor de koopkracht. Wie heeft er gelijk?

Lees meer →

Is N-VA een fascistische partij? Non.

woensdag 15 oktober 2014 

Het vergoeilijken van de collaboratie door minister Jan Jambon was olie op het vuur van de franstalige oppositie die luidruchtig de beleidsverklaring van de nieuwe premier, Charles Michel, in de Kamer verstoorde. De negatieve uitspraken van staatssecretaris Francken over Marokkaanse en Congolese migranten leidden tot nog zwaardere verwijten (en publieke excuses). In oktober 2012 had de inname van het stadhuis van Antwerpen door Bart De Wever en zijn medestanders ook al heftige reacties losgeweekt. Maar is de N-VA daarmee een fascistische partij, zoals de PS suggereert? Wat zijn eigenlijk de kenmerken van het fascisme? En welk standpunt nemen liberalen in?

Lees meer →

Hoge rentelasten op oude schuld hinderpaal voor investeringsbeleid

zondag 5 oktober 2014 

Moet de overheid besparen of investeren via schuldfinanciering? Dat is de brandende beleidsvraag voor onze regeringen, nu de economie dreigt te verzanden in een deflatie en liquiditeitsval. Het antwoord is - zoals steeds - genuanceerd: het hangt af van de impliciete rentevoet, d.w.z. de rentelasten op de historische schuld.

Lees meer →

Anti-deflatoir beleid: welke opties resten er?

dinsdag 30 september 2014 

Nu de economische groei lijkt stil te vallen, dreigt Europa in een deflatie te verzinken. Een depreciatie of devaluatie van de euro lijkt zowat de enige uitweg. Alle andere opties (begrotingstekorten, lagere rentevoet, groei van de geldhoeveelheid) zijn of niet meer mogelijk, of niet doeltreffend.

Lees meer →

Gratis en gratis is twee

dinsdag 23 september 2014 

Door het koppig vasthouden aan het gratis openbaar vervoer voor alle senioren is het hele gratis-beleid in diskrediet geraakt. De weerzin tegen het gratis-beleid is vandaag zo groot dat alles op de schop gaat. Nochtans is het ene gratis het andere niet. Er is een wezenlijk verschil tussen een “gratis deel voor allen” en “alles gratis voor een deel”.

Lees meer →

De glorierijke toekomst van de senaat

dinsdag 16 september 2014 

In een federaal land is het nuttig om een tweede kamer te hebben die de belangen van de deelstaten op het federale niveau behartigt. In een confederaal model is de senaat zelfs de belangrijkste assemblée waar de deelstaten overleggen wat ze samen doen en hoe ze samenwerken. Wat ook de toekomst van België, een glorierijke toekomst gloort voor de senaat. Maar...

Lees meer →

Joepie, ik ben senator. Wat nu?

vrijdag 27 juni 2014 

De nieuwe Senaat is een feit. Maar wat gaan de 50 deelstaatsenatoren en 10 gecoöpteerde senatoren daar nu precies uitrichten?

Lees meer →

Het bochtenwerk van de N-VA

vrijdag 18 april 2014  - Lode Vereeck en Dirk Van Mechelen  -  De Standaard, pag. 34 

Doordat de N-VA deel uitmaakt van de Vlaamse regering, richt ze haar pijlen op de federale. Alleen schiet ze volgens Lode Vereeck en Dirk Van Mechelen met steeds wisselende middelen en al te vaak naast het doelwit. En is het niet vreemd dat een partij met een zo Vlaams profiel geen Vlaams programma voorlegt?

Lees meer →

'Vlaamse regering maakt met asociale miserietaks scheidende mensen tientallen miljoenen euro armer'

donderdag 10 april 2014  - Lode Vereeck  -  Knack.be 

Een beschaafd land heft géén belasting op verarming, schrijft Lode Vereeck (Open VLD) over de Vlaamse 'miserietaks'. 'Deze Vlaamse regering heeft een laffe aanval ingezet op scheidende mensen. Haar 'warme samenleving' bezorgt vele mensen dan ook koude rillingen.'

Lees meer →