Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Blog

Illegale bouwwerken worden alsmaar sneller stilgelegd

vrijdag 3 mei 2013 

Het aantal processen-verbaal voor illegale bouwwerken is relatief stabiel gebleven. Maar het aantal stakingsbevelen neemt jaarlijks toe. Ongeveer de helft van de huidige processen-verbaal inzake bouwovertredingen betreft stopzettingsbevelen. Het toont aan dat de inspectiediensten alsmaar korter op de bal spelen. De laatste jaren worden ook minder dan 10% van de stakingsbevelen doorbroken. De hoogte van de administratieve geldboete is daar niet vreemd aan. Maar de overheid beboet alle betrokkenen op basis van een vermoeden van schuld, waarna diegenen die onterecht werden beboet het tegendeel moeten bewijzen. Dit is een niet te verantwoorden wijze van overheidshandelen.

Lees meer →

Vlaanderen in Actie: marketing en toekomst

dinsdag 30 april 2013 

ViA is een ambitieus plan om van Vlaanderen een topregio te maken. Met die ambitie is niets mis. Maar het plan slaat niet aan, omdat het teveel zaken tegelijk wil doen. De Vlaamse regering mikt nu op een doorstart met de benoeming van een nieuwe voorzitter, prof. Koenraad Debackere, en de inrichting van een nieuw Toekomstforum op dinsdag 30 april. Maar een nieuwe hoogmis met een nieuwe hogepriester zullen niet volstaan om ViA terug leven in te blazen. Daarvoor zijn er fundamentele bijsturingen nodig, zoals meer focus en één beeld dat de burger toont hoe de toekomst eruit ziet waartoe ViA ons wil leiden.

Lees meer →

In loving memory

donderdag 21 maart 2013 

21 maart 1973. Dag op dag veertig jaar geleden. Het is een zonnige dag. Het begin van de lente. Een jonge onderwijzer rijdt op woensdagnamiddag met 4 van zijn leerlingen in zijn grijze VW Kever van Antwerpen naar Brussel om er deel te nemen aan de Vlaamse zwemkampioenschappen.

Lees meer →

500 miljoen tekort? Geen verrassing

donderdag 17 januari 2013 

Een begroting indienen met een ogenschijnlijk evenwicht, maar een werkelijk tekort van 500 miljoen kan bezwaarlijk als "good practice" worden bestempeld.

Lees meer →

Aanstellingsprocedure voor gouverneur

donderdag 17 januari 2013 

Op de opmerking dat de benoeming van gouverneurs een politieke benoeming is, antwoordde de minister-president Peeters: “Maar waar haalt u het toch?”

Lees meer →

Een Bologna-hervorming van het secundair onderwijs

vrijdag 4 januari 2013 

De hervorming van ons hoger onderwijs is een goede vertrekbasis voor de hervorming van het secundair onderwijs.

Lees meer →

Gent-Brussel retour

zondag 16 december 2012 

Afscheidsspeech voor Vlaams volksvertegenwoordiger Filip Watteeuw (Groen), uitgesproken op 13 oktober 2012 in De Daktuin van het Vlaams Parlement. Filip Watteeuw wordt schepen in Gent. Als fractieleider wordt hij opgevolgd door Elisabeth Meuleman.

Lees meer →

Euro-crisis: Glazen bol? Gezond economisch verstand!

zaterdag 4 februari 2012 

Tien jaar geleden, op 30 januari 2002, gaf professor Lode Vereeck (UHasselt) een interview aan De Tijd waarin hij waarschuwde dat een gemeenschappelijke munt nefast kon zijn voor economisch minder presterende landen. De kans dat de eurozone vroeg of laat met dezelfde problemen te maken krijgt als Argentinië is zeer reëel, stelde hij toen al. Het gebruik van eenzelfde munt in landen die economisch sterk verschillen, ontneemt immers de mogelijkheid een crisis met monetaire maatregelen te lijf te gaan. Hieronder het interview, dat de voorspellende waarde van degelijke economische analyses eens te meer bevestigt.

Lees meer →