Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

A new ‘taksjager’ is born

woensdag 27 februari 2019  Yves Lambrix

Het moet lang geleden zijn dat de Senaat nog zo drukbezocht werd als gistermiddag. Economische Einsteins als Michel Maus, Herman Matthijs en Ivan Van de Cloot gaven present (terwijl Wim Moesen ziek te bed moest blijven). Ook politici als John Crombez, Bert Anciaux, Eric Van Rompuy en Johan Danen kwamen luisteren naar de voorstelling van de nieuwste thesis van Open Vld-Senator annex economieprofessor Lode Vereeck. Die werd in een boek gegoten en luistert naar de naam ‘Taksjager, op zoek naar het fiscaal ideaal’. Opvallend: onder de 80 aanwezigen was geen enkele liberaal te bespeuren. In tegenstelling tot N-VA lijken Golden Gwenny en haar blauwe vazallen wél hun handen te hebben afgetrokken van hun partijgenoot, ook al is nog altijd niet bekend wat het informatieonderzoek over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van de professor heeft opgeleverd.

Vereeck stelt de unieke transactietaks voor om te komen tot een fundamentele en eerlijke hervorming van het huidige belastingstelsel dat hij “achterhaald” en zelfs “maffieus” noemt. Het gaat om een echte single tax, die alle andere belastingen en verplichte sociale bijdragen van alle overheden in dit land vervangt door één enkele taks van 1,216 procent op elke transactie. Als het van Vereeck afhangt, betaalt u voortaan dus slechts 1,216 procent belasting op uw loon (en niet langer 50% personenbelasting), op uw huis (en niet langer 7% registratierechten), op uw pintje (en niet langer 21% btw) en op uw winst (en niet langer 20% of 25% vennootschapsbelasting en 30% roerende voorheffing). Het systeem maakt ook een einde aan de belastingbrief met zijn oneindig veel koterijen van fiscale uitzonderingen, aftrekposten en achterpoortjes. Vereeck voert wel één sociale correctie door: ondanks de schamele 1,216 procent zullen de laagste inkomens wel belastingen gaan betalen en er dus op achteruitgaan. “Om dat te vermijden en dezelfde progressiviteit te bewaren moet de transactietaks worden aangevuld met een beperkt basisinkomen van 300 euro voor iedereen die ouder dan 18 jaar is”, zegt de prof.

Vereeck heeft becijferd dat de unieke transactietaks garant staat voor een volledige financiering van de overheid. Dat zit zo: een kwart van de jaarlijks 21.182 miljard euro aan transacties in dit land zal met het nieuwe systeem wegvallen. 1,216 procent taks op de overige driekwart transacties zou in totaal 193 miljard euro opbrengen. Dat is exact het bedrag dat Vadertje Staat jaarlijks haalt uit fiscale en parafiscale inkomsten. Bovendien is fraude quasi onmogelijk en belastingontwijking (door ruilhandel of fusies van bedrijven) niet lonend.

De aanwezige economen reageerden gisteren lovend op wat Vereeck als zijn “fiscale heilige graal” omschrijft. Toch geloven ze niet dat die unieke transactietaks voor onmiddellijk zal zijn. Maar dat zeiden ze twintig jaar geleden ook niet toen Vereecks partijgenoot Roland Duchâtelet een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op consumptie bepleitte. Vandaag is die taxshift wel hét pronkstuk van de regering-Michel geworden… en wordt diezelfde Duchâtelet als visionair aanzien.

Lees de volledige analyse op HBvL.be

Het Belang van Limburg, pag. 8.

← Terug naar het overzicht