Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

De vier werven: 3. Investeringen

dinsdag 7 mei 2019  Yves Lambrix

Slechte wegen en fietspaden, onderkomen gevangenissen, stations en gerechtshoven… de overheden in ons land investeren al twintig jaar lang te weinig. Gemiddeld gaat het om 2,24 procent van het bbp, terwijl dat in de Eurozone gemiddeld 3,07 procent is en in gidsland Nederland zelfs 3,82 procent.

Als verre provincie van Brussel en door gebrek aan grootsteden wordt Limburg dubbel benadeeld. Het NMBS-investeringsplan toont dat pijnlijk aan. De Limburgtoets van Lode Vereeck doet dat ook. De professor berekende drie jaar geleden dat Limburg jaarlijks 326 miljoen euro misloopt als je het aandeel overheidsactiviteiten (investeringen, toelagen en personeel) afzet tegen de totale bevolking, doelgroepen, oppervlakte en toegevoegde waarde.

Nu het KS-plan, Limburgplan en SALK een inhaalbeweging hebben gerealiseerd, moet deze provincie structureel haar rechtmatige deel krijgen. Daarvoor moeten alle politieke partijen in Limburg aan één zeel trekken en die vermaarde en gevreesde Limburgse frontvorming in Brussel opnieuw laten gelden.

Het Belang van Limburg, pag. 8.

← Terug naar het overzicht