Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Het Spartacusplan

donderdag 14 juni 2012

de lijn onWrikbaar over aanleg tramlijnen

Hasselt - Zelfs al zou de wereld vergaan, dan nog komt het Spartacusplan er. Zoveel is duidelijk na een gesprek met de directie van De Lijn Limburg. Die blijft onwrikbaar na de bakken kritiek die het plan de afgelopen maanden kreeg. Ook de kostprijs blijft volgens De Lijn overeind. Alles samen zal de volledige 33 km van lijn 1 ruim 285 miljoen euro kosten, als het geld vandaag op tafel zou worden gelegd. Omdat het project over minstens 25 jaar wordt betaald, zal dat echter een veelvoud hiervan zijn.

"Spartacus zou wel eens het belangrijkste project in Limburg kunnen zijn, na de sluiting van de mijnen." Dixit Steve Stevaert in 2008. En zijn geesteskind komt er ook. Of de tram naar Maastricht nu de geplande 285 miljoen kost of een paar miljoen meer of minder.

Al keerde de perceptie zich de afgelopen jaren wel tegen De Lijn.

Waarom lijn 1 naar Maastricht als eerste uitvoeren, als er elders in de provincie ook grote nood is aan beter openbaar vervoer? Hier en daar dook zelfs het woord prestigeproject op. De Lijn verdedigt zich nu: "We beseffen dat dit gestart is als een sp.a-project, maar dat is het nu zeker niet meer."

Hoe verklaren jullie dat er amper een draagvlak lijkt te bestaan voor het Spartacusplan?

"We betwijfelen dat er geen draagvlak is. De perceptie heeft zich in de loop der jaren wel tegen ons gekeerd. Onder andere door politieke keuzes waar wij als De Lijn weinig tot niks aan te zeggen hebben."

Dan hebben jullie het over de keuze om tramlijn 1 naar Maastricht als eerste uit te voeren.

"Die keuze hing niet van ons af, maar van de Vlaamse regering.

Wij moeten die beslissing gewoon uitvoeren."

Volgens Actiecomité Lijn 20 zou die eerste lijn beter een trein zijn dan een tram. Dat zou tot tien keer goedkoper zijn.

"Het is toch vreemd dat wij altijd met gedetailleerde cijfers moeten komen, terwijl het actiecomité zonder enige argumentatie cijfers lanceert. Enkel het ontbrekende stuk treinspoor tussen Beverst en Lanaken opnieuw aanleggen en de trein zou opnieuw kunnen sporen.

Maar zo simpel als de actiegroep het voorstelt, is het helemaal niet.

De capaciteit op het bestaande spoor tussen Hasselt en Beverst is nu al bijna volzet. Als je daar nog elk halfuur - of zelfs op termijn misschien elk kwartier - een extra trein over zou willen laten rijden, moet je ook naast het bestaande spoor nog een extra spoorlijn aanleggen. En ook de bruggen, die nu gerenoveerd worden, zouden veel meer extra kosten vergen. Een tram zorgt voor veel minder druk op de bedding dan een trein, omdat de aslast veel kleiner is - 12 tegenover 22,5 ton per as. Daardoor moeten de bruggen minder stevig zijn en kunnen we de bestaande spoorbrug over het Albertkanaal in Gellik bijvoorbeeld opnieuw in gebruik nemen. Met een treinverbinding zouden we daar wellicht een compleet nieuwe brug moeten bouwen."

"Bovendien kun je met een tram veel meer attractiepolen aandoen, plaatsen waar de bestaande treinverbinding nu niet langskomt.

Denk bijvoorbeeld aan het provinciehuis of de universiteit. Dat zijn allemaal extra passagiers."

Over passagiers gesproken: jullie noemen het cijfer van 6,8 miljoen reizigers per jaar of 18.630 per dag.

Dat is in verhouding evenveel als de kusttram. Wie gelooft dat cijfer?

"Wij geloven dat dat een realistisch cijfer is. Die 6,8 miljoen zijn trouwens niet alleen reizigers die de tram zelf nemen, maar ook de extra passagiers die door het betere aanbod aan openbaar vervoer, ook trein en bus, gegenereerd zullen worden. Zo zal in Lanaken bijvoorbeeld een knooppunt worden aangelegd, waar de trams in beide richtingen tegelijk zullen aankomen. Daar sluiten dan ook de bussen op aan, waardoor passagiers er op een paar minuten makkelijk kunnen overstappen op bussen naar alle windrichtingen.

Bovendien is die 6,8 miljoen ook berekend met de voorwaarde dat lijn 2 en 3 operationeel zijn. Het is dus essentieel dat die er ook daadwerkelijk komen."

Hoe realistisch zijn die plannen nog?

Lijn 3 naar Lommel zou volgens een studie beter een trein- dan een tramverbinding worden, maar de NMBS investeert amper nog in nieuwe verbindingen.

"Laat ons duidelijk zijn: als de NMBS niet wil investeren, dan doen wij het. Lijn 3 komt er dus sowieso, net zoals lijn 2 trouwens.

Of dat nu een trein of een tram wordt."

En de kostprijs?

"De Lijn budgetteert voor lijn 1 nog altijd 200 miljoen euro. Dat staat zo in de nota van de Vlaamse regering. Voor lijn 2 en 3 zijn er nog geen ramingen omdat daar de onderzoeken nog lopen en er ook nog geen keuze is gemaakt voor het ene of het andere tracé.

In die 200 miljoen zijn trouwens ook enkele algemene kosten verrekend, zoals de bouw van een nieuwe tramstelplaats in Hasselt (23,13 miljoen euro) en de aankoop van de twaalf tramstellen die zowel voor lijn 1 als lijn 2 moeten dienen (48 à 50 miljoen euro). Dat moeten we zo regelen omdat de fabrikant zijn lopende band niet aanzet voor een bestelling van vijf tramstellen."

Met de stijgende metaalprijzen en de inflatie in het achterhoofd: wat is de kans dat die kostprijs nog stijgt?

"Wij willen ons niet vastpinnen www.WayneGouldPuz

Wat is het spartacusplan?

Begin deze eeuw vatten de Vlaamse regering en De Lijn het plan op om Limburg beter te ontsluiten met het openbaar vervoer. De Lijn en de NMBS zaten daarop samen om te bepalen wie wat zou doen. De Lijn besliste om drie nieuwe tramlijnen aan te leggen. Lijn 1 van Hasselt naar Maastricht, lijn 2 van Hasselt over Genk naar Maasmechelen en lijn 3 van Hasselt naar Lommel. De eerste tram zou in 2017 moeten rijden, lijn 2 en 3 in 2020. Daarnaast voorziet het Spartacusplan ook in meer snelbusverbindingen en investeert de NMBS in een nieuw station in Beringen.

hoeveel kost tramlijn 1?

Net omdat de oefening niet simpel is, zijn de voorbije jaren heel wat bedragen genoemd over de kostprijs van de tramlijn Hasselt-Maastricht. Op basis van cijfers van De lijn doen we een poging.

Bij de lancering van het project in 2005 werd de kostprijs voor de drie tramlijnen op een (onrealistische) 55 miljoen euro geraamd. De Vlaamse regering ging in september vorig jaar uit van 193 miljoen euro, het Actiecomité Lijn 20 had het over 240 miljoen euro, en Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) berekende op basis van antwoorden van de minister en het rapport van de Inspectie van Financiën dat het zelfs om bijna 300 miljoen euro zou gaan.

Op basis van cijfers van De Lijn zou de eerste tramlijn 285 miljoen euro gaan kosten, waarvan 240 miljoen euro voor Vlaanderen.

de lijn via pps: 200 miljoen euro

122,4 miljoen euro voor infrastructuur (rails, elektrische bovenleidingen, bruggen, spoorbeveiligingssysteem en maatregelen voor mens en milieu) plus 5,5 miljoen euro entreevergoeding ¦23,13 miljoen euro voor de tramstelplaats in Hasselt plus 0,8 miljoen euro entreevergoeding ¦48 à 50 miljoen euro voor de aankoop van 12 elektrisch aangedreven tramstellen.

de lijn eenmalig: 23,5 miljoen euro

In Diepenbeek en Bilzen komt het tracé van de tram naast het besta Bestaande spoorovergang aangepast (brug of tunne deze eenmalige kost op Spartacus niet aangelegd, maar dan zou de kostprijs www.WayneGouldPuz

aWv eenmalig 14,7 miljoen €

In Hasselt wordt het gro Grenslandhallen/provin Die werken waren al gepl sneltram zal passeren, va Vlaamse Administratie We hoger uit, namelijk 14,7

We beseffen dat dit gestart is als een sp.a-project, maar dat is het nu zeker niet meer

Het Belang van Limburg, pag. 20

← Terug naar het overzicht