Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Intercommunales: “Na vijf jaar weer evalueren, want tijden veranderen snel”

maandag 20 februari 2017  Liliana Casagrande

Hasselt - Senator Lode Vereeck (Open Vld), ook professor aan de UHasselt, heeft naar aanleiding van de ophef over (semi-)intercommunales een hele ‘boomstructuur’ klaar. Daarin kan men aftoetsen wat de overheid nog wel of niet moet doen. Afval, riolering en energiedistributie blijven best in handen of onder toezicht van de overheid, vindt hij. “Na vijf jaar moet je ook alles opnieuw evalueren, want de tijden veranderen snel”, zegt Vereeck.

“Als een activiteit van nationaal en strategisch belang is - zoals veiligheid - dan is dat een taak van de overheid”, vindt Vereeck. “Maar dan moet je wel nog bekijken op welke schaal je dat organiseert: Europees, nationaal, regionaal, intergemeentelijk of gemeentelijk. Verder moet er ook gekeken worden of er een natuurlijk monopolie is - zoals bij riolering of bij water. Een natuurlijk monopolie betekent dat er maar plaats is voor één speler. Het heeft geen zin om vijf rioleringen naast elkaar te leggen. Ander punt is of er maatschappelijke kosten zijn of niet, zoals milieukosten bijvoorbeeld bij de productie van energie.”

 

Afval/riolering (Bionerga, Limburg.net, Infrax)

“Het afvoeren en verwerken van afval (en afvalwater) heeft belangrijke effecten op de volksgezondheid. Daarom is het belangrijk dat iedereen meedoet. Onverwerkt afval kan immers tot ziektes en epidemieën leiden. De overheid kan die taak zelf uitvoeren of laten uitvoeren en streng reguleren en controleren.”

 

Energieproductie (Nuhma)

“De productie van energie met fossiele en nucleaire brandstoffen heeft belangrijke effecten op de volksgezondheid en het milieu, die niet spontaan doorgerekend worden in de prijzen. Daardoor is hernieuwbare energie vaak niet concurrentieel. Aangezien het in het belang van de gemeenschap is dat er meer hernieuwbare energie komt, is er een rol weggelegd voor de overheid. Die kan zelf investeren in hernieuwbare energieproductie door participaties (bijvoorbeeld via Nuhma) of door subsidies (Vlaamse overheid).”

“De overheid kan ook de fossiele en nucleaire energieproductie belasten of reguleren. Maar aangezien de kosten van bepaalde nieuwe technologieën vaak snel kunnen dalen, is het van belang om de rol van de overheid regelmatig te evalueren en desnoods stop te zetten.”

 

Energiedistributie (Infrax)

“De energiedistributie (bijvoorbeeld Infrax) heeft kenmerken van een natuurlijk monopolie, waardoor de overheid op zijn minst een regulerende rol zal hebben.”

Het Belang van Limburg, pag. 6.

← Terug naar het overzicht