Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

”Licht intercommunales elke vijf jaar door”

vrijdag 17 februari 2017  Katrien Stragier

Heel wat intercommunales kunnen zonder probleem worden opgedoekt, vindt Open Vld. Daarom heeft senator Lode Vereeck een schema uitgewerkt om te beslissen wat de overheid het best wel én niet meer doet. “Om de vijf jaar is zo’n kerntakendebat nodig”, vindt hij.

Besteed enkele taken van intercommunales aan de privé uit: daartoe riep partijvoorzitster Gwendolyn Rutten eerder al op. Open Vld’er Lode Vereeck heeft nu een schema klaar om te beslissen wat de overheid nog moet doen en wat er gerust door een privébedrijf uitgevoerd kan worden. “Kan het vrije initiatief hier spelen, al dan niet onder controle en regie van de overheid? Als de beslissingsboom grondig wordt toegepast, kunnen heel wat intercommunales of ondoorzichtige dochters, of vele activiteiten die er plaatsvinden, worden opgedoekt”, meent hij. “Licht om de vijf jaar door waar we allemaal mee bezig zijn in intercommunales en of de overheid die taken nog wel moet doen. De wereld en de technologie wijzigen immers snel.”

Markt laten spelen

Activiteiten die van nationaal-strategisch belang zijn, zoals de ordehandhaving op straat, vallen volgens de liberaal sowieso onder de overheidstaken. “Zo heb je politiezones, waarin verschillende gemeenten samenwerken. Zij worden beheerd via politieraden, waarin gemeenteraadsleden vergaderen en dus zitpenningen krijgen”, weet hij. Ook taken waarbij er maar plaats is voor één marktspeler, kunnen voor Vereeck bij de overheid thuishoren. “Denk aan de riolering. Het heeft weinig zijn om verschillende buizen van concurrerende bedrijven in de grond te stoppen. Dat zou weinig efficiënt zijn.” Al ziet de senator hier ook ruimte om privébedrijven mee te laten dingen naar een licentie op het monopolie. De idee is dan dat de overheid daar de beste kandidaat uit kan kiezen.

Ook collectieve goederen - waar velen sowieso mee van genieten, zoals dijken - zitten voor Vereeck logischerwijze in overheidshanden. Want iedereen wiens huis door die dijk beschermd wordt, betaalt dan mee. Tot slot zijn er ook taken waarvoor een privébedrijf niet alle kosten opvangt. “Het gaat dan dikwijls om milieukosten. Denk bijvoorbeeld aan de waterzuivering.”

Maar in alle andere gevallen moet volgens hem de markt wél volop kunnen spelen. “Intercommunales moeten zich dus niet met de bouw van voetbalstadions bezighouden, zoals sommige in Vlaanderen dat nu doen. Net zomin als met dakrenovatie of de bestrijding van ongedierte”, werpt Vereeck op. “De uitgespaarde middelen kunnen de gemeenten dan investeren in hun echte kerntaken, zoals veilige wegen en fietspaden. En als bijkomend voordeel wordt het aantal beheersmandaten voor politici op een zinnige manier beperkt.”

Het Laatste Nieuws, pag. 6.

← Terug naar het overzicht