Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Limburgse bedrijven laten veel innovatiesteun liggen

woensdag 22 november 2017  Yves Lambrix

In tegenstelling tot de kmo’s laten grote Limburgse bedrijven te veel Vlaamse innovatiesteun liggen. “De vier andere provincies doen het goed. Enkel voor Limburg is het aandeel innovatiesteun (7,5%) substantieel lager dan het aandeel in de toegevoegde waarde (10,5%) en het aantal tewerkgestelden (12,3%)”, zegt Open VLD-senator Lode Vereeck.

De Vlaamse overheid keert elk jaar meer dan 500 miljoen euro aan innovatiesteun uit, via het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Met deze subsidies ondersteunt Vlaanderen projecten die ondernemerschap bevorderen of een ondernemersvriendelijke omgeving creëren. Het uiteindelijke doel is het economisch weefsel te versterken en duurzame tewerkstelling te bevorderen.

 

Limburg ondermaats

De verdeling van de innovatiesteun over de Vlaamse provincies ligt ongeveer in lijn met het provinciale aandeel in de totale bruto toegevoegde waarde (de marktwaarde van de productie/omzet min de kosten van de grond- en hulpstoffen en diensten van derden) en het aantal tewerkgestelden. Enkel voor Limburg is het aandeel innovatiesteun (7,5%) substantieel lager dan het aandeel in de toegevoegde waarde (10,5%) en het aantal tewerkgestelden (12,3% van de totale Vlaamse tewerkstelling).

“Dat is te wijten aan het relatief beperkte aantal steunaanvragen van grote ondernemingen in Limburg”, zegt senator Lode Vereeck (Open VLD). “Het aandeel innovatiesteun aan kmo’s ligt wel in lijn met de toegevoegde waarde in Limburg, namelijk rond 10 procent.”

 

Innovatief aanbesteden

In 2008 werd het programma Innovatief Aanbesteden gelanceerd. Met dit instrument trachtte de Vlaamse overheid innovatieve oplossingen aan te kopen voor die socio-economische uitdagingen waarvoor er (nog) geen adequate oplossing voor voorhanden was. Ter vervanging van dit programma keurde de Vlaamse regering op 28 oktober vorig jaar de visienota ‘Programma Innovatieve Overheidsopdrachten’ goed, waarvoor jaarlijks 5 miljoen euro uit het Hermesfonds wordt voorzien. Dat geld kan worden aangewend voor de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling voor innovatieve oplossingen, marktconsultaties, enzovoort.

“Midden april werd een eerste oproep voor projectvoorstellen gelanceerd, gericht op de publieke sector in Vlaanderen. Hierop werden achttien voorstellen ingediend, maar geen enkel vanuit Limburg, Oost- en West-Vlaanderen”, zegt Vereeck. “De reden van de afwezigheid van Limburgse bedrijven is niet bekend.”

 

Tandje bijsteken

“Ook de grote Limburgse bedrijven moeten een tandje bijsteken”, aldus Vereeck. “Innovatie mag in Limburg extra gestimuleerd worden. Initiatieven zoals de Limburgse Innovatie Award van Voka-Limburg die op de DigiDag wordt uitgereikt, zetten innovatieve bedrijven terecht in de schijnwerpers en doen ook collega-ondernemers goesting krijgen om te innoveren. En dat is wat Limburg nodig heeft.”

Het Nieuwsblad, pag. 3.

← Terug naar het overzicht