Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Limburgse bedrijven laten veel steun liggen

woensdag 22 november 2017  Yves Lambrix

Brussel/Hasselt In tegenstelling tot de kmo’s laten grote Limburgse bedrijven te veel Vlaamse innovatiesteun liggen. “De vier andere provincies doen het goed. Enkel voor Limburg is het aandeel innovatiesteun (7,5%) substantieel lager dan het aandeel in de toegevoegde waarde (10,5%) en het aantal tewerkgestelden (12,3%)”, zegt Open Vld-senator Lode Vereeck. “Onze grote bedrijven moeten een tandje bijsteken.”

De Vlaamse overheid keert elk jaar meer dan 500 miljoen euro aan innovatiesteun uit, via het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Met deze subsidies ondersteunt Vlaanderen projecten die ondernemerschap bevorderen of een ondernemersvriendelijke omgeving creëren. Het uiteindelijke doel is het economische weefsel te versterken en duurzame tewerkstelling te bevorderen.

 

Limburg ondermaats

Zoals uit de tabel hiernaast blijkt, ligt de verdeling van de innovatiesteun over de Vlaamse provincies ongeveer in lijn met het provinciale aandeel in de totale bruto toegevoegde waarde (de marktwaarde van de productie of omzet min de kosten van de grond- en hulpstoffen en diensten van derden) en het aantal tewerkgestelden. Enkel voor Limburg is het aandeel innovatiesteun (7,5%) substantieel lager dan het aandeel in de toegevoegde waarde (10,5%) en het aantal tewerkgestelden (12,3% van de totale Vlaamse tewerkstelling).

“Dat is te wijten aan het relatief beperkte aantal steunaanvragen van grote ondernemingen in Limburg”, zegt senator Lode Vereeck (Open Vld). “Het aandeel innovatiesteun aan kmo’s ligt wel in lijn met de toegevoegde waarde in Limburg, namelijk rond 10 procent.”

 

Innovatief aanbesteden

In 2008 werd het programma Innovatief Aanbesteden gelanceerd. Met dit instrument trachtte de Vlaamse overheid innovatieve oplossingen aan te kopen voor socio-economische uitdagingen waarvoor er (nog) geen adequate oplossing voorhanden was. Ter vervanging van dit programma keurde de Vlaamse regering op 28 oktober vorig jaar de visienota ‘Programma Innovatieve Overheidsopdrachten’ goed, waarvoor jaarlijks 5 miljoen euro uit het Hermesfonds wordt voorzien. Dat geld kan worden aangewend voor de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling voor innovatieve oplossingen, marktconsultaties, enzovoort.

“Midden april werd een eerste oproep voor projectvoorstellen gelanceerd, gericht op de publieke sector in Vlaanderen. Hierop werden achttien voorstellen ingediend, maar geen enkel vanuit Limburg, Oost- en West-Vlaanderen”, zegt Vereeck. “En dat terwijl Brussel en de provincie Antwerpen elk bijna de helft van het totale aantal ingediende projectvoorstellen voor hun rekening nemen. In totaal werden twaalf projecten weerhouden, onder andere rond brandveiligheid in de zorg, een app voor gezonde voeding, ruimtelijke projecten in virtual reality beleefbaar maken, en satellietbeeldinformatie voor de landbouw.”

Lode Vereeck vindt het jammer dat Limburgse bedrijven zoveel kansen en middelen mislopen om een innovatief project uit te werken. “De reden van de afwezigheid van Limburgse bedrijven is niet bekend. Maar als het een gebrek aan informatie is, dan doe ik bij deze een warme aanbeveling om alsnog in te schrijven op de tweede projectoproep die nog loopt tot 1 december 2017. Je vindt die oproep terug op www.innovatieveoverheidsopdrachte.be.”

 

Tandje bijsteken

Met de verdere uitbouw van kennisinstellingen, wetenschapsparken, incubatoren en strategische onderzoekscentra, de oprichting van vele spin-offs en de steun van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM heeft Limburg de voorbije jaren een belangrijke inhaaloperatie op het vlak van onderzoek en innovatie ingezet. “Toch moeten ook de grote Limburgse bedrijven een tandje bijsteken”, aldus Vereeck. “Innovatie mag in Limburg extra gestimuleerd worden. Initiatieven zoals de Limburgse Innovatie Award van Voka-Limburg - die vandaag (woensdag) op de DigiDag wordt uitgereikt - zetten innovatieve bedrijven terecht in de schijnwerpers en doen ook collega-ondernemers goesting krijgen om te innoveren. En dat is wat Limburg nodig heeft.”

Het Belang van Limburg, pag. 8

← Terug naar het overzicht