Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

“Oostenrijk kan voorbeeld zijn bij definitie zware beroepen”

vrijdag 16 maart 2018  Yves Lambrix

Brussel - “De Oostenrijkse definitie van ‘ Schwerarbeit’ kan als kompas dienen om het begrip ‘zwaar werk’ in de Belgische wetgeving te definiëren.” Dat zegt Open Vld-Senator Lode Vereeck, die zich al sinds 2015 in deze materie verdiept.

Volgens het KB 3 mei 2007 vallen drie soorten werk onder de noemer van ‘zwaar beroep’: werk in minstens twee wisselende ploegen; werk in onderbroken diensten waarbij er permanent wordt gewerkt in dagprestaties waarvan de begin- en eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking van minstens drie uur en minimumprestaties van zeven uur; en nachtprestaties tussen 20 uur en 6 uur. Het KB voorziet dat de federale regering de definitie van het begrip ‘zwaar beroep’ kan uitbreiden. Tot vandaag is dat nog niet gebeurd. Met andere woorden: anno 2018 bestaat er geen federale lijst met zware beroepen. De regering-Michel wil die voor de paasvakantie klaar hebben.

 

Schwerarbeitsverordnung

Al jaren halen Belgische politici Oostenrijk aan als inspiratiebron om grote hervormingen door te voeren. Na de taxshift van 5 miljard euro die het Alpenland al in 2015 doorvoerde, heeft het ook al een ‘ Schwerarbeitsverordnung’, zeg maar een duidelijke definitie van activiteiten met een zware fysieke of psychische belasting.

Senator Lode Vereeck (Open Vld) kwam drie jaar geleden al op de proppen met de Oostenrijkse aanpak. Toen kreeg hij geen gehoor. Vandaag is het thema opnieuw erg actueel. Vereeck legt uit wat het Alpenland definieert als een zwaar beroep:

- Werk in ploegendienst of in wisselende posten, waarbij minstens zes dagen per kalendermaand minstens zes uur per etmaal nachtarbeid wordt verricht.

- Werk met regelmatige blootstelling aan warmte of aan koude.

- Werk onder chemische of fysische invloeden, zoals werken met machines die een gezondheidsrisico inhouden of met schadelijke stoffen die tot beroepsziektes kunnen leiden.

- Zware fysieke arbeidtijdens een acht uur durende werkdag. Mannen moeten daarbij minstens 8.374 werkkilojoule (2.000 werkkilocalorieën) verbruiken, vrouwen minstens 5.862 werkkilojoule (1.400 werkkilocalorieën).

- Werk in de zorgsector: zorg voor zwaar zieke mensen of mensen met een beperking met een grote zorgnood, bijvoorbeeld in ziekenhuizen en palliatieve verzorging.

- Werk uitgevoerd met een arbeidsongeschiktheid van minstens 80 procent.

- Alle werk waarvoor een premie voor zwaar nachtwerk wordt uitgekeerd.

Het Belang van Limburg, pag. 8.

← Terug naar het overzicht