Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Open Vld wil bindend referendum over fusie

zaterdag 4 maart 2017  Jan Bex

“Fusie? Laat de inwoners beslissen in een bindend referendum.” Met dat opmerkelijke standpunt komt Open Vld van Diepenbeek naar buiten. Open Vld zit mee in de Diepenbeekse coalitie.

Eerder deze week bevestigden Tom Thijsen (CD&V), burgemeester van Kortessem, en Patrick Hermans (Puur), burgemeester van Diepenbeek dat er gewerkt wordt aan een visietekst over meer samenwerking tussen de gemeenten. “Misschien een eerste stap naar een fusie”, stelde Thijsen toen voorzichtig.

 

Minder schuld

Nu laat de Diepenbeekse Open Vld weten dat een fusie alleen maar kan na een bindend referendum bij de Diepenbeekse bevolking. “Uiteraard staan wij open voor een efficiënter en strakker gemeentebestuur”, zegt Lode Vereeck. “Als dat mogelijk is door op een grotere schaal te werken, waarom niet? Maar niet zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de Diepenbekenaren.”

Open Vld is dus niet principieel tegen een fusie met Kortessem, maar Vereeck, voorzitter Willy Blendeman en oud-schepen Pierre Leuraers maken wel kanttekeningen. “Diepenbeek heeft lagere belastingen en minder schuld dan Kortessem: 8% i.p.v. 8,5% aanvullende personenbelasting, 1390 i.p.v. 1600 opcentiemen op de roerende voorheffing en 1351 i.p.v. 2725 euro schuld per inwoner. Dat mooie resultaat mag niet verloren gaan bij een fusie. Integendeel, het moet nog beter. Daarom moeten de uitgaven en schulden van Kortessem eerst op orde.”

Lode Vereeck verwacht dat met dat standpunt geen grote problemen in de coalitie. “Ik denk echt dat onze schepen (Peter Prévot, red.) de andere coalitiepartners zal overtuigen van dat standpunt. Het laatste woord in zo’n gevoelige kwestie moet aan de Diepenbekenaren zijn. Zoiets moet de politiek niet van bovenuit regelen. Maar als het niet anders kan, dan eisen we dat via handtekeningen. De gemeentewet heeft het dan over 3.000 handtekeningen voor een gemeente als Diepenbeek.”

 

“Geen sprake van fusie”

Vraag is of het allemaal wel zover zal komen. Patrick Hermans reageert verrast: “In onze contacten met Kortessem gaat het tot nu louter over meer samenwerking tussen de twee gemeenten. Over een fusie hebben we het nog niet gehad. Daar is ook geen sprake van. De afspraak is dat Tom Thijsen aan een visietekst werkt en dat we die eind maart zullen bespreken. Dan pas zullen we dat voorleggen aan de schepencolleges.”Tom Thijsen bevestigt dat het in de eerste plaats over meer samenwerking gaat. “Voor de rest wil ik mij niet uitspreken over dit referendumvoorstel van de Diepenbeekse Open Vld. Dat is een interne kwestie voor Diepenbeek.” (jbx)

Het Belang van Limburg, pag. 31.

← Terug naar het overzicht