Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Raad van State weer kritisch over 'echtscheidingstaks'

woensdag 6 juni 2012


De Raad van State heeft bedenkingen bij het bijgestuurde compromis over de verdeel- of echtscheidingstaks. Dat feitelijk samenwonenden bijvoorbeeld niet kunnen genieten van de fiscale vrijstelling (abattement) en gehuwden en wettelijk samenwonenden wel zet de deur open voor procedures bij het Grondwettelijk Hof. Dat blijkt uit het advies van de Raad van State op enkele amendementen. De Vlaamse regering wil per jaar 40 miljoen euro extra uit het verdeelrecht halen. Dat is een taks die betaald moet worden bij de verdeling van een onroerend goed. Na weerwerk van de oppositie, die sprak van een 'miserietaks' op de kap van uit de echt scheidende mensen, kantte ook de meerderheidspartij sp.a zich tegen de maatregel. De Vlaamse meerderheid landde op een compromis: het tarief stijgt van 1 naar 2,5 procent, maar er komen sociale correcties voor scheidende koppels en gezinnen. De Raad van State heeft bedenkingen bij het feit dat de vrijstelling niet zou gelden voor feitelijk samenwonenden, maar wel voor gehuwden en wettelijk samenwonenden. De Raad zegt dat het Grondwettelijk Hof zal dienen te oordelen of het gelijkheidsbeginsel wordt gerespecteerd. Ook de federale overheidsdienst Financiën had eerder al vragen bij de praktische uitwerking van de verdeeltaks. Volgens de oppositie gaat het met de verdeeltaks van 'kwaad naar erger', meent LDD-fractievoorzitter Lode Vereeck.

De Tijd, pag. 7

← Terug naar het overzicht