Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Rechtvaardige belastingen

zaterdag 19 november 2016  Eric Donckier

Het Europees Hof van Justitie heeft problemen met de Belgische fairnesstaks. Dus wordt die taks best afgevoerd, vindt N-VA. Dat ook CD&V dat vindt, is verwonderlijk. De vertaling van fairness is immers rechtvaardigheid. De fairnesstaks werd ingevoerd onder de regering-Di Rupo. Wanneer bedrijven winst maken, maar geen vennootschapsbelasting betalen - omdat ze gebruikmaken van de notionele intrestaftrek of overgedragen verliezen van de vorige jaren inbrengen - moeten ze alsnog een fairnesstaks betalen wanneer ze een dividend aan hun aandeelhouders uitkeren. Wanneer aandeelhouders toch hun deel van de winst krijgen, heeft ook de fiscus recht heeft op een deel van die winst is de redenering achter de taks .

Maar het Europees Hof van Justitie vindt dat onze fair-nesstaks in sommige gevallen in strijd is met het EU-recht. In het bijzonder met de moederdochter-richtlijn die moet voorkomen dat Europese bedrijven op dezelfde winst in meerdere EU-landen belastingen moeten betalen. En dan is het de vraag hoe het verder moet met de fairness-taks. Fiscale experts zeggen dat de taks mits een kleine aanpassing gemakkelijk te redden is. Dat de CD&V samen met de N-VA de taks liefst ziet verdwijnen, is dan ook verwonderlijk.

In brede lagen van de bevolking leeft een gevoel van fiscale onrechtvaardigheid. Eén van de belangrijkste verklaringen daarvoor is dat multinationals wel winst maken, maar - na wat fiscale spitstechnologie - weinig tot geen belastingen betalen terwijl de aandeelhouders wel delen in de winst. Dat is niet correct, omdat ook multinationals gebruikmaken van de collectieve dienstverlening en infrastructuur.

Dit moet absoluut stoppen. Bedrijven en burgers moeten de belastingen betalen die ze verschuldigd zijn. Voor bedrijven, en in het bijzonder voor multinationals, moet de Europese Commissie snel sluitende regelgeving uitwerken. Voor burgers moet dat in eigen land gebeuren. Zoals professor economie Lode Vereeck van de UHasselt in ons weekendinterview zegt, kan dat het best door ons belastingsysteem drastisch te vereenvoudigen en komaf te maken met de fiscale koterij. Nu denkt iedereen immers dat de anderen meer gebruik (kunnen) maken van de vele mogelijkheden tot fiscale aftrek om minder belastingen te betalen. Iedereen vindt dat hijzelf dat niet kan en dat hij daardoor de enige is die eerlijk zijn steentje bijdraagt. Eenvoudigere belastingen zijn rechtvaardigere belastingen omdat fraude en ontwijking dan heel moeilijk worden.

Het Belang van Limburg, pag. 2.

← Terug naar het overzicht