Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Singles niet laten opdraaien voor gezinskorting

woensdag 15 november 2017  Isolde Van den Eynde

23.555 gezinnen betaalden vorig jaar geen ‘vastrecht’ - of vaste kost - voor hun drinkwater, terwijl 653.441 alleenstaanden 80 euro moesten betalen voor dezelfde service. “Singles worden financieel gestraft”, hekelt sp.a-parlementslid Rob Beenders. Volgend jaar neemt het Vlaams Parlement de waterfactuur onder de loep.

Net zoals de energiefactuur bestaat de waterfactuur uit verschillende onderdelen. Een daarvan is het vastrecht: een vaste vergoeding die alle kosten moet dekken die de watermaatschappij maakt om op elk moment drinkbaar water te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen en vernieuwen van de waterleidingen. Begin vorig jaar hervormde de Vlaamse regering die waterfactuur. Het vastrecht wordt aangerekend per wooneenheid of per watermeter en staat los van het waterverbruik. In totaal betaal je 100 euro per jaar, exclusief 6% BTW. Maar per bewoner geldt een korting van 20 euro per jaar, eveneens exclusief de BTW.

 

Evaluatie in 2018

Vlak na de hervorming protesteerde oppositiepartij sp.a al fel, want de nieuwe regeling benadeelt singles. Een alleenstaande betaalt namelijk 80 euro voor die vaste vergoeding, een koppel 60 euro en een gezin met vijf helemaal niets. Uit de meest recente cijfers die sp.a-parlementslid Rob Beenders opvroeg bij bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) blijkt nu hoeveel alleenstaanden vorig jaar de dupe zijn geworden van de regeling: 653.441 singles betaalden 80 euro vastrecht. 223.555 gezinnen van 5 personen (of meer) moesten die vaste vergoeding niet betalen.

”Financieel gestraft worden omdat je single bent, is onaanvaardbaar, zeker in een samenleving waar het aantal alleenstaanden toeneemt”, vindt Beenders (sp.a). “Minister Schauvliege heeft deze ongelijkheid ingevoerd en ze moet in de evaluatie het vastrecht aanpassen tot een eerlijke bijdrage in verhouding tot de gezinssamenstelling.”

Ook Lode Vereeck, Open Vld-senator, schreef begin vorig jaar op zijn blog dat “door de correcties op het vastrecht de voordelen voor het koppel nog verder vergroten zonder duidelijke redenen. Een vastrecht zonder correcties is dus meer aangewezen.” N-VA wil de evaluatie door het parlement afwachten. Die staat volgend jaar op de agenda. “We zullen dan met open vizier nagaan welke richting we verder moeten inslaan”, zei minister van Omgeving en Leefmilieu Joke Schauvliege al in de bevoegde commissie.

 

Meer betalingsuitstel

De CD&V-minister wijst er nu op dat de waterfactuur hervormd werd om kwistige verbruikers verhoudingsgewijs meer en zuinige verbruikers minder te doen betalen. “Die verandering moest budgetneutraal zijn, maar uit de Watermeter van 2016-2017 blijkt dat de gemiddelde waterfactuur door de invoering van de nieuwe tariefstructuur is gedaald. Ook het gemiddelde vastrecht daalde: onder de vorige regering - mét sp.a - bedroeg ze 56 euro, vandaag 54 euro. Het is dus vreemd dat een sp.a-politicus dat nieuwe systeem “oneerlijk en onaanvaardbaar” noemt. De gemiddelde waterprijs in Vlaanderen is bovendien lager dan in Brussel en Wallonië”, klinkt het nog. Maar volgens Beenders oogt het allemaal niet zo mooi als Schauvliege het voorstelt. “Veel mensen hebben het lastig om de factuur te betalen: het aantal betalingsuitstellen steeg (+22,4 procent), net als de herinneringsbrieven (+18,9 procent), de ingebrekestellingen (+27,2 procent) en de afbetalingsplannen (+13,9 procent).”

Maar betaalt een alleenstaande meer voor de vaste vergoeding dan een gezin? “Het klopt dat we bij de hervorming van de tariefstructuur een gezinskorting hebben voorzien, zoals onder andere door de Gezinsbond werd gevraagd. Per gedomicilieerd gezinslid krijgt men 20 euro korting. Wil sp.a die gezinskorting dan afschaffen?”, aldus Schauvliege.

 

Minister bepaalt

Beenders vindt dat het vastrecht voor singles niet meer mag bedragen dan voor gezinnen. “De watermaatschappij laat de regering weten hoeveel budget nodig is voor het vastrecht, maar de minister bepaalt hoe dat wordt geïnd. Het kan niet dat de korting voor de grote gezinnen betaald wordt door de alleenstaanden en de kleinere gezinnen.”

 

Vaste kost

Geen voor grote gezinnen, volle pot voor alleenstaanden

653.441 alleenstaanden betalen 80 euro

876.697 gezinnen van 2 personen betalen 60 euro

401.024 gezinnen van 3 personen betalen 40 euro

379.714 gezinnen van 4 personen betalen 20 euro

223.555 gezinnen van 5 personen of meer betalen 0 euro

cijfers 2016 - exclusief BTW

Het Laatste Nieuws, pag. 2.

← Terug naar het overzicht