Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

‘Stad Limburg’ goed voor 600 miljoen

zaterdag 29 september 2018  Yves Lambrix

BRUSSEL - Als de 42 Limburgse steden en gemeenten zouden fuseren tot de ‘Stad Limburg’ komt er elk jaar 600 miljoen euro uit het Vlaams gemeentefonds naar onze provincie. Vandaag is dat amper 240 miljoen euro. Dat heeft professor Lode Vereeck van de UHasselt berekend. Bij fusie naar 14 Limburgse steden (de huidige politiezones) zou de jaardotatie uit het Gemeentefonds met 61 miljoen euro stijgen. Bij een fusie naar drie steden (de kiesdistricten) bedraagt de stijging 337 miljoen euro per jaar. Bij de fusiestad Limburg zou de jaarlijkse Gemeentefondsdotatie stijgen van 240 miljoen euro nu naar 600 miljoen euro. “Naar Antwerps model pleit ik voor de installatie van één stadsbestuur met 42 districtsraden, districtsburgemeesters en districtsschepenen om zo de eigenheid van onze huidige steden en gemeenten te vrijwaren”, zegt Vereeck.

Het Belang van Limburg, pag. 1.

← Terug naar het overzicht