Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

In de pers

Vakbonden krijgen dan toch tax shift

woensdag 14 januari 2015  - Roel Wauters  -  De Morgen, pag. 7. 

De federale regering maakt wel degelijk werk van een nieuwe tax shift. Dat is de boodschap die premier Charles Michel (MR) klaar heeft voor de vakbonden die hij morgen ontvangt. Ook Open Vld toont zich intussen voorstander.

Lees meer →

N-VA linkser dan Open Vld

vrijdag 9 januari 2015  - Ann De Boeck  -  De Morgen, pag. 16. 

“Wij staan altijd open voor een tax shift, op voorwaarde dat die in een globale fiscale hervorming past. Uiteraard moet die hervorming ook wel economisch zinvol zijn”, zegt Vereeck.

Lees meer →

Elektrische auto moet in de etalage

vrijdag 9 januari 2015  - Ann De Boeck  -  De Morgen, pag. 13. 

Rijden er straks een pak meer elektrische auto’s rond in België? Open Vld werkt in de Senaat aan een nationaal masterplan om de verkoop uit het slop te halen.

Lees meer →

Ook goéd nieuws voor portemonnee

woensdag 7 januari 2015  - Frank Dereymaeker en Dieter Dujardin  -  Het Laatste Nieuws, pag. 3. 

De beperkte economische groei speelt de overheid ook parten, want de inkomsten vallen daardoor tegen. “De verwachte daling van de schuldgraad door de besparingen van de regering-Michel loopt daardoor vertraging op”, stelt Lode Vereeck (Open Vld). Maar dankzij de lage rente en de goedkope euro zijn alle elementen wel aanwezig om de economische motor in Europa én België weer op gang te trekken, denkt de liberaal.

Lees meer →

Verwirrung um das „schlafende Kapital”

dinsdag 6 januari 2015  -  Grenz Echo, pag. 6. 

Finanzen: CD&V hält an Vorschlag einer Reichensteuer fest – Ist doch das Sparbuch gemeint? Open VLD und N-VA interpretierten die Aussagen von Kris Peeters in erster Linie als ein Signal an die Gewerkschaften. Open-VLD-Senator Lode Vereeckt vermutet, auf diese Weise wolle Peeters signalisieren, dass die Föderalregierung an einer „Tax Shift” arbeitet.

Lees meer →

Rijkentaks voor wie slapend rijk wordt

dinsdag 6 januari 2015  - Simon Andries  -  Het Nieuwsblad, pag. 8. 

CD&V-vicepremier Kris Peeters drukte gisteren nog maar eens door voor een rijkentaks of vermogenswinstbelasting. Maar met zijn pleidooi zaaide hij uiteindelijk meer verwarring dan duidelijkheid. Zowel bij Open VLD als bij N-VA interpreteerden ze de uitspraak gisteren vooral als ‘een signaal’ richting de vakbonden. ‘Op die manier wil hij wellicht tonen aan de vakbonden dat de regering wel degelijk werk maakt van een tax shift’, zegt Open VLD-senator Lode Vereeck.

Lees meer →

Nieuwjaarsboodschap Peeters valt slecht

dinsdag 6 januari 2015  -  Het Laatste Nieuws, pag. 2. 

Stimuleert men actief geld door aandelenwinst te belasten? Het is een bedenking die gisteren niet alleen direct gemaakt werd door economen, maar ook door leden van de meerderheid. “Via aandelen investeren in bedrijven: is dat actief of passief geld?”, tweette Open Vld-senator Lode Vereeck.

Lees meer →

’Symbooldossiers komen altijd als boemerang terug’

zaterdag 3 januari 2015  - Simon Andries  -  Het Nieuwsblad, pag. 8. 

De afschaffing van de Franse rijkentaks doet ook bij ons de discussie over een vermogenswinstbelasting weer oplaaien. De vakbonden eisen nog altijd een grotere bijdrage van de vermogenden, maar N-VA en Open VLD trekken lessen uit de Franse mislukking. ‘Ofwel zijn alle rijken ribbedebie, ofwel wordt de middenklasse nog maar eens getroffen’, zegt Lode Vereeck (Open VLD).

Lees meer →

Open VLD en N-VA juichen einde Franse rijkentaks toe

zaterdag 3 januari 2015  - Pieter Blomme  -  De Tijd, pag. 3. 

Open VLD-senator Lode Vereeck maakte gisteren alvast duidelijk dat België ‘geen nood heeft aan een aparte rijkentaks, maar aan een globale fiscale hervorming’.

Lees meer →

Vlaanderen boert achteruit in onderzoek en ontwikkeling

vrijdag 2 januari 2015  - Guy Tegenbos  -  De Standaard, pag. 8. 

Vlaanderen investeert veel te weinig in onderzoek en ontwikkeling, zelfs minder dan de door Europa opgelegde doelstelling van 1 procent van het bbp. Daarom moet Vlaanderen een tweede spoor openen door aan ‘innoventie’ te doen. Bestaand onderzoek en bestaande patenten die nog in de lades liggen, valoriseren, vermarkten. Daar is nog veel winst mee te boeken, volgens Lode Vereeck (Open VLD).

Lees meer →

Dubbel zoveel laattijdige betalingen door verkiezingen

woensdag 31 december 2014  - Eric Donckier  -  Het Belang van Limburg, pag. 8. 

De federale overheid is geen stipte betaler. Op 1 juni 2014 was het aantal te laat betaalde facturen opgelopen tot bijna 60.000, voor een bedrag van bijna 600 miljoen euro. De verklaring: de verkiezingen van 25 mei. Intussen is de regering-Michel begonnen aan een inhaaloperatie.

Lees meer →

Overheid betaalt facturen nog later

woensdag 31 december 2014  - Eric Donckier  -  Het Belang van Limburg, pag. 1. 

Halverwege dit jaar waren er al 60.000 niet tijdig betaalde facturen voor een totaal bedrag van bijna 600 miljoen euro. Oorzaak waren de verkiezingen van 25 mei en de daarmee gepaard gaande blokkering van de kredieten. De regering-Michel is begonnen met het wegwerken van de achterstand.

Lees meer →

Kleiner parlement is daarom nog niet beter

dinsdag 30 december 2014  - Wim Winckelmans  -  De Standaard, pag. 10. 

Wie hoopt op een kleiner maar beter parlement, kan bedrogen uitkomen. Het beste Vlaamse parlementslid van 2009 (Jan Peumans, N-VA) en dat van 2014 (Lode Vereeck, Open VLD) zouden het parlement zelfs niet hebben gehaald.

Lees meer →

Vermogenswinstbelasting

maandag 29 december 2014  - Carl Devos  -  De Morgen, pag. 7. 

In aanloop naar 25 mei deed niets vermoeden dat vermogenswinstbelasting enkele maanden later zo belangrijk zou worden. Integendeel. Vandaag is het symbool uitgegroeid tot hét slagveld waarop de polarisering rond Michel I wordt uitgevochten. [...] Veel bezwaren tegen vermogenswinstbelasting waren opgelost als Michel I in de formatie had gedaan wat haar partijen eerder beloofden: een heus fiscaal hervormingspact sluiten. Nu verstopt de meerderheid zich achter haar eigen onkunde.

Lees meer →

De Wever: ‘Halveer aantal politici’

zaterdag 27 december 2014  - Bart Eeckhout  -  De Morgen, pag. 6. 

Schaf de Senaat af en schrap duchtig in mandaten in de Kamer en de deelstaatparlementen, stelt Bart De Wever (N-VA) voor. Dat uitgerekend een confederalist als De Wever de Senaat viseert, is merkwaardig. “Juist in een confederaal model, met sterke deelstaten die een ‘bond’ vormen, is de Senaat de plaats waar die deelstaten elkaar treffen om hun werkzaamheden te coördineren", zegt senator Lode Vereeck (Open Vld).

Lees meer →

Groen licht voor zelfrijdende auto

vrijdag 26 december 2014  - Ann De Boeck  -  De Morgen, pag. 1. 

Open Vld wil het verbod op zelfrijdende auto’s in ons land opheffen en werkt daarvoor aan een initiatief in de Senaat. België wil samen met Nederland een voortrekkersrol spelen.

Lees meer →

Zelfrijdende auto komt naar België

vrijdag 26 december 2014  - Ann De Boeck  -  Het Laatste Nieuws, pag. 16. 

Open Vld wil het verbod op zelfrijdende auto’s in ons land opheffen en werkt daarvoor aan een initiatief in de Senaat. België wil samen met Nederland een voortrekkersrol spelen op vlak van de nieuwe technologie.

Lees meer →

Uitweg voor financiering Oosterweel

vrijdag 26 december 2014  - Wim Van de Velden  -  De Tijd, pag. 7. 

Alleen Vlaanderen heeft een probleem met publieke private samenwerking (pps). Daardoor veroorzaakt de financiering van de Oosterweelverbinding in Antwerpen heel wat kopzorgen. Het Belgische denkspoor, d.i. de aanpassing van de pps-contracten, kan misschien ook door de Vlaamse overheid worden gevolgd.

Lees meer →

Rijkentaks wordt al snel middenklassetaks

maandag 22 december 2014  - Isolde Van den Eynde  -  Het Laatste Nieuws, pag. 6. 

“Voer een vermogenswinstbelasting in en laat de rijken de crisis mee betalen”, roepen oppositie, vakbonden en CD&V — dit weekend nog bij monde van minister Kris Peeters — al weken. “Maar vermogen wórdt al flink belast”, zegt professor fiscale economie Lode Vereeck. “Bovendien zou dit ook de middenklasse raken.” Alles wat u moet weten over de nieuwste ‘belastinghype’.

Lees meer →

De geldstromen in België. Zoals het was, zoals het is, zoals het zal zijn.

zaterdag 13 december 2014  - Eric Donckier  -  Het Belang van Limburg, pag. 22-23. 

Bij de vorming van de Vlaamse regering-Bourgeois en de federale regering-Michel en bij de begrotingsbesprekingen van de voorbije weken werden we doodgeslagen met cijfers. Het wordt alsmaar moeilijker om door de bomen het bos nog te zien. Gelukkig zijn er nog Lode Vereeck, professor aan de UHasselt en senator, en deze krant om orde in de chaos te brengen. De bijgaande schema’s brengen de geldstromen in België in kaart. Zoals het was. Zoals het is. En zoals het zal zijn.

Lees meer →

Ook voor Bourgeois is heel Limburg ‘ontwrichte zone’

woensdag 10 december 2014  - Eric Donckier  -  Het Belang van Limburg, pag. 8. 

Heel Limburg blijft erkend als ontwrichte zone. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) bevestigd. Maar op het noodzakelijke samenwerkingsakkoord daarover met de federale regering blijft het wachten.

Lees meer →

3.000 nieuwe jobs in LRM-bedrijven

donderdag 27 november 2014  - Yves Lambrix  -  Het Belang van Limburg, pag. 9. 

Door participaties in bijna 150 kmo’s heeft de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM de voorbije vijf jaar 2.738 nieuwe jobs helpen creëren, voor het overgrote deel in Limburg zelf. “Het gaat hier niet om vacatures maar om een echte uitbreiding van het personeelsbestand. In bedrijven waarin de LRM investeerde, steeg de tewerkstelling gemiddeld met 27 procent. De LRM bewijst haar nut en moet dus in Limburg blijven.” Dat zeggen de Open Vld’ers Lode Vereeck en Marino Keulen.

Lees meer →

Extra tegenvaller dreigt voor Vlaamse begroting

maandag 24 november 2014  - Ann Van Den Broek  -  De Morgen, pag. 9. 

De Vlaamse regering gaat deze legislatuur nog werken uitvoeren aan een reeks bruggen over het Albertkanaal. Ze rekent daarvoor op 108 miljoen euro uit de privésector. Maar het gevaar bestaat dat ze dat geld toch zelf zal moeten ophoesten.

Lees meer →

Een politicus moet hard werken

dinsdag 18 november 2014  - Rudi Smeets  -  Het Belang van Limburg, pag. 13. 

Lode Vereeck werd door de 500 machtigste Limburgers verkozen tot 75ste machtigste.

Lees meer →

Absurd dat een senator wèl vragen mag stellen

zaterdag 15 november 2014  - Jan Peumans  -  Het Belang van Limburg, Plus, pag. 14. 

Dat het controlerecht voorbehouden is aan de leden van het Vlaams parlement staat in het reglement van het Vlaams parlement. Het gevolg is dat Vlaamse gecoöpteerde senatoren, die wél verondersteld worden de belangen van hun deelstaat te behartigen, géén vragen kunnen stellen aan de Vlaamse deelstaatregering. Volgens Lode Vereeck is daaraan te verhelpen door een reglementswijziging. Volgens Jan Peumans vergt dit een grondwetswijziging.

Lees meer →

Absurd dat een senator geen vragen mag stellen

zaterdag 8 november 2014  - Lode Vereeck  -  Het Belang van Limburg, De Plus, pag. 15. 

De nieuwe Senaat houdt zich vooral bezig met de belangen van de deelstaten. Daarom zou élke senator over alle nodige informatie, in het bijzonder over zijn deelstaat, moeten kunnen beschikken. Dit stuit momenteel op (grond)wettelijke bezwaren. Maar waar een wil is, is een weg.

Lees meer →

Extra tekort van 1,5 miljard en 10.000 nieuwe jobs minder

woensdag 5 november 2014  - Yves Lambrix  -  Het Belang van Limburg, pag. 8. 

De Europese Commissie verwacht voor ons land een economische groei van 0,9% in 2014 en 2015. Dat is respectievelijk 0,2% en 0,6% minder dan het federaal Planbureau had vooropgesteld. “Dit is slecht nieuws”, meent econoom Lode Vereeck van de UHasselt. “Het betekent dat de federale regering dit en volgend jaar ruim één miljard euro inkomsten minder heeft. Voor de Vlaamse regering gaat het over 320 miljoen euro. Voorts leidt deze groeivertraging tot ruim 10.000 nieuwe jobs minder dan eerst was voorzien.”

Lees meer →

Vrees voor extra tekort: 1,5 miljard

woensdag 5 november 2014  - Yves Lambrix  -  Gazet van Antwerpen, pag. 11. 

De Europese Commissie verwacht voor België een economische groei van 0,9% in 2014 en 2015. Dat is respectievelijk 0,2% en 0,6% minder dan het Planbureau had vooropgesteld. Volgens econoom Lode Vereeck komt dat neer op 1,5 miljard minder inkomsten en het verlies van 10.000 banen extra.

Lees meer →

Systeem uitbreiden naar meer steden

dinsdag 4 november 2014  - Yves Lambrix  -  Het Belang van Limburg, pag. 8. 

HASSELT - “Als Vlaanderen zijn werkzaamheidsgraad wil optrekken, moeten meer jonge werkzoekenden geactiveerd worden. Werkervaringsstages zijn een uitstekende manier om de vaardigheden, kennis, ervaring en arbeidsattitude van die jonge werkzoekende te verbeteren”, meent Lode Vereeck. [...] Vereeck stelt vijf aanpassingen voor.

Lees meer →

Te weinig jonge werklozen vinden weg naar werkstage

dinsdag 4 november 2014  - Yves Lambrix  -  Het Belang van Limburg, pag. 8. 

“Vlaanderen telt vandaag ruim 51.000 werklozen onder de 25 jaar. In Limburg gaat het om 7.300 jonge werklozen. De Vlaamse regering voorziet duizenden stageplekken om hen aan het werk te krijgen, maar die raken moeizaam ingevuld. Dat moet beter, zeker nu de sluiting van Ford Genk voor de deur staat.” Dat zegt senator Lode Vereeck (Open Vld).

Lees meer →

Stageplaatsen voor werklozen blijven leeg

dinsdag 4 november 2014  - Yves Lambrix  -  Het Belang van Limburg, pag. 1. 

De duizenden stageplaatsen in bedrijven die de Vlaamse regering heeft gecreëerd, raken maar moeilijk ingevuld. Dat blijkt uit cijfers die senator Lode Vereeck (Open Vld) heeft opgevraagd. Nochtans telt Vlaanderen vandaag 51.000 jonge werklozen. In zijn beleidsnota voorziet minister van Werk Philippe Muyters in een bijsturing van het systeem.

Lees meer →

Ford Genk: de grootste schok moet nog komen

vrijdag 17 oktober 2014  - Guido Cloostermans  -  Het Belang van Limburg, pag. 21. 

Het aantal werknemers van Ford Genk en van de toeleveranciers dat het bedrijf al verlaten heeft, is beperkt. Het aantal werknemers dat inmiddels ander werk heeft gevonden, is nog beperkter. Dat is jammer, want er zijn wel jobs, maar die bevinden zich in andere sectoren.

Lees meer →

Na vijf jaar wordt het leven iets goedkoper

dinsdag 30 september 2014  - Yves Lambrix  -  Het Belang van Limburg, pag. 17. 

Ons land kampt opnieuw met een negatieve inflatie. Dat wil zeggen dat het leven iets goedkoper is geworden, vooral door de lagere energieprijzen. Dat is sinds november 2009 niet meer gebeurd. Als deze trend aanhoudt en de prijzen structureel dalen, spreken we over deflatie. Dat lijkt goed voor de consument, maar is nefast voor onze economie.

Lees meer →

Vlaanderen wil investeren, maar botst op Europa

zaterdag 13 september 2014  - Yves Lambrix  -  Het Belang van Limburg, pag. 8 

De 3,25 miljard euro die het Oosterweelproject in Antwerpen gaat kosten, moet in de Vlaamse begroting worden opgenomen. Dat zegt de Europese statistische dienst Eurostat. Hetzelfde zou gelden voor andere Vlaamse publiek-private-samenwerkingsprojecten (pps) rond scholenbouw, rusthuizen en wegen (samen 11 miljard euro). “Vlaanderen wil en kan investeren, maar nieuwe Europese regels zetten die investeringen op de helling”, zegt professor publieke financiën Lode Vereeck van de UHasselt.

Lees meer →

"Argentinië is geen kadaver"

vrijdag 1 augustus 2014  - Roger Huisman  -  Het Belang van Limburg, pag. 10. 

Argentinië heeft zijn juridische veldslag tegen Amerikaanse aasgierfondsen verloren. Daarmee is het land technisch bankroet. Wat zijn de gevolgen en mogelijke oplossingen? Buitenland-journalist Roger Huisman interviewt professor Lode Vereeck (UHasselt), die jarenlang les gaf in het land.

Lees meer →

Bankroet? Nog geen paniek

vrijdag 1 augustus 2014  - Frederik Descamps  -  De Morgen, pag. 9. 

De deadline is verstreken, het verdict is onherroepelijk: Argentinië is bankroet. Een conflict met een groep speculatieve schuldeisers blijft aanslepen en dreigt de economie schade toe te brengen. De gevolgen in negen vragen en antwoorden.

Lees meer →

Lode Vereeck in 'De Ochtend' op Radio 1 over dreigend bankroet van Argentinië

maandag 30 juni 2014  -  Radio 1, De Ochtend 

Een spannende dag vandaag voor de Argentijnen. Want als hun regering vandaag haar schulden niet afbetaald, dan is hun land voor de tweede keer in 13 jaar failliet.

Lees meer →

Argentinië vs. Bankroet: 0-2?

maandag 23 juni 2014  - Lode Delputte  -  De Morgen, pag. 14. 

Analyse - Land stevent af op tweede failliet in dertien jaar nu aasgierfondsen miljardenschuld opeisen.

Lees meer →

Lode Vereeck gecoöpteerd senator Open Vld

zaterdag 21 juni 2014  - Eric Donckier  -  Het Belang van Limburg, pag. 9. 

BRUSSEL - Open Vld draagt uittredend Vlaams parlementslid Lode Vereeck voor als gecoöpteerd senator. Dat heeft de partij vrijdag beslist op voorstel van voorzittster Gwendolyn Rutten.

Lees meer →

Lode Vereeck gecoöpteerd senator Open Vld

zaterdag 21 juni 2014  -  Gazet van Antwerpen, pag. 7. 

Open Vld draagt uittredend Vlaams parlementslid Lode Vereeck voor als gecoöpteerd senator.

Lees meer →

Open VLD vist Lode Vereeck op als senator

zaterdag 21 juni 2014  -  De Tijd, pag. 3. 

Lode Vereeck wordt senator voor Open VLD.

Lees meer →

Open Vld stuurt Lode Vereeck naar Senaat

zaterdag 21 juni 2014  -  Het Laatste Nieuws, pag. 6. 

Lode Vereeck wordt gecoöpteerd senator voor Open Vld. Dat heeft voorzitster Gwendolyn Rutten gisteren bekendgemaakt. Als een totale verrassing komt die beslissing niet.

Lees meer →

16 Limburgers leggen de eed af als Vlaams parlementslid

woensdag 18 juni 2014  -  Het Belang van Limburg, pag. 14 en 15 

Joker Lode levert extra zetel op

woensdag 28 mei 2014  - Yves Lambrix  -  Het Belang van Limburg, pag. 6. 

Midden in de N-VA-tsunami heeft Open Vld zondag toch een extra Kamerzetel veroverd. Limburg en Vlaams-Brabant wonnen een zitje, Antwerpen verloor er een. "In Limburg zijn we terug aan het groeien, mede dankzij onze joker, Lode Vereeck", zegt Patrick Dewael. Het is van 2008 geleden dat Dewael nog zoveel kans maakte op een ministerpost.

Lees meer →

Toch tweede Kamerzetel voor Limburg

maandag 26 mei 2014  - Marij Wyers  -  Het Belang van Limburg, pag. 10. 

"Het belooft een helderblauwe dag te worden", lieten de liberale positivisten 's ochtends via Twitter weten.

Lees meer →

Lagere loonlasten van extra groot belang in Limburg

zaterdag 24 mei 2014  - Kizzy Van Horne  -  Het Nieuwsblad, pag. 31. 

Bij de vorige federale verkiezingen in 2010 verloor Open VLD in Limburg opnieuw enkele procentpunten. 'Omdat Lijst Dedecker niet meer opkomt in Limburg en Lode Vereeck nu kandidaat is bij Open VLD, heeft die partij zich in dat opzicht versterkt', stelt professor Johan Ackaert.

Lees meer →

No balls, no glory

donderdag 22 mei 2014  - Marjan Justaert en Wim Winckelmans  -  De Standaard, pag. 12. 

Gedaan met de dichtgeknepen billen, het glas is halfvol voor de liberalen. Letterlijk en figuurlijk knallen de 'good vibrations' uit de boxen van huis-dj Regi. 'Wij hebben onze klap al gehad. Als we nu stabiel blijven, kunnen we nadien weer opbouwen.' Open VLD gelooft er écht in. De vraag is: doet de Vlaming dat ook?

Lees meer →

Optimisme troef bij raming extra banen

woensdag 14 mei 2014  - Dries De Smet en Christof Van Schoubroek  -  De Standaard, pag. 14. 

De politieke partijen zijn wel erg optimistisch over het aantal banen dat ze met hun loonlastenverlaging zullen creëren. Van alle scenario's waarvoor de KU Leuven een raming maakte, zitten de cijfers van de partijen op of zelfs boven het meest rooskleurige scenario.

Lees meer →

Jong Vld'ers discussiëren over economische crisis en politiek

vrijdag 9 mei 2014  - Frederic Vandebroek  -  Het Belang van Limburg, pag. 6. 

Jong Vld Beringen organiseerde een sprekersavond in parochiezaal Sint-Paulus in Paal. Dieter Guffens, senior economist bij de KBC Groep, en Lode Vereeck, professor economie en Vlaams volksvertegenwoordiger, waren de sprekers van dienst.

Lees meer →

Lode Vereeck: eerste van de klas

zaterdag 3 mei 2014  - Eric Donckier en Yves Lambrix  -  Het Belang van Limburg - Plus, pag. 2-5 

HASSELT - Zondag 25 mei trekken we naar de stembus om onze nieuwe volksvertegenwoordigers te kiezen voor de volgende vijf jaar. Om ons te helpen met kennis van zaken te stemmen, stelde Het Belang van Limburg het rapport van de Limburgse parlementairen op. Daaruit blijkt dat Lode Vereeck (Open Vld) veruit het beste parlementslid is. Zijn collega's vinden dat trouwens ook, dat wil wat zeggen.

Lees meer →