Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

In de pers

Belgische stroomprijs bij duurste van Europa

dinsdag 19 november 2013  -  Het Belang van Limburg, pag. 1 

BRUSSEL - Sinds 2004 is de elektriciteitsfactuur in Vlaanderen met 43% gestegen, tot 735 euro in 2012. Voor België gaat het om een stijging van 59%. De levensduurte steeg in dezelfde periode met 22%. Dat zegt Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD).

Lees meer →

Elektriciteit het duurst voor kleine verbruikers

dinsdag 19 november 2013  - ANN VAN DEN BROEK  -  De Morgen, pag. 2 

Onze energiekosten zijn de afgelopen acht jaar met 43 procent gestegen, terwijl het leven 'slechts' 22,6 procent duurder werd. Opmerkelijk: hoe minder je verbruikt, hoe meer je betaalt. Kleine verbruikers zijn vaak net het armst.

Lees meer →

4.600.000 euro per jaar voor verloederde plantentuin

maandag 18 november 2013  - BARBARA DEBUSSCHERE  -  De Morgen, pag. 3 

Vlaanderen zal jaarlijks 4,6 miljoen euro bijpassen om de verwaarloosde Plantentuin van Meise onder handen te nemen. Die valt vanaf 2014 onder Vlaamse bevoegdheid. De Inspectie Financiën berekende voor het eerst wat de tuin zal kosten, en de rekening is gepeperd.

Lees meer →

Vlaamse regering krijgt de volle laag

donderdag 14 november 2013  -  De Standaard, pag. 5 

Het Vlaamse evenwicht is schone schijn, besluit de oppositie uit de kritiek van het Rekenhof op de begroting.

Lees meer →

Rekenhof hekelt begrotingstrucs van Muyters

woensdag 13 november 2013  - BARBARA MOENS  -  De Tijd, pag. 6 

De Vlaamse regering gaat er van uit dat ze 593 miljoen euro die ze heeft voorzien voor 2014 niet zal uitgeven. Het Rekenhof betreurt dat de Vlaamse regering al haar buffers opgesoupeerd heeft, zodat er geen marge meer is om tegenvallers op te vangen.

Lees meer →

15.000 jobs, gratis en voor niks

woensdag 13 november 2013  - Gert Peersman en Koen Schoors  -  De Standaard, pag. 38 

Dat de relancediscussie nu nog niet beslecht is, Gert Peersman en Koen Schoors snappen het niet. Het is nochtans duidelijk wat moet gebeuren, zeggen ze. Verhoog de btw en verlaag de loonlasten, en je krijgt fors meer banen zonder dat je de begroting in het rood duwt. Er woedt al een tijdje een debat over de relancemaatregelen die de overheid kan nemen om de economie een duwtje in de rug te geven. Met het oog op een goede besluitvorming heeft het Planbureau op uniforme wijze een aantal mogelijkheden becijferd. Een daarvan, de verlaging van de btw op elektriciteit, is in de media uitgebreid aan bod gekomen. De maatregel zou tegen 2018 bijna 8.000 banen kunnen opleveren. Groot was onze verbazing toen Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) vorige week ook de andere scenario's die door het Planbureau werden berekend openbaar maakte. Uit de cijfers blijkt immers dat een btw-verlaging voor elektriciteit van alle mogelijke scenario's het grootste kostenplaatje per gecreëerde job heeft. Op kruissnelheid kost het voorstel de belastingbetaler jaarlijks (!) ruim 45.000 euro per job.

Lees meer →

Vlaming vindt weg naar elektrische auto niet

zaterdag 9 november 2013  - ANN DE BOECK  -  De Morgen, pag. 12 

'In 2011 beloofde minister Lieten een uitgestippeld beleid voor de elektrische wagen. Bijna drie jaar later zijn er nog altijd geen concrete maatregelen' Lode Vereeck, Vlaams Parlementslid LDD

Lees meer →

Zo wankel is onze welvaartsstaat

woensdag 30 oktober 2013  - Dieter Dujardin  -  Het Laatste Nieuws, pag. 3. 

100 Belgen zijn er slechts 41 die hun brood verdienen met een job. 6 van hen zijn zelfstandigen, 26 werken voor een baas en 9 zijn ambtenaar. Die laatsten zorgen er uiteraard wel mee voor dat het systeem functioneert, door de dienstverlening die ze leveren en de belastingen die ze betalen, maar ze maken geen onderdeel uit van de private sector die de belastingen betaalt.

Lees meer →

ONTLUISTEREND BEELD VAN ONZE STAAT

woensdag 30 oktober 2013  - DIETER DUJARDIN  -  Het Laatste Nieuws, pag. 1 

Op 100 Belgen zijn er slechts 41 die werken, van wie 9 voor de staat. Uiteindelijk zorgt dus amper 32% voor de welvaart waarmee de overheid de rekeningen betaalt voor de ambtenarij, de jeugd, de werklozen en de almaar groter wordende groep senioren. Dat leert een doorlichting van econoom en politicus Lode Vereeck (LDD). "De foto van onze welvaartsstaat is een omgekeerde piramide die wankelt."

Lees meer →

Raad die beslissingen moet versnellen loopt enorme achterstand op

dinsdag 22 oktober 2013  - ANN VAN DEN BROEK  -  De Morgen, pag. 1 

Meer dan duizend Vlamingen met een bouwvergunning op zak wachten ondertussen al meer dan twee jaar op het verdict van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een instantie die net in het leven werd geroepen om 'snel' te beslissen of een project al dan niet mag doorgaan.

Lees meer →

Peeters wil duidelijkheid van Odell

vrijdag 18 oktober 2013  -  Het Belang van Limburg, pag. 16 

BRUSSEL - Vlaams minister-president Kris Peeters gaat aan topman Stephen Odell van Ford meer uitleg vragen over de aankondiging van Ford vorige week om de site van Ford Genk wereldwijd te promoten. Dat antwoordde Peeters gisteren op vragen van de Vlaams parlementsleden Lode Vereeck (LDD) en Chris Janssens (Vlaams Belang).

Lees meer →

Oppositie laakt 'joepie-communicatie'

vrijdag 18 oktober 2013  -  De Standaard, pag. 7 

De Vlaamse regering stelt de tussentijdse resultaten van haar toekomstplan VIA te rooskleurig voor, klinkt het bij de oppositie in het parlement.

Lees meer →

Spoorlijn niet hypothekeren

zaterdag 12 oktober 2013  -  Het Laatste Nieuws, pag. 41. 

De tram is een uitstekend vervoersmiddel in een stad. De bipool Hasselt-Genk (lijn 2) kan een tram dus goed gebruiken. De lijnen 1 en 3 naar Maastricht en Lommel zijn echter verplaatsingen tussen steden. Daarvoor dienen treinen (cfr. lijn 3). De sneltram op lijn 1 mag de toekomst van de spoorlijn Antwerpen-Hasselt-Maastricht-Duitsland niet hypothekeren.

Lees meer →

Vlaanderen loopt opnieuw achterstand op

donderdag 10 oktober 2013  -  De Standaard, pag. 5 

Met Nederland samenwerken voor wetenschappelijk onderzoek vindt oppositielid Lode Vereeck prima. Maar het verhult wel dat Vlaanderen weer achterstand oploopt met zijn inhaalplan voor onderzoek.

Lees meer →

Peeters verhoogt druk op Ford

donderdag 10 oktober 2013  -  Het Belang van Limburg, pag. 18 

BRUSSEL - Als Ford Europa juridische procedures over de gronden van Ford Genk wil vermijden, zal het stappen moeten zetten. Dat heeft Vlaams minister-president Kris Peeters gezegd in een telefonisch gesprek met Stephen Odell, de topman van Ford Europe.

Lees meer →

Tijd van kapitaalverankering is voorbij

zaterdag 5 oktober 2013  - Barbara Moens  -  De Tijd, pag. 7 

In plaats van ondernemingen dwingend hier te houden wil de Vlaamse regering vooral inzetten op een gezond bedrijfsklimaat. Maar daar knelt het schoentje, blijkt uit een studie van de Vlaamse administratie.

Lees meer →

Vandeurzen helpt ziekenhuizen op weg naar obligatiemarkt

vrijdag 4 oktober 2013  - BARBARA MOENS EN BART HAECK  -  De TIjd, pag. 8 

Ziekenhuizen en andere welzijnsinstellingen krijgen vaak een 'njet' als ze bij de bank willen lenen. De Vlaamse regering helpt ze nu met een waarborg richting obligatiemarkt.

Lees meer →

Minister Schauvliege bestempelt Fordfabriek 'onterecht' niet brandveilig

donderdag 3 oktober 2013  -  Het Laatste Nieuws, pag. 19 

Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege laat uitschijnen dat de Fordgebouwen met uitzondering van de pershal, de blauwe blok waar de bedienden werken en de wielenfabriek brandonveilig zouden zijn. Dat heeft ze namelijk geantwoord op een schriftelijke vraag die het Limburgs parlementslid Lode Vereeck (LDD) haar stelde over de staat van de fordfabriek en wat er bij de sluiting eind volgend jaar moet mee gebeuren.

Lees meer →

Deel Ford-gebouwen moet tegen de grond

donderdag 3 oktober 2013  - RALPH GREGOOR  -  De Standaard, pag. 35 en Het Nieuwsblad, pag. 22 

Als er nieuwe activiteiten komen op de site van Ford Genk, dan zullen wellicht meerdere gebouwen eerst worden gesloopt. Uit verslagen van de brandweer blijkt immers dat enkele panden niet meer brandveilig zijn.

Lees meer →

Deel van Ford Genk moet worden gesloopt

donderdag 3 oktober 2013  -  De Tijd, pag. 18 

Na de sluiting van de Ford-autofabriek in Genk volgend jaar, kan het grootste deel van de gebouwen het best gesloopt worden. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) op een schriftelijke vraag van Lode Vereeck (LDD).

Lees meer →

Grootste deel Ford Genk moet gesloopt

woensdag 2 oktober 2013  -  Het Belang van Limburg, pag. 1 

GENK - Als de fabriek van Ford Genk eind volgend jaar dichtgaat, wordt het overgrote deel van de gebouwen best gesloopt. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Leefmilieu Schauvliege (CD&V) op een schriftelijke vraag van Lode Vereeck (LDD).

Lees meer →

Meeste gebouwen bij Ford Genk best gesloopt

woensdag 2 oktober 2013  -  Het Belang van Limburg, pag. 4 

BRUSSEL - "De Genkse brandweer heeft vastgesteld dat alleen de pershal, wielenfabriek en het hoofdgebouw op de site van Ford Genk brandveilig zijn. We kunnen ervan uitgaan dat de andere gebouwen gesloopt moeten worden." Dat heeft Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) geantwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Lode Vereeck (LDD).

Lees meer →

Vlaanderen krijgt een belasting- en besparingsregering

donderdag 26 september 2013  - ALAIN MOUTON  -  Trends, pag. 16 

Bezorgt de zesde staatshervorming Vlaanderen een financiële kater? Nieuwe middelen komen slechts in beperkte mate naar de deelstaten, en groeien onvoldoende. De beperkte extra fiscale autonomie zal al evenmin leiden tot minder fiscale druk.

Lees meer →

Regering blaast stof van Oosterweel

donderdag 26 september 2013  - Paul Geudens  -  Gazet van Antwerpen, pag. 12 

Oppositie kritisch voor "regering in lopende zaken" Minister-president Kris Peeters heeft aangekondigd dat er de komende maanden beslissingen zullen vallen over belangrijke mobiliteitsdossiers, zoals Oosterweel. Zijn regering kreeg gisteren het vertrouwen in het Vlaams Parlement.

Lees meer →

Uw nachtwinkelbeleid is discriminatie

donderdag 26 september 2013  -  Het Belang van Limburg, pag. 22 

Lode Vereeck (DAAD) wees er aanvankelijknog braafjes op dat er in de begroting 6.000 euro inkomsten voorzien waren uittaksen op deze handelszaken, terwijl de drie nachtwinkels die nog resten elk1.500 euro dokken.

Lees meer →

Alle Vlaamse politieke partijen willen woonbonus hervormen

donderdag 19 september 2013  - BARBARA MOENS  -  De Tijd, pag. 4 

'Het debat over de woonbonus is geopend', verklaarde Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). De Vlaamse regering verzekert dat de al aangegane leningen geen gevaar lopen en dat er voor januari 2015 niets verandert.

Lees meer →

Ford weigert Vlaamse steun terug te betalen

donderdag 19 september 2013  -  De Tijd, pag. 5 

De Amerikaanse autobouwer Ford is niet van plan de 42,9 miljoen euro die hij in de periode 2002-2012 aan investerings- en opleidingssteun van Vlaanderen kreeg, terug te betalen. In januari had Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V, foto) dat geëist omdat Ford zijn engagementen niet nakomt.

Lees meer →

Peeters dreigt met rechtszaak als Ford subsidies niet teruggeeft

donderdag 19 september 2013  -  Het Laatste Nieuws, pag. 5 

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) dreigt een blauwtje te lopen. De 43 miljoen euro Vlaamse subsidies die hij van Ford had teruggeëist nadat het bedrijf de sluiting van de fabriek in Genk had aangekondigd, wordt vooralsnog niet teruggestort.

Lees meer →

Ford wil 42,9 miljoen niet terugbetalen

woensdag 18 september 2013  - Eric DONCKIER  -  Het Belang van Limburg, pag. 5 

Ford is niet van plan om de 42,9 miljoen euro die het in de periode 2002-2012 aan investerings- en opleidingssteun kreeg, terug te betalen. Dat heeft het bedrijf aan minister-president Kris Peeters laten weten. Het nieuws dateert al van 10 juni, maar raakte nu pas bekend via het antwoord van minister-president Kris Peeters op een schriftelijke vraag van Lode Vereeck (LDD).

Lees meer →

Rommelkredieten kosten Vlaanderen 11 miljoen euro

dinsdag 17 september 2013  -  Het belang van limburg, pag.4 

Vier Vlaamse overheidsinstellingen verliezen minstens elf miljoen euro op beleggingen in langlopende rommelkredieten die ze kochten voor het uitbreken van de financiële crisis.

Lees meer →

Rommelbelegging kost Vlaanderen 11 miljoen

maandag 16 september 2013  - Pascal Dendooven  -  De Standaard, pag. 24. 

Vier Vlaamse overheidsinstellingen verliezen minstens 11 miljoen euro op hun rommelobligaties. Bovendien zit geld geblokkeerd, waardoor Vlaanderen moet lenen om PMV aan middelen te helpen.

Lees meer →

Minister Muyters enthousiast over initiatief van schaatser Bart Swings

zaterdag 17 augustus 2013  -  Het Laatste Nieuws, pag. 12 

Bedrijven vinden die de ploeg willen steunen is erg moeilijk. Via de fans moeten we toch zo'n 400.000 euro kunnen inzamelen Schaatsmanager Bart Veldkamp Voor het eerst doen topsporters een beroep op geld van hun supporters om hun dure trainingen en materiaal te kunnen betalen. Schaatser Bart Swings startte deze week met zulke 'crowdfunding' om te kunnen deelnemen aan de Winterspelen en ook het bobsleeteam roept intussen zijn fans op tot sponsoren. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) ziet hierin zelfs een mogelijkheid voor álle Vlaamse topsporters. Sportmarketeers hebben er echter hun twijfels bij.

Lees meer →

Verkoop elektrische auto's is helemaal in elkaar gestort

donderdag 1 augustus 2013  - Guido CLOOSTERMANS  -  Het Belang van Limburg, pag. 2 

Hier denkt men dat er laadpunten bijkomen als er maar genoeg elektrische auto's rondrijden. Het is net andersom Lode Vereeck (LDD) Lode Vereeck (LDD) vergelijkt Vlaams beleid met Nederland en Noorwegen HASSELT - De verkoop van elektrische auto's is in de eerste helft van het jaar volledig in elkaar gestort. Tot dan werden in ons land amper 136 elektrische wagens ingeschreven, blijkt uit cijfers van Febiac.

Lees meer →

Gemeenten wentelen kosten afvalwater af op consument

zaterdag 20 juli 2013  -  De Standaard, pag. 10 

De lokale belastingen op het lozen van huishoudelijk afvalwater zijn in zeven jaar tijd verdrievoudigd. 'Kraantjeswater is een basisrecht, maar Vlaamse gezinnen staan stilaan voor een torenhoge factuur. En de prijs gaat alleen maar blijven stijgen', zegt Lode Vereeck.

Lees meer →

Auditeurs vragen overbodig personeel

donderdag 18 juli 2013  - ANN VAN DEN BROEK  -  De Morgen, pag. 8 

In hun jaarverslag van 2012 spreken IAVA, de Interne Audit van de Vlaamse Administratie, en zijn aansturend orgaan, het Auditcomité, straffe taal. Onomwonden klinkt het anderhalve pagina lang dat het personeelsbestand van het auditagentschap ontoereikend is en dat dat al het geval is sinds de opstart in 2000. Maar de politiek heeft nooit gehoor gegeven aan die bekommernis, aldus het jaarrapport, ook al uit "begrijpelijke budgettaire gronden".

Lees meer →

650.000 euro voor schade door wegdek

donderdag 18 juli 2013  -  De Morgen, pag. 9 

De Vlaamse overheid ontving in 2012 1.611 claims van weggebruikers voor schade opgelopen door de staat van de verkeersinfrastructuur. In 610 gevallen werd effectief een vergoeding uitbetaald, goed voor een totaal bedrag van 652.133 euro. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) op een vraag van Lode Vereeck (LDD). Het aantal schadeclaims en de uitbetaalde vergoedingen lagen in 2012 lager dan de jaren voordien. In 2010 en 2011 werden respectievelijk 1.887 en 2.336 schadeclaims ingediend, waarop in 868 en 980 gevallen effectief ingegaan werd.

Lees meer →

Verdubbeling klachten over wegen

donderdag 18 juli 2013  - Eric DONCKIER   -  Het Belang van Limburg, pag 5 

BRUSSEL - De eerste vijf maanden van dit jaar waren er al méér klachten over de staat van onze wegen (4.565 klachten) dan in het hele jaar 2012 (4.225). Of dit ook zal leiden tot meer schadeclaims en uitbetaalde schadevergoedingen, is nog niet duidelijk. In 2012 ging het om 1.691 schadeclaims.

Lees meer →

Vergelijk kostprijs en taken van Vlaamse diplomatie met die in buurlanden

donderdag 18 juli 2013  - KOEN DEDOBBELEER   -  De Tijd, pag. 6 

Een centraal aanspreekpunt in Brussel voor alle Vlaamse vertegenwoordigers moet dubbelwerk en inefficiëntie vermijden. Fractieleider LDD, Lode Vereeck

Lees meer →

180 miljoen voor 10.000 jobs

woensdag 17 juli 2013  -  Het Laatste Nieuws, pag. 12 

SUBSIDIES MOETEN LIMBURG OVER KATER FORD HELPEN De middenstand reageert alvast argwanend op de komst van Ikea, shoppingcentra en een nieuw vakantiepark Met een waslijst investeringen in onder meer mobiliteit, onderwijs, bedrijfsterreinen en toerisme wil de Vlaamse regering Limburg over zijn Ford-kater helpen. 180 miljoen euro hebben Peeters en co daarvoor over. Doel: de 10.000 jobs die in één klap worden weggevaagd één voor één terugwinnen. De juiste strategie? "Ja", verrast econoom en LDD-parlementslid Lode Vereeck. "Opnieuw alle eieren in één mand leggen zou waanzin zijn." Geert Noels heeft het over "nepjobs".

Lees meer →

Extra commissie over SALK-uitvoeringsplan

dinsdag 16 juli 2013  -  Het Belang van Limburg, pag. 7 

BRUSSEL - De commissie Economie komt donderdag in extra vergadering bijeen om te debatteren over het SALK-uitvoeringsplan. Dit gebeurt op vraag van Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD).

Lees meer →

Laat supporters meebetalen voor sporter

maandag 15 juli 2013  - Fabian Lefevere  -  Het Nieuwsblad, pag. 9 

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor crowdfunding van topsporters, een systeem waarin supporters en bedrijven kunnen meebetalen aan de carrière van hun favoriet. Dat zegt hij op aangeven van de Vlaams Parlementsleden Lode Vereeck en Ulla Werbrouck (LDD). Fabian Lefevere

Lees meer →

Investeringen kunnen 900 miljoen goedkoper

woensdag 3 juli 2013  - Barbara Moens  -  De Tijd, pag. 6 

De Vlaamse overheid zou beter niet meer lenen bij de banken. Als ze rechtstreeks een beroep zou doen op de obligatiemarkt, kan ze de komende twintig jaar 900 miljoen euro uitsparen bij de bouw van ziekenhuizen, rusthuizen en scholen. Dat berekende consultant Roland Berger.

Lees meer →

"Laat energiezuinigheid grondbelasting bepalen"

vrijdag 28 juni 2013  - Yves Lambrix  -  Het Belang van Limburg, pag. 11 

Lode vereeck (LDD) wil onroerende voorheffing vernieuwen. De onroerende voorheffing is een belasting die u elk jaar betaalt op elke eigendom (onroerend goed) dat u in ons land hebt. Ze wordt berekend op basis van het federaal Kadastraal Inkomen (KI).

Lees meer →

Boetes voor bouwovertredingen breken record

dinsdag 25 juni 2013  - Ann van den Broek  -  De Morgen, pag. 7 

De opbrengsten uit dwangsommen en administratieve boetes voor bouwovertredingen lagen nooit hoger. Van minnelijke schikkingen is nauwelijks sprake.

Lees meer →

Vlaamse onderzoekers krijgen te weinig kansen

maandag 17 juni 2013  - Ann van den Broek  -  De Morgen, pag. 6 

Wil Vlaanderen een braindrain voorkomen, dan moet een op de drie van de aangevraagde onderzoeksprojecten ingewilligd worden. Maar Vlaanderen komt zelfs niet in de buurt.

Lees meer →

Vervroegd vertrek onderwijzers kost 55 miljoen

woensdag 12 juni 2013  - Barbara Moens  -  De Tijd, pag. 7 

In 2013 doen nog 3.980 onderwijzers beroep op de TBS-regeling. De Vlaamse regering besliste vorig jaar de TBS-regeling - de vervroegde vertrekregeling voor leerkrachten - uit te laten doven. Toch weegt de regeling nog zwaar op de Vlaamse begroting.

Lees meer →

Oppositie vreest belastingverhoging door nieuwe weg

woensdag 29 mei 2013  -  Het Laatste Nieuws, pag. 19 

De Diepenbeekse oppositiepartijen DAAD, Groen en sp.a vrezen dat er een belastingverhoging op til is, als gevolg van de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de Peperstraat en de Waardestraat. Schepen van Financiën Jos Leroi (CD&V) ontkent dat.

Lees meer →

Noord-Zuid verbinding kostte al acht miljoen

dinsdag 28 mei 2013  - Kizzy Van Horne  -  De Standaard, pag. 31 

Houthalen-Helchteren Noord-Zuid verbinding kostte al acht miljoen De verschillende studies die werden uitgevoerd over de aanleg van de Noord-Zuidverbinding, hebben al meer dan acht miljoen euro gekost. Dat blijkt uit een vraag van parlementslid Lode Vereeck (LDD) aan Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V).

Lees meer →

BAM slokte al 142 miljoen euro op

dinsdag 28 mei 2013  -  Het Laatste Nieuws, pag. 16 

Voor het BAM-tracé, dat de Antwerpse ring moet rondmaken, zijn al 142 miljoen euro aan studiekosten uitgegeven. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) opvroeg bij minister Hilde Crevits (CD&V).

Lees meer →