Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

In de pers

Dit is geen goed beheer van openbare financiën

maandag 12 december 2011  -  De Morgen, pag. 5 

De Vlaamse regering heeft gronden van de Vlaamse Milieu Maatschappij verkocht aan Aquafin, maar door de achterliggende financiering betaalt de Vlaamse regering een tweede keer voor dezelfde investering. Zowel het Rekenhof als de Inspectie van Financiën uitten al scherpe kritiek op die operatie.

Lees meer →

Actie tegen Spartacustram

maandag 12 december 2011  -  De Standaard, pag. 27 

Actiecomité Leefbaar Hasselt heeft zaterdag een gedeelte van het traject van de toekomstige Spartacustram te voet afgelegd. Het gaat meer bepaald om het traject van de tram die in de toekomst tussen Hasselt en Maastricht zal rijden. De actie werd ondersteund door buurtbewoners die ook tegen de komst van de tram pleiten.

Lees meer →

Spartacus schaadt leefbaarheid in Hasselt

maandag 12 december 2011  -  Het Nieuwsblad, pag. 63 

Leefbaar Hasselt en enkele misnoegde buurtbewoners hebben zaterdag actie gevoerd tegen de Spartacustram. Ze roepen het stadsbestuur op om een grondig onderzoek te voeren naar de kostprijs en om de leefbaarheid te bewaken. Peter Henderix

Lees meer →

Vlaams pronkstuk voor innovatie struikelt

vrijdag 9 december 2011  -  De Tijd, pag. 12 

TINA, het paradepaardje van het Vlaams innovatiebeleid, valt al zonder brandstof voor het fonds goed en wel vertrokken is. De Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds zijn niet bereid de toegezegde 300 miljoen euro rechtstreeks in het TINA-fonds te injecteren.

Lees meer →

Europa investeert geen 300 miljoen in het TINA-fonds

vrijdag 9 december 2011  -  Het Belang van Limburg, pag. 6 

Europa investeert geen 300 miljoen euro in het TINA-fonds. De Vlaamse regering richtte dat fonds begin dit jaar op "om de Vlaamse economie te transformeren". Ze stak er 200 miljoen euro in. Nochtans is 500 miljoen euro volgens Vlaams minister-president Kris Peeters "het kritische minimum" om iets serieus te realiseren."

Lees meer →

Europa weigert 300 miljoen euro voor paradepaardje Kris Peeters

vrijdag 9 december 2011  -  Gazet van Antwerpen, pag. 75 

De Vlaamse regering stak er via de Participatie Maatschappij Vlaanderen zelf al 200 miljoen euro in. Maar volgens Vlaams minister-president Kris Peeters is 500 miljoen "het kritische minimum" om iets serieus te realiseren. Toen hij in maart vorig jaar de oprichting van het TINA-fonds aankondigde (Transformatie, Innovatie en Acceleratie), zag Vlaams minister-president Kris Peeters dit als een cruciale pijler in zijn 'Nieuw Industrieel Beleid'. Het werd meermaals als voorbeeld aangehaald voor de daadkracht van deze Vlaamse regering

Lees meer →

Tramlijn tussen Hasselt en Maastrichtzal 300 miljoen euro kosten

woensdag 30 november 2011  -  Het Nieuwsblad, pag. 55 

Volgens Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) lopen de kosten van sneltramlijn 1 in het Spartacusplan op tot 300 miljoen euro.

Lees meer →

300 miljoen voor tramlijn

woensdag 30 november 2011  -  De Standaard, pag. 26 

In september keurde de Vlaamse regering het voorstel van de eerste tramlijn binnen het Spartacusplan, tussen Hasselt en Maastricht, goed. De kostprijs zou 122,2miljoen euro bedragen. Maar volgens Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) kloppen die cijfers niet.

Lees meer →

SBM: “Tram Hasselt-Ma​astricht loopt financieel uit de hand”

woensdag 30 november 2011  -  Maastricht Aktueel 

Stadsbelangen Mestreech constateert opnieuw dat de kosten voor het sneltramproject Hasselt-Ma​astricht explosief blijven stijgen. Volgens de partij ontspoort het project financieel helemaal. De fractie heeft twijfels of het bij de 45 miljoen blijft voor wat betreft het Nederlands aandeel.

Lees meer →

Kostprijs sneltram Hasselt-Maastricht: 300 miljoen euro

dinsdag 29 november 2011  -  Het Belang van Limburg, pag. 1 

De Spartacus-tramlijn Hasselt-Maastricht zal minstens 300 miljoen euro kosten. Dit leidt Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) af uit antwoorden van Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits.

Lees meer →

Spartacus kost geen 137 maar zeker 300 miljoen

dinsdag 29 november 2011  -  Het Belang van Limburg, pag. 5 

"De Spartacus-tramlijn Hasselt-Maastricht zal geen 137 miljoen euro kosten zoals de Vlaamse regering op 23 september besliste, maar minstens 300 miljoen euro." Dat leidt Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) af uit antwoorden van Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V).

Lees meer →

Help, IWT heeft nog 18 miljoen euro over

donderdag 17 november 2011  -  De Tijd, pag. 8 

Hoewel de Vlaamse regering druk op zoek is naar 107 miljoen extra besparingen om haar begroting in evenwicht te krijgen, heeft het Vlaams Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) nog 18 miljoen euro op te maken voor het einde van het jaar. Dat blijkt uit een interne mail.

Lees meer →

Geld IWT moet de deur uit

donderdag 17 november 2011  -  De Standaard, pag. 9 

Het Vlaams Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) moet tegen eind dit jaar nog 18miljoen euro zien op te maken. Dat blijkt uit een interne mail die de LDD-fractieleider Lode Vereeck in handen kreeg.

Lees meer →

Lode Vereeck (LDD) hekelt zoektocht van IWT om dit jaar nog 18 miljoen euro uit te geven

donderdag 17 november 2011  -  Gazet van Antwerpen, pag. 6 

LDD -fractieleider Lode Vereeck toverde gisteren een interne mail van het IWT te voorschijn waaruit blijkt dat het agentschap dit jaar nog 18 miljoen te spenderen heeft. "Belangrijkste reden is dat we voor 10 miljoen euro betalingen hebben bijgekregen die we niet hadden gevraagd", luidt het daarin.

Lees meer →

LDD verwijst Vlaamse begroting naar de prullenmand

dinsdag 15 november 2011  -  Persbericht LDD 

In het Vlaams parlement wordt vandaag de begroting 2012 besproken. Voor LDD gaat het om een ‘virtuele’ begroting die niet getuigt van zin voor realiteit. Op papier is er evenwicht; in de realiteit is er een tekort van 215 miljoen euro. Wordt het nieuw aangekondigde beleid (230 miljoen), waaronder de kindpremie, uitgevoerd of geschrapt? De begroting is een decreet. LDD vraagt een nieuwe begroting uit respect voor het parlement en de burgers.

Lees meer →

Twintig jaar innovatiebeleid haalt Europese norm niet

donderdag 10 november 2011  -  De Tijd, pag. 12 

Het vlaggenschip van het Vlaamse innovatie- beleid, het IWT, viert vandaag zijn 20ste verjaardag. Het mooiste cadeau dat het IWT zich kon wensen, is wellicht het halen van de Europese innovatienorm van 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Maar dat cadeau is het IWT niet gegund.

Lees meer →

Dehaene weer in parlement, nu zonder pottenkijkers

woensdag 9 november 2011  -  De Tijd, pag. 4 

Na zijn opgemerkte passage in het federaal parlement mag Jean-Luc Dehaene vandaag in het Vlaams Parlement tekst en uitleg geven over de ondergang van Dexia.

Lees meer →

Verborgen Vlaamse schuld zwelt aan

woensdag 9 november 2011  -  De Standaard, pag. 6 

'Gouverneur Luc Coene heeft gelijk, we moeten dringend overschotten boeken' LODE VEREECK, LDD-fractieleider

Lees meer →

Innovatie brengt weinig op

maandag 7 november 2011  -  De Standaard, pag. 6 

Het Vlaams Innovatiefonds dat starters met risicokapitaal financieel bijstaat, kost de Vlaamse overheid handenvol geld. Terwijl de opbrengsten aan de magere kant uitvallen. Het fonds, sinds 2006 goed voor 26 miljoen euro aan investeringen, boekt momenteel zelfs een minwaarde van meer dan 2 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten (SP.A).

Lees meer →

Vlaamse regering houdt adviezen achter

zaterdag 5 november 2011  -  De Standaard, pag. 8 

'Om met kritiek van de Inspectie van Financiën te kunnen omgaan, is de Vlaamse regering intern te zeer verdeeld' LODE VEREECK LDD-fractieleider

Lees meer →

Gemeenten hebben 7,6 miljard euro schuld

zaterdag 5 november 2011  -  Het Laatste Nieuws, pag. 2 

De 308 Vlaamse gemeenten hebben samen een schuld van 7,633 miljard euro. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois op vragen van parlementslid Lode Vereeck (LDD).

Lees meer →

Vlaamse regering houdt adviezen achter

zaterdag 5 november 2011  -  Het Nieuwsblad, pag. 14 

De adviezen van de Inspectie van Financiën worden niet langer systematisch doorgespeeld aan het Vlaams parlement. LDD-fractieleider Lode Vereeck schreeuwt moord en brand.

Lees meer →

Vlaamse gemeenten: 7,6 miljard euro schuld

vrijdag 4 november 2011  -  Gazet van Antwerpen, pag. 9 

Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) in antwoord op vragen van Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD). De cijfers komen er op een ogenblik dat er discussies zijn over het aandeel van de lokale besturen in het globaal overheidstekort. Volgens de Hoge Raad van Financiën hebben de gemeenten een tekort en zouden ze 1,3 miljard euro moeten besparen om het globaal overheidstekort te kunnen beperken. De minister-presidenten van de Vlaamse, Waalse en Brusselse regering betwisten die cijfers.

Lees meer →

Vlaamse gemeenten: 7,6 miljard euro schuld

vrijdag 4 november 2011  -  Het Belang van Limburg, pag. 8 

BRUSSEL - De 308 Vlaamse gemeenten hebben samen een schuld van 7,633 miljard euro. Voor de Limburgse gemeenten gaat het om 860 miljoen euro. Dat hoeft geen probleem te zijn, want op hun begrotingen hebben ze een overschot. Maar op termijn kunnen er wel problemen ontstaan.

Lees meer →

Vlaams Parlement spaart Francis Vermeiren niet

woensdag 26 oktober 2011  -  Het Nieuwsblad, pag. 8 

Francis Vermeiren, de voorzitter van de ter ziele gegane Gemeentelijke Holding, wil van geen schuld of verantwoordelijkheid weten. 'Ik zou nu exact hetzelfde doen', zei hij gisteren in het Vlaams Parlement. Maar oppositie én meerderheid wezen hem er wél met de vinger.

Lees meer →

'Niet schuldig, wél verantwoordelijk'

woensdag 26 oktober 2011  -  De Standaard, pag. 4 

Oppositie en meerderheid in het Vlaams Parlement slikken het niet dat Francis Vermeiren, voorzitter van de failliete Gemeentelijke Holding, zijn handen in onschuld wast.

Lees meer →

Vlaamse oppositie dringt aan op meer uitgaven voor onderzoek

dinsdag 25 oktober 2011  -  De Standaard, pag. 7 

De oppositie giet de doelstellingen van de Vlaamse regering over de stijging van de onderzoekskredieten tot 2020, in een voorstel van decreet. En ze daagt daarmee de regering uit.

Lees meer →

Oppositie eist vergrendeling groei innovatiebudget

dinsdag 25 oktober 2011  -  De Tijd, pag. 9 

De Vlaamse regering belooft fors in te zetten op innovatie, maar die beloftes zijn te vrijblijvend, vinden de oppositiepartijen Open VLD, LDD en Groen! Ze eisen dat het groeipad van de investeringen in onderzoek & ontwikkeling (O&O) decretaal, zeg maar wettelijk, worden verankerd.

Lees meer →

Open Vld, Groen! en LDD vragen geld voor ontwikkeling

dinsdag 25 oktober 2011  -  Gazet van Antwerpen, pag. 4 

Dat zeggen oppositiepartijen Open Vld, Groen! en LDD. Ze hebben meteen een voorstel ingediend om tegen 2020 zeker de norm van 1 procent van het bruto binnenlands product voor publieke uitgaven voor onderzoek te halen.

Lees meer →

"Onderzoeksmiddelen decretaal verankeren"

dinsdag 25 oktober 2011  -  Het Belang van Limburg, pag. 5 

Als Vlaanderen tegen 2020 een innovatieve topregio wil zijn, zal het de komende negen jaar 1,5 miljard euro extra moeten investeren in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O). Dat zeggen de oppositiepartijen Open Vld, LDD en Groen!. Zij dienen een voorstel van decreet in om dit decretaal te verankeren.

Lees meer →

"Schade voor G-Holding zoveel mogelijk beperken"

donderdag 20 oktober 2011  -  Het Belang van Limburg, pag. 6 

brussel - "In het dossier van de Gemeentelijke Holding wil de Vlaamse regering de schade voor iedereen zoveel mogelijk beperken. Daarom gaan we voor een geleidelijke vereffening."

Lees meer →

Dehaene moet uitleg geven in Vlaams Parlement

woensdag 19 oktober 2011  -  De Standaard, pag. 6 

Het Vlaams Parlement organiseert volgende week hoorzittingen over het dossier van de Gemeentelijke Holding en de grootbank Dexia. Eerst komen de topmannen van de holding aan de beurt, daarna moet oud-premier en huidig Dexia-voorzitter Jean-Luc Dehaene (CD&V) langskomen. Al zal die zitting achter gesloten deuren plaatsvinden.

Lees meer →

LDD: ‘Bescherm nu de belastingbetaler!’

dinsdag 18 oktober 2011  -  Persbericht LDD 

Voor LDD is de maat vol. Er kan voor LDD geen sprake zijn om nog bijkomend Vlaams belastinggeld in te zetten in een vergeefse poging om de doodstrijd van de Gemeentelijke Holding nog langer te rekken. De factuur voor de belastingsbetaler in Vlaanderen loopt torenhoog op. Daarom heeft LDD samen met Groen! een voorstel ingediend tot het oprichten van een onderzoekscommissie, die de verantwoordelijkheden in dit dossier moet blootleggen. Naarmate de uren verstrijken wordt immers de loodzware verantwoordelijkheid van de politieke bestuurders altijd maar duidelijker.

Lees meer →

De Wever loopt spitsroeden

donderdag 13 oktober 2011  -  De Standaard, pag. 6 

De N-VA hinkt op twee gedachten. Ze kraakte het Vlinderakkoord af, maar blijft wel in de Vlaamse regering om het uit te voeren. 'Een moeilijk moment', geeft voorzitter Bart De Wever toe.

Lees meer →

LDD: Nieuwe BIV stimuleert vervuiling

dinsdag 4 oktober 2011  -  Persbericht LDD 

In het Vlaams parlement voelden Vlaams parlementsleden Ivan Sabbe en Lode Vereeck deze namiddag Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege respectievelijk Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters aan de tand over de hervorming van de belasting op inverkeerstelling (BIV). Met die hervorming zal de Vlaamse Regering nooit ofte nimmer haar doel bereiken om de luchtkwaliteit te verbeteren, want de nieuwe BIV zal de verdieselijking van het wagenpark nog verder in de hand werken. De Vlaming wordt in zijn portemonnee getroffen door een belasting die niet eens bijdraagt tot de gezondheid van de Vlaming. Aangezien de BIV een forfaitaire belasting is, zet het de auto-eigenaars zelfs aan om meer met de wagen te rijden.

Lees meer →

10 miljard. Iemand meer?

zaterdag 1 oktober 2011  -  Het Laatste Nieuws, pag. 2 

Hoe meer instellingen de overheid uitvindt, hoe meer onduidelijkheid. De begrotingscijfers voor volgend jaar schommelden in september tussen een tekort van 5,7 miljard (Planbureau en Nationale Bank) en 10 miljard, het laatste cijfer volgens het zogenaamde monitoringcomité van de federale overheid. Dat blijkt nu te komen doordat de ene bron 'eerder optimistisch' is en de andere kiest voor 'het slechtst mogelijke scenario'.

Lees meer →

N-VA onder vuur in Vlaams parlement

donderdag 29 september 2011  -  Het Belang van Limburg, pag. 6 

In het Vlaams Parlement is gisteren gedebatteerd over de Septemberverklaring. De oppositie schoot vooral met scherp op de N-VA en haar ministers.

Lees meer →

'Er zit een rat in uw regering van grijze muizen'

donderdag 29 september 2011  -  De Morgen, pag. 4 

De Vlaamse oppositie heeft bloed geroken. Na de makke Septemberverklaring van minister-president Peeters (CD&V) en de spagaat van N-VA over de financieringswet hoopte ze gisteren in het parlement de meerderheid aan het wankelen te brengen. Maar de Vlaamse regering beet van zich af.

Lees meer →

LDD: Peeters II: Potverteerders en ruziemakers!

woensdag 28 september 2011  -  Persbericht LDD 

Deze middag vond in het Vlaams parlement de bespreking van de Septemberverklaring plaats. Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat minister-president Peeters niet kan verhullen dat er geen ploeg op het veld staat, laat staan een scorende ploeg. Dit hoeft niet te verbazen omdat deze Vlaamse regering en haar bijhorende parlementaire meerderheid als los zand aan elkaar hangen. Peeters II onderscheidt zich enkel door plannen maken en subsidies uitdelen. Bij afwezigheid van een doortastend beleid hypothekeert deze kortzichtige aanpak de toekomst van Vlaanderen. De pertinente weigering om in tijden van financiële onzekerheid begrotingsoverschotten te boeken typeert deze onverantwoorde, visieloze aanpak.

Lees meer →

Meeste Limburgse politici tevreden

zaterdag 24 september 2011  -  Het Nieuwsblad, pag. 6 

‘Ik ben als voormalig directeur-generaal van De Lijn blij dat we nu echt kunnen zeggen dat het Spartacusplan honderd procent zal uitgevoerd worden', zegt Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten (SP.A). ‘Limburg bleef lange tijd behoorlijk achter op vlak van openbaar vervoer. Het Spartacusplan zorgt ervoor dat Limburg krijgt waar het recht op heeft. Namelijk een modern, snel en toegankelijk openbaar vervoersysteem. '

Lees meer →

Kindpremie: één luier per dag

woensdag 21 september 2011  -  Het Laatste Nieuws, pag. 6 

Het plan van de Vlaamse regering om volgend jaar een eenmalige Vlaamse kindpremie (0 tot 2 jaar) in te voeren van 150 tot 200 euro krijgt zeer scherpe kritiek. Lijst Dedecker en Groen! spreken van een "misplaatst sinterklaasgeschenk op een fout moment".

Lees meer →

Unizo hekelt invoering kindpremie

woensdag 21 september 2011  -  De Tijd, pag. 8 

Unizo heeft zware bedenkingen bij de plannen van de Vlaamse regering om een kindpremie in te voeren. Volgens de ondernemersorganisatie is het niet het geschikte moment. 'De kindpremie staat dan misschien wel in het Vlaamse regeerakkoord, maar je moet ze invoeren wanneer daar ruimte voor is', zegt gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt.

Lees meer →

LDD: Kindpremie is misplaatst sinterklaasgeschenk

dinsdag 20 september 2011  -  Persbericht LDD 

De Vlaamse Regering wil vanaf 2012 een eenmalige kindpremie invoeren van 150 tot 200 euro voor kinderen van 0 tot 2 jaar. De maatregel kost de Vlaamse schatkist 30 miljoen euro per jaar. Voor LDD-fractieleider Lode Vereeck is dergelijke sinterklaaspolitiek in deze financieel krappe tijden volledig misplaatst. Voor LDD moeten de middelen prioritair worden ingezet op de Vlaamse kerntaken. Een aparte kindpremie bovenop de federale kinderbijslag hoort daar niet bij. Terwijl er onvoldoende geld is voor de kerntaken, zijn er blijkbaar wel middelen voor symbooldossiers.

Lees meer →

Een jaar vertraging voor Energyville

dinsdag 20 september 2011  -  Het Belang van Limburg, pag. 6 

BRUSSEL - Energyville, het kenniscentrum voor groene energie van de K.U.Leuven en VITO zal pas eind 2013 verhuizen naar de voormalige mijnsite van Waterschei.

Lees meer →

Vlaamse centenkwestie gaat over een schijntje

woensdag 14 september 2011  -  Het Laatste Nieuws, pag.6 

Peeters-II legt geld opzij om een groeivertraging op te vangen, maar de federale besparingsronde wordt er amper kleiner door

Lees meer →

Verwijlintresten Vlaamse overheid stijgen

woensdag 14 september 2011  -  Het Laatste Nieuws, pag. 6 

In het eerste semester van 2011 heeft de Vlaamse Overheid meer verwijlintresten moeten betalen voor onbetaalde facturen.

Lees meer →

‘We worden te gretig gedwarsboomd'

vrijdag 15 juli 2011  -  De Standaard, pag. 8 

De Vlaamse oppositie is het grondig beu dat de meerderheid alles in het werk stelt om het democratische controlerecht tegen te werken.

Lees meer →

Opmerkelijke coalitie valt Vlaamse meerderheid aan

vrijdag 15 juli 2011  -  De Morgen, pag. 5 

BRUSSEL - Een opmerkelijke coalitie van Groen!, Open Vld en LDD trekt aan de alarmbel. Het Vlaams Parlement functioneert niet naar behoren en dat is de schuld van de meerderheid, hekelen ze vanuit de oppositie.

Lees meer →

Peeters laat niet in kaarten kijken

donderdag 7 juli 2011  -  Gazet van Antwerpen, pag. 4 

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) laat nog niet in zijn kaarten kijken wat hij en zijn regering van de nota van formateur Elio Di Rupo vinden. 'De Vlaamse regering heeft zich nog niet over de tekst gebogen, dus ik ga daar nog geen uitspraken over doen. De partijvoorzitters hebben nog tot donderdagavond de tijd om te reageren, maar tot nader order ben ik geen partijvoorzitter', zo zei Peeters woensdag in het Vlaams Parlement.

Lees meer →

Vlaams Toekomstfonds is verleden tijd

woensdag 6 juli 2011  - Knack, pag. 32 

Het klonk zo mooi: Vlaanderen zou met het Vlaams Toekomstfonds een spaarpot aanleggen om conjuncturele schokken op te vangen en een langetermijnbeleid te voeren. Bij de start in 2007 zat er 360 miljoen euro in het fonds. Maar in september 2008 werd de spaarpot leeggehaald voor de reddingsoperatie van Dexia. In ruil kreeg Vlaanderen Dexia-aandelen, tegen 9,9 euro per aandeel. Nu is het Dexia-aandeel nog goed 2 euro waard. De politici proberen ondertussen recht te praten wat krom is, maar het Vlaams Toekomstfonds is dood en begraven.

Lees meer →