Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Motivatie

Waarom politicus worden in anti-politieke tijden?

“Vooruitgang maak je niet door aan de zijlijn te blijven staan, te jammeren of te klagen, maar door je ideeën uit te voeren.” Dit citaat van S. Hufsteddler geeft precies weer waarom ik in “de politiek” stap.

Als prof economie was en ben ik vooral bezig met de goede of slechte werking van de overheid en haar beleid. Werken de maatregelen en wetten, of niet? Politiek was en is dus mijn ding. Als prof nieuwe ideeën aanreiken, voorstellen doen, adviezen geven of kritische vragen stellen is zeker nuttig, maar het blijft toezien vanaf de zijlijn…

Door de huidige economische en politieke crisis wil ik mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen om zelf mee vorm te geven aan een ander beleid – ook vanuit de oppositie. Wat de crisis in België immers aantoont, is dat er nood is aan nieuwe politici met vernieuwende ideeën. Echte veranderingen dringen zich op voor de maatschappelijke en economische pijnpunten die de afgelopen maanden aan de oppervlakte zijn gekomen, maar ook voor de structurele uitdagingen die de komende jaren op ons af komen (bvb. vergrijzing).

Ik ga en sta voor een inhoudelijke en constructieve aanpak. Voor vernieuwende ideeën, maar vooral voor goed onderbouwde ideeën, die de problemen van de samenleving grondig aanpakken. Een aanpak gestoeld op het efficiënte gebruik van belastingsgeld (kosten-batenanalyse) en deugdelijke wetten (rechtseconomie). Diegenen die mij in debatten, lessen, krantenartikels of op televisie aan het werk hebben gezien, weten dat ik de dingen altijd eerlijk, objectief en in een heldere taal uitleg.

Emancipatie en efficiëntie vormen de basis van mijn politieke overtuiging. Emancipatie betekent dat mensen in staat zijn om zelf na te denken, zelf beslissingen te nemen en voldoende vrijheid krijgen om creatief te zijn. Het beleid zou de mensen dus vrijer en sterker moeten maken. Vandaag zien we net het omgekeerde: betuttelende regelgeving en maatregelen die de mensen afhankelijk i.p.v. zelfstandig maken. Een overheid is een machtig apparaat dat oplossingen kan bieden voor problemen in de samenleving. Maar vandaag is de overheid zelf deel van het probleem geworden. Efficiënte overheid betekent daarom niet enkel een daling van de belastingsdruk, maar vooral een doeltreffender beleid. Hoe die principes omgezet worden in concretere beleidsvoorstellen, kan u lezen in de rubriek Standpunten.

Alvorens te beslissen om in de politiek te stappen, heb ik natuurlijk twee keer nagedacht. Ik ben mij bewust dat de politiek een harde wereld is, waarin vaak meer aandacht is voor politieke spelletjes en eigenbelang dan voor de maatschappelijke problemen en oplossingen. Maar net daarom denk ik dat de politiek nood heeft aan authentieke mensen van buiten de traditionele politiek. Nieuwe, onafhankelijke politici met vernieuwende ideeën en een aanstekelijke visie, die zich voor een vernieuwend beleid willen inzetten.

Ik strijd voor vrijheid van meningsuiting, vrije markteconomie, onafhankelijkheid van de zuilen, directe democratie en subsidiariteit. Ik wil dat inzet terug beloond wordt, dat initiatief niet wordt afgeremd door zware fiscale of administratieve lasten en dat iedereen gelijke kansen moet krijgen om initiatief te nemen.