Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Standpunten

Inleiding, "Taksjager", pagina 7-13.

dinsdag 26 februari 2019  - Lode Vereeck  -  Uitgeverij Vrijdag, pag. 7-13. ISBN 978-94-6001-715-5 

Wat mag u van dit boek verwachten? Eerst duik ik met u onder in het hedendaagse oerwoud van belastingen. Gewapend met een groot kapmes, want we zullen ferm moeten snoeien om door het bos de bomen te zien. Geloof me, het is nog erger dan u dacht, maar uiteindelijk wordt wel duidelijk hoe het belastingstelsel in elkaar steekt en waarvoor u al die belastingen ‘betaalt’? Vervolgens vegen we alles van tafel en beginnen we met een wit blad. Daarop tekenen we het perfecte belastingstelsel uit. Dat moet eenvoudig, eerlijk, efficiënt en zo klein mogelijk zijn. Dit fiscaal ideaal is ons kompas. Het houdt ons op koers in onze zoektocht naar haalbare fiscale hervormingsvoorstellen. Een voor een leggen we ze op de rooster. Wat goed is, nemen we mee; wat slecht is, snijden we weg. En dan komt het einddoel van Taksjager in zicht: een fonkelnieuw belastingstelsel op maat van de samenleving in de eenentwintigste eeuw.

Lees meer →

Toespraak bij de voorstelling van "Taksjager" in de Senaat

dinsdag 26 februari 2019  - Lode Vereeck  -  Uitgeverij Vrijdag. ISBN 978-94-6001-715-5 

In Taksjager neem ik u in 5 etappes mee op mijn zoektocht naar het fiscaal ideaal, op weg naar de Gouden Graal van de economen, t.t.z. één enkele eenvoudige en eerlijke belasting die alle andere belastingen vervangt.

Lees meer →

Het nut van extremistische partijen in een democratie

maandag 12 november 2018 

Zoals de kanaries in de kolenmijn de mijnwerkers waarschuwden voor het dodelijke mijngas, zo vertellen extremistische partijen ons wat er gebeurt aan de rand van de samenleving. Het is belangrijk dat ook die stemmen gehoord worden. We kunnen er maar beter niet blind of doof voor zijn.

Lees meer →

De ‘sociale vlaktaks’ heet niets voor niets ‘sociaal’

vrijdag 17 november 2017 

De sociale vlaktaks van Open Vld heeft als doel de personenbelasting drastisch te vereenvoudigen en te verlagen. Door de schrapping van de aftrekposten, de positieve werkgelegenheidseffecten en de verbreding van de belastbare basis met de roerende inkomsten mag de sociale vlaktaks zich met recht sociaal noemen.

Lees meer →

Afbouw van schuldenberg door groene stroom kan aan 10 euro

woensdag 28 juni 2017  - Lode Vereeck 

Is het mogelijk om de Vlaamse schuldenberg aan groenestroomcertificaten weg te werken aan ongeveer 10 euro per gezin per jaar? Dat is een haalbare opdracht, maar stoelt m.i. wel op enkele aanames.

Lees meer →

No Illegal Taxation Without Compensation

zaterdag 24 juni 2017 

'No Taxation Without Representation' houdt onder meer in dat er geen belastingen worden geheven zonder parlementaire toestemming en zonder wettelijke basis. Een ongrondwettelijke belasting is dan ook een gevaarlijk precedent dat de rechtstaat ondermijnt. En dus geldt ook 'No Illegal Taxation Without Compensation.' Illegale belastingen moeten worden teruggestort aan het volk.

Lees meer →

Panacheren

maandag 29 mei 2017 

De grootste tekortkoming van een meerpartijendemocratie is dat de kiezer geen stem heeft bij de coalitievorming. Dit democratisch deficit kan opgevangen worden door te panacheren. Dat betekent dat de kiezer op verschillende partijen of kandidaten van verschillende partijen kan stemmen.

Lees meer →

Politieke vernieuwing: 100 voorstellen voor democratie en tegen oligarchie

maandag 15 mei 2017  - Lode Vereeck i.s.m. Rik Daems, Willem-Frederik Schiltz en Annemie Turtelboom 

De huidige democratische instellingen en spelregels voldoen niet meer. 100 voorstellen voor democratischere verkiezingen, een sterkere volksvertegenwoordiging en een betekenisvolle burgerparticipatie moeten er enerzijds voor zorgen dat de burgers en hun vertegenwoordigers terug meer macht krijgen. Anderzijds bestrijden ze de oligarchie door een slankere uitvoerende macht, minder particratie en meer transparantie.

Lees meer →

Het voorwaardelijk basisinkomen

vrijdag 21 april 2017 

Het basisinkomen is enkel haalbaar indien de onvoorwaardelijkheid wordt losgelaten en het gekoppeld wordt aan een gemeenschapsdienst, of indien het beperkt wordt tot een belastingvrije basisbijslag.

Lees meer →

Fiscaliteit van de toekomst: schaf de belastingbrief af

zondag 31 juli 2016 

Het idee om de belastingbrief af te schaffen leidt als vanzelf tot een nieuw belastingstelsel van bevrijdende bronbelastingen en een belastingvrije basisbijslag. Dat is een rechtvaardig systeem want iedereen is gelijk voor de wet, de fiscale druk is progressief en de tarieven zijn redelijk. Bovendien is het systeem innovatief, duidelijk, administratief eenvoudig en klaar voor de transactiegebaseerde economie van de toekomst.

Lees meer →

Coördinatie van het openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, MIVB)

donderdag 19 mei 2016  - Karin Brouwers en Lode Vereeck 

De samenwerking tussen de openbare vervoersmaatschappijen kan fors verbeterd worden door de vervoersregie te scheiden van de uitvoering en te snoeien in het woud van overlegorganen.

Lees meer →

De tax shift ontleed

zaterdag 31 oktober 2015  - Yves Lambrix  -  Het Belang van Limburg, De Plus, pag. 6. 

De tax shift die de regering-Michel doorvoert, is historisch en slim tegelijk. Historisch omdat ze 7,4 miljard euro lasten op arbeid wegshift, waardoor er onder normale omstandigheden 80.000 extra jobs worden gecreëerd. Slim omdat de koopkracht van werkenden, steuntrekkers en gepensioneerden er niet op achteruit gaat.

Lees meer →

Vluchtelingencrisis legt vooral bestaande economische problemen bloot

donderdag 24 september 2015 

De Conventie van Genève en de financiering van onze sociale welvaartsstaat lijken op gespannen voet te staan. Door de toegang tot de sociale 'verzekeringen' te beperken, maar wel de toegang tot de volledige sociale 'rechten' te garanderen, wordt een tweedeling in onze maatschappij vermeden.

Lees meer →

Eén jaar nieuwe Senaat. Een persoonlijke evaluatie

donderdag 25 juni 2015 

De Belgische Senaat ligt vaak onder vuur. Tijd voor een persoonlijke evaluatie na één jaar werken in de nieuwe Senaat, die hervormd is tot een Kamer der Deelstaten. Wie daar tegen is, wil niet dat Vlaamse parlementsleden zich bemoeien met federale materies (o.a. grondwetswijzigingen en staatshervormingen) en/of wil niet dat het (con)federale België functioneert. Mijn oordeel is dat een Kamer der Deelstaten erg nuttig is, maar veel te duur.

Lees meer →

T-TIP: meer welvaart door vrijhandel, maar geen uitverkoop aan corporate America

donderdag 11 juni 2015  - Patrick Dewael, Lode Vereeck en Philippe de Backer 

Het wordt dringend tijd dat het maatschappelijk debat over T-TIP opnieuw over feiten en reële bezorgdheden gaat, en niet over fabels.

Lees meer →

Langer werken. Hoe doe je dat?

maandag 8 juni 2015  - Lode Vereeck, Egbert Lachaert en Vincent Van Quickenborne  -  Visienota - Open Vld 

Langer werken. Hoe doe je dat? De stijgende levensverwachting maakt van langer werken een onontkoombare uitdaging voor de beleidsmakers. Werknemers langer aan de slag houden, lijkt een evidentie, maar makkelijk is het niet. In deze nota worden concrete voorstellen gedaan om alle werknemers, jong en oud, goesting te geven om langer door te werken.

Lees meer →

Razonabilidad es moralidad

woensdag 20 mei 2015  - Luk Van Biesen y Lode Vereeck 

El proyecto de ley belga afecta a los fondos buitres directamente. Esperemos que los diputados belgas se mantengan firmes y no sucumban a la presión y la mentira de los representantes de un grupo de capitalistas de casino inmorales.

Lees meer →

Redelijkheid is zedelijkheid

woensdag 20 mei 2015  - Luk Van Biesen en Lode Vereeck 

Het Belgische wetsvoorstel treft de aasgierfondsen recht in het hart. Hopelijk houden de Belgische kamerleden voet bij stuk en zwichten zij niet voor de druk en de leugens vanwege een groep immorele casinokapitalisten.

Lees meer →

Openbaar vervoer in de 21ste eeuw

dinsdag 12 mei 2015 

Collectief vervoer is geschikt voor de lange afstanden, individueel vervoer voor fijnmazige verplaatsingen. Geïndividualiseerd collectief vervoer (zoals de belbus) is een ‘contradictio in usu’. De toekomst is het gecollectiviseerd individueel vervoer (zoals elektrische zelfrijdende auto's).

Lees meer →

Vlaanderen heeft last van Parkinson’s Law

zondag 26 april 2015 

De opsplitsing van overheidstaken om een extra overheidsinstelling - met raad van bestuur - te kunnen creëren? Een participatiemaatschappij die met geleend geld de lopende uitgaven van de overheid voorfinanciert? Dat kan toch niet? Jawel. Van “goed bestuur” is in Vlaanderen bijwijlen weinig te merken. Het Vlaams Energiebedrijf is zonder meer het toppunt van bestuurlijke verdwazing en inefficiëntie.

Lees meer →