Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Standpunten

Vermogensbelastingen zijn dubbele belastingen

zaterdag 20 december 2014 

Vandaag pleit de gouverneur van de NBB voor belastingen op vermogen. Hij slaat de bal compleet mis. Vermogen is immers gestold inkomen dat al belast werd. De federale minister van Economie pleit dan weer voor belastingen op vermogenswinsten. Dat maakt meer zin, ware het niet dat er al veel vermogens- en vermogenswinstbelastingen met hoge tarieven bestaan. Conclusie van de dag: het is hoog tijd dat er gewerkt wordt aan een robuste belastingshervorming. De tijd van ballonetjes oplaten is voorbij.

Lees meer →

Innovention! Outsmarting Barcelona.

vrijdag 19 december 2014 

De Barcelona-norm voor nieuw onderzoek & ontwikkeling wordt ook deze legislatuur niet gehaald. Daarom moet Vlaanderen meer intelligent gebruik maken van bestaande O&O, zoals slapende patenten en licenties. Er moet dus een omslag komen van innovatie naar innoventie.

Lees meer →

Vermogens- en vermogenswinstbelastingen in België

dinsdag 16 december 2014 

Vermogens en vermogenswinsten worden in ons land veelvuldig en zwaar belast met een roerende voorheffing, onroerende voorheffing, erfenisrechten, schenkingsrechten, verdeelrechten, belasting op de toegevoegde waarde, registratierechten, hypotheekrechten, personenbelasting of vennootschapsbelasting op huuropbrengsten, heffingen op kapitaal uit de 2de en 3de pensioenenpijler, beurstaksen, heffingen op speculatieve meerwaarden uit de verkoop van aandelen en woningen, en binnenkort ook een kaaimantaks. En inkomen uit arbeid wordt zelfs nog zwaarder belast. Een fiscale hervorming is dus nodig en aangekondigd. Laat ons als goed voornemen voor het nieuwe jaar 2015 samen een nieuw belastingssysteem ontwikkelen dat tegelijkertijd rechtvaardiger is en meer welvaart creëert.

Lees meer →

De geldstromen in België. Zoals het was, zoals het is, zoals het zal zijn.

zaterdag 13 december 2014  - Eric Donckier  -  Het Belang van Limburg, pag. 22-23. 

Bij de vorming van de Vlaamse regering-Bourgeois en de federale regering-Michel en bij de begrotingsbesprekingen van de voorbije weken werden we doodgeslagen met cijfers. Het wordt alsmaar moeilijker om door de bomen het bos nog te zien. Gelukkig zijn er nog Lode Vereeck, professor aan de UHasselt en senator, en deze krant om orde in de chaos te brengen. De bijgaande schema’s brengen de geldstromen in België in kaart. Zoals het was. Zoals het is. En zoals het zal zijn.

Lees meer →

Een fiscale hervorming zal "smart" zijn of ze zal niet zijn

dinsdag 2 december 2014 

Het is geen goed idee om een fiscale hervorming door te voeren in tijden van budgettaire stress en/of onder tijdsdruk. Dat neemt niet weg dat een fiscale hervorming in België meer dan wenselijk is. Een duurzame fiscale hervorming kan echter enkel slagen indien het belastingssysteem SMART is: Simpel, Matig, Aanvaard, Rechtvaardig en Terecht.

Lees meer →

No tax shift without tax limit

zondag 16 november 2014 

Een bovengrens voor het overheidsbeslag is de basisvoorwaarde voor een rechtvaardige hervorming van het belastingssysteem.

Lees meer →

Absurd dat reglement senatoren verbiedt om vragen te stellen

zaterdag 15 november 2014 

De Senaat is hervormd tot een deelstatenkamer die de belangen van de deelstaten op federaal niveau behartigt. Toch wordt ze nog te vaak beschouwd als een federaal parlement dat zich niet te bemoeien heeft met de deelstaten.

Lees meer →

Gelijkheid als spelregel in de vrije markt

donderdag 6 november 2014 

De Franse goeroe-econoom Piketty is wereldwijd bekend voor zijn monumentale werk met de titel “Capital”, waarin hij de groeiende ongelijkheid in de wereld aanklaagt. Vormt de ongelijkheid een bedreiging voor onze toekomst en welvaart? En, zo ja, moeten er dan nieuwe regels komen in de economie?

Lees meer →

Tussen vraag en senaat staan wetten in de weg

donderdag 6 november 2014 

Om zijn parlementair werk naar behoren te kunnen vervullen, zou élke senator over alle nodige informatie, in het bijzonder over zijn eigen deelstaat, moeten kunnen beschikken. Dit stuit momenteel op (grond)wettelijke bezwaren. Maar waar een wil is, is een weg...

Lees meer →

"Drietrapsraket" lanceert jongeren, maar laat talent onbenut

woensdag 29 oktober 2014 

Eind oktober 2014 telde Vlaanderen 51.309 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, lanceerde de Vlaamse minister van Werk een “drietrapsraket” bestaande uit individuele beroepsopleidingen in de onderneming (IBO), werkinlevingen voor jongeren (WIJ!) en instapstages. Maar komt de raket wel van de grond? En zijn er voldoende jonge astronauten?

Lees meer →

Zweden versus Portugezen. Cijfers liegen nooit.

woensdag 22 oktober 2014 

De Zweedse coalitie van liberalen, Vlaams-nationalisten en christen-democraten wil vooral jobs creëren en geen schulden doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Dat wil de Portugese oppositie van socialisten en groenen eigenlijk ook, maar zij vinden dat de werknemers de rekening betalen. Niet waar, zeggen de Zweden, de regering neemt vooral maatregelen voor de koopkracht. Wie heeft er gelijk?

Lees meer →

Hoge rentelasten op oude schuld hinderpaal voor investeringsbeleid

zondag 5 oktober 2014 

Moet de overheid besparen of investeren via schuldfinanciering? Dat is de brandende beleidsvraag voor onze regeringen, nu de economie dreigt te verzanden in een deflatie en liquiditeitsval. Het antwoord is - zoals steeds - genuanceerd: het hangt af van de impliciete rentevoet, d.w.z. de rentelasten op de historische schuld.

Lees meer →

Anti-deflatoir beleid: welke opties resten er?

dinsdag 30 september 2014 

Nu de economische groei lijkt stil te vallen, dreigt Europa in een deflatie te verzinken. Een depreciatie of devaluatie van de euro lijkt zowat de enige uitweg. Alle andere opties (begrotingstekorten, lagere rentevoet, groei van de geldhoeveelheid) zijn of niet meer mogelijk, of niet doeltreffend.

Lees meer →

Gratis en gratis is twee

dinsdag 23 september 2014 

Door het koppig vasthouden aan het gratis openbaar vervoer voor alle senioren is het hele gratis-beleid in diskrediet geraakt. De weerzin tegen het gratis-beleid is vandaag zo groot dat alles op de schop gaat. Nochtans is het ene gratis het andere niet. Er is een wezenlijk verschil tussen een “gratis deel voor allen” en “alles gratis voor een deel”.

Lees meer →

De glorierijke toekomst van de senaat

dinsdag 16 september 2014 

In een federaal land is het nuttig om een tweede kamer te hebben die de belangen van de deelstaten op het federale niveau behartigt. In een confederaal model is de senaat zelfs de belangrijkste assemblée waar de deelstaten overleggen wat ze samen doen en hoe ze samenwerken. Wat ook de toekomst van België, een glorierijke toekomst gloort voor de senaat. Maar...

Lees meer →

Opinie Andreas Tirez: Zonder zelfrijdende auto geen visie op mobiliteit

donderdag 4 september 2014  -  De Tijd. 

DE STELLING door Andreas Tirez (denktank Liberales) in De Tijd: "De vraag is niet óf de zelfrijdende auto er komt, maar wanneer. De komst van die revolutie dringt nog onvoldoende door bij de beleidsmakers."

Lees meer →

'Vlaamse regering maakt met asociale miserietaks scheidende mensen tientallen miljoenen euro armer'

donderdag 10 april 2014  - Lode Vereeck  -  Knack.be 

Een beschaafd land heft géén belasting op verarming, schrijft Lode Vereeck (Open VLD) over de Vlaamse 'miserietaks'. 'Deze Vlaamse regering heeft een laffe aanval ingezet op scheidende mensen. Haar 'warme samenleving' bezorgt vele mensen dan ook koude rillingen.'

Lees meer →

Waarom ik een liberaal ben

vrijdag 7 februari 2014 

Ik ben een liberaal. Voor mij is individuele vrijheid de allerbelangrijkste waarde. Onvrije mensen zijn slaven, en ik weiger als een slaaf te leven. Ik wil kunnen vrij zijn, vrij handelen en vrij spreken. Elke vezel in mij verzet zich tegen betutteling of machtsmisbruik.

Lees meer →

"Het Onevenwichtige Evenwicht" (2014)

zaterdag 21 december 2013 

De budgettaire toestand van Vlaanderen oogt gezond. Maar het begrotingsevenwicht verdoezelt enkele onevenwichten: wegvallende eenmalige maatregelen, ongedekte risico’s op meeruitgaven, gestegen schuld, maar vooral langere wachtlijsten zonder duidelijk perspectief. Het “onevenwichtige evenwicht” kan misschien een populair album van Suske en Wiske worden, maar als financiële non-fiction wordt het geen best-seller.

Lees meer →

De Lijn betaalt rekening van falend Limburgs NMBS-beleid

woensdag 4 december 2013 

De provincie Limburg is via het spoor zeer slecht ontsloten. In Noord-Limburg zijn spoorwegverbindingen zo goed als onbestaande. De lage frequentie en de vele stopplaatsen maakt treinen weinig attractief en geen valabel alternatief voor de auto. Het feit dat Limburg door de NMBS stiefmoederlijk wordt behandeld, is een oud zeer. Als de NMBS het laat afweten, dan kan men of de NMBS hervormen, of de Limburgse mobiliteit trachten te verbeteren via De Lijn. Zo is het Spartacus-project geboren waarin treinen vervangen werden door lightrails of sneltrams. De Lijn betaalt in Limburg dus de rekening van een falend NMBS-beleid.

Lees meer →