Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Schuld stijgt niet met 273 miljoen door aanpassing PPS-gevangenissen

zaterdag 7 maart 2015

Afgelopen vrijdag heeft de federale regering beslist om de ESR-neutraliteit voor de bouw en exploitatie van haar nieuwe gevangenissen veilig te stellen. Aanvankelijk was er helemaal niets aan de hand, maar door de verscherpte ESR-normen voldeden de huidige DBFM-contracten niet meer aan de voorwaarden voor ESR-neutraliteit.

 

Uit besprekingen met Eurostat was namelijk gebleken dat alle PPS-projecten zouden worden geconsolideerd indien de infrastructuur op einddatum kosteloos wordt overgedragen aan de overheid (wat het geval is bij de federale gevangenissen) en minstens één van drie voorwaarden is vervuld:

- er is een overheidsparticipatie (dat is niet het geval voor de gevangenissen);

- er is een regeling voor het delen van superwinsten op het einde van het contract (dat is ook niet het geval);

- er is een regeling voor winstdeling bij herfinanciering (dat is momenteel wél zo).

 

Indien deze laatste regeling niet werd aangepast voor maart 2015, dan verloren de gevangenissen definitief hun ESR-neutraal statuut en zou de Belgische staatsschuld verhoogd worden met de waarde van de gevangenissen, zijnde 273 miljoen euro (100 miljoen euro voor Beveren, 74,6 miljoen euro voor Marche en 98,4 miljoen euro voor Leuze). Quod non.

 

Door het schrappen van de winstdeling bij herfinanciering loopt de federale staat wel een mogelijke winst van 3 à 5 miljoen euro mis (voor de projecten Marche en Beveren, voor Leuze en Dendermonde is er geen voordeel meer). En indien de clausule niet geschrapt werd, dan stond daar ook tegenover dat het gedeelte kapitaalsaflossing van de beschikbaarheidsvergoeding uit de jaarlijkse begroting mocht worden gehaald. Die kapitaalaflossingen zijn goed voor 5,8 miljoen euro aan het begin en 21,3 miljoen euro aan het einde van de contracten. Een aanlokkelijk vooruitzicht.

 

Beide scenario’s hadden dus hun voor en tegen. Toch heeft het voorstel om de herfinancieringsregeling te schrappen in de overeenkomsten voor de gevangenissen het gehaald. Zulke aanpassing blijkt conform de wetgeving op de overheidsopdrachten. Zo gaat weliswaar een geschatte 3 à 5 miljoen euro gedeelde winst verloren en lopen de begrotingsuitgaven de komen jaren op, maar wordt ook de ESR-neutraliteit behouden en ontspoort de Belgische overheidsschuld niet verder met 273 miljoen euro. Een doorslaggevend argument, zo is gebleken.

← Terug naar het overzicht