Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Afbouw van schuldenberg door groene stroom kan aan 10 euro

woensdag 28 juni 2017  Lode Vereeck

 

Is het mogelijk om de Vlaamse schuldenberg aan groenestroomcertificaten weg te werken aan ongeveer 10 euro per gezin per jaar? Dat is een haalbare opdracht, maar stoelt m.i. wel op enkele aannames.(*)

 

Een mogelijk scenario is als volgt: 

1) In 2014 keek de Vlaamse regering aan tegen een schuldenberg van 9,2 miljard euro aan historische en toekomstige engagementen m.b.t. groenestroomcertificaten. Kostprijs voor een gemiddeld gezin: 100 euro per jaar gedurende 7 jaar.

2) Van die 9,2 miljard euro is ongeveer 4,5 miljard euro weggewerkt door de niet-opstart van de biomassacentrales van BEE-Gent en Langerlo-Genk. Blijft over: 4,7 miljard euro. Kostprijs voor een gemiddeld gezin: 52 euro per jaar gedurende 7 jaar.

Dat alles in de veronderstelling dat alternatieve energieproductie om de milieu- en klimaatdoelstellingen te behalen geen subsidies behoeft.

3) De inning van de ongrondwettelijke Vlaamse energieheffing in 2016 en 2017 levert de Vlaamse regering 1,2 miljard euro op. Blijft over: 3,5 miljard euro. Kostprijs voor een gemiddeld gezin: 38 euro per jaar gedurende 7 jaar.

Dat alles in de veronderstelling dat de ongrondwettelijke belasting niet moet worden teruggeven aan het volk.

4) De Vlaamse energieheffing was een tijdelijke taks die zou stoppen in 2022. Als de afbetalingstermijn van de groenestroomschuld verdubbeld wordt, halveren de jaarlijkse lasten. Blijft over 1,75 miljard euro. Kostprijs voor een gemiddeld gezin: 19 euro per jaar gedurende 14 jaar.

5) De lasten van de Vlaamse energieheffing werden ongeveer gelijk verdeeld tussen particulieren en bedrijven (behalve de hele grote die aangesloten zijn op het hoogspanningsnet, wat een federale bevoegdheid is). Wanneer de groenestroomquota worden opgetrokken, dan stijgt de vraag naar en de prijs van groenestroomcertificaten, waardoor de bezitters ervan (de netwerkbeheerders) extra inkomsten hebben en de overheid dus minder geld moet bijpompen. Stel dat de opbrengst 750 miljoen bedraagt, voornamelijk opgehoest door de bedrijven. Blijft over: 1 miljard euro. Kostprijs voor een gemiddeld gezin: 10,86 euro per jaar gedurende 14 jaar.

 

Conclusie: het is dus mogelijk om de schuldenberg aan groenestroomcertificaten die vóór 2014 werd opgebouwd, weg te werken aan een kost van 10,86 euro per jaar per gezin. In de veronderstelling dat nieuwe alternatieve energieproductie geen subsidies behoeft, de ongrondwettelijke energieheffing niet moet worden terugbetaald, de afbetalingstermijn verdubbeld wordt en de verhoging van de groenestroomquota 750 miljoen oplevert.

 

(*) De standpunten in deze blog weerspiegelen mijn persoonlijke opvattingen. Ze binden noch mijn partij, noch mijn fractie.

← Terug naar het overzicht