Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Standpunten

De eenheidstaks

woensdag 5 december 2012 

Een belastingsstelsel dat sociaal is, rechtvaardig, eenvoudig en goed voor jobs? Bestaat zoiets? Kunnen alle belastingskwalen verholpen worden met één medicijn? Eén fiscale big bang? De eenheidstaks verlaagt de lasten op arbeid, laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, belast alle inkomensvormen op dezelfde manier en is fraudebestendig door zijn eenvoud.

Lees meer →

Schuld en verantwoordelijkheid bij bestuursdaden

dinsdag 22 mei 2012 

Vandaag bespreekt het Vlaams Parlement de zogenaamde ‘niemals wieder’-resolutie die moet vermijden dat een debacle als dat van de Gemeentelijke Holding zich nog eens herhaalt. De tekst van de resolutie is het resultaat van een open en constructief debat tussen meerderheid en oppositie in de commissie Financiën, vertrekkende van een sneuveltekst geschreven door voorzitter Eric Van Rompuy, die hiervoor alle lof verdient.

Lees meer →

Vermogensbelasting: dogma of taboe?

donderdag 10 november 2011 

De uitdaging bestaat erin om belastingen te zetten die (1) de financieringbehoefte van de overheid op duurzame wijze dekken en (2) de beheers- en controlekosten van de fiscale administratie beperkt houden, die (3) rechtvaardig én matig zijn opdat de economische groei niet gefnuikt wordt en die (4) kunnen rekenen op een gekwalificeerde parlementaire meerderheid. Kan een vermogensbelasting aan al die voorwaarden voldoen?

Lees meer →

“Responsabiliseer” de politici i.p.v. de deelstaten

donderdag 18 november 2010 

Zelfs na een staatshervorming met een nieuwe financieringswet waarin meer bevoegdheden en rechtstreekse inkomsten bij de deelstaten zitten, zal er geen “responsabilisering” zijn indien de ministers en volksvertegenwoordigers niet “geresponsabiliseerd” worden. Dat kan door een prestatievergoeding voor politici in te voeren.

Lees meer →

Mobiliteit: met een schone auto zonder files

zondag 17 februari 2008 

De zomervakantie was voorbij en meteen doken de structurele files weer op. Tot 700 kilometer per dag, 12 miljoen uren per jaar. Al dat fileleed kost ons land zo’n 200 miljoen euro aan o.a. verloren arbeidstijd en brandstof.

Lees meer →