Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Vlaktaks

Vul hier de “vlaktakscalculator” in en test of de vlaktaks ook voor u voordelig zou zijn.

Er bestaat een maatregel die mensen uit de armoedeval kan halen en die bovendien nog geld bespaart voor de overheid. De “vlaktaks” bestaat uit een belastingvrije som van 15.000 euro en slechts één belastingtarief van 30%. Daartegenover staat dat alle aftrekposten worden afgeschaft. Deze maatregel is sociaal, rechtvaardig en efficiënt.

Er wordt vaak beweerd dat de vlaktaks asociaal zou zijn. Niets is minder waar. Om aan te tonen dat de vlaktaks wel degelijk sociaal is, heeft Lode Vereeck een database aangelegd met aangiftes van Vlaamse belastingbetalers. Ook u kan uw aangifte invullen en berekenen hoeveel u zou uitsparen dankzij de vlaktaks.  

Ook met een vlaktaks blijft het draagkrachtbeginsel overeind: “de sterke schouders dragen de zware lasten”. Het gemiddelde tarief is immers wel progressief. Een rekenvoorbeeld.

Van een bruto maandloon van 1250 euro blijft 1250 euro netto over. De gemiddelde belastingsvoet is dus 0%. Op 2000 euro bruto wordt 262,5 euro belastingen betaald (13%); er blijft dus 1737,5 netto over. 3000 bruto wordt 2387,5 netto (20%); 4000 bruto wordt 3037,5 netto (24%); 5000 bruto wordt 3687,5 netto (26,25%); enzovoort.

De stelling dat de vlaktaks de rijken zou bevoordelen, is niet correct. Zij betalen nu juist weinig belastingen door de vele aftrekposten of door uit te wijken naar belastingsparadijzen. Daarenboven belast de vlaktaks alle bronnen van inkomen op gelijke wijze (loon, huur, rente, dividend).

De vlaktaks betekent ook een drastische administratieve vereenvoudiging. Dat is goed voor de burgers die geen ongewilde fouten meer kunnen maken of derden moeten inschakelen. En het is goed voor de overheid die haar controlefunctie op een veel efficiëntere en rechtvaardigere manier kan uitvoeren.

De vlaktaks wordt nu al toegepast in vele landen (waaronder de Baltische staten) en zorgt voor een economische dynamiek, die leidt tot meer banen en dus groei van de welvaart. De maatregel is dus zeker effectief.

In België zal de vlaktaks nooit in één keer worden ingevoerd. Daarom stelt Open VLD voor om in een eerste fiscale hervorming het aantal aftrekposten geleidelijk af te bouwen en het aantal tarieven te beperken tot twee: 25% en 45%.

Bereken uw belastingen